Lighting Design Code: FB6040C103V00

January 16, 2024 1 min read

Lighting Design Code: FB6040C103V00


จำนวนเสา ความสูงเสา จำนวนโคมทั้งสนาม กำลังไฟฟ้ารวม ค่าไฟฟ้า
4 เสา 13 ~ 17 เมตร 12 โคม ≈ 20,800 วัตต์ ≈ 87.36 บาท/ชั่วโมง

ขนาดสนาม 60x40 เมตร ติดตั้งเสาจำนวน 4 เสา โดยใช้โคมไฟสำหรับสนามฟุตบอล จำนวน 12 โคม

โคมละ 1,000 วัตต์ และ 2,000 วัตต์ โดยการติดตั้งแนะนำติดตั้งแบบ Driver อยู่ที่ฐานเสา เพื่อง่ายต่อการ maintenance และเสาไฟก็ไม่ต้องรับน้ำหนักของโคมไฟมากเกินไป

โดยมุมองศาของโคมไฟ LED Flood Light ที่เราเลือกใช้ออกแบบมาเพื่อใช้ในสนามกีฬาโดยเฉพาะ จึงไม่จำเป็นต้องใช้โคมเยอะ แต่สามารถให้แสงสว่างที่สม่ำเสมอกระจายทั่วสนามและแม้จะติดตั้งโคมจำนวนน้อย บำรุงรักษาง่าย 

เนื่องจากการติดตั้งเสาจำนวน 4 เสา การจะทำให้ได้แสงสว่างที่สม่ำเสมอกระจายทั่วสนาม และไม่เกิดแสงจ้าตานั้น ทำให้จำเป็นต้องออกแบบการติดตั้งให้มีความสูงค่อนข้างมาก เพื่อให้ไม่รบกวนสายตาของผู้เล่นและผู้ชมการแข่งขัน จะเห็นว่าตัวอย่างนี้ติดตั้งเสาสูงถึง 13 เมตร ไปจนถึง 17 เมตร

โดยตัวอย่างนี้ใช้ไฟทั้งสนามรวมอยู่ที่ประมาณ 20,800 วัตต์ คิดค่าไฟต่อชั่วโมงอยู่ที่เพียง 87.36 บาทต่อชั่วโมง (คิดค่าไฟที่หน่วยละ 4.2 บาท) โดยได้ค่าแสงสว่างได้ถึง 500 ลักซ์Also in 40 x 60 | FOOTBALL LIGHTING DESIGN

Lighting Design Code: FB6040C301V00

January 16, 2024 1 min read

contact