Lighting Design Code: FB4020C301V00

January 16, 2024 1 min read

Lighting Design Code: FB4020C301V00

Lighting Design Code: FB4020C301V00


จำนวนเสา ความสูงเสา จำนวนโคมทั้งสนาม กำลังไฟฟ้ารวม ค่าไฟฟ้า
4 เสา 7 ~ 9 เมตร 4 โคม ≈ 800 วัตต์ ≈ 3.36 บาท/ชั่วโมง

ขนาดสนาม 40x20 เมตร ติดตั้งเสาจำนวน 4 ต้นโดยใช้ไฟทั้งสนามจำนวนเพียง 4 โคม

ตัวอย่างติดตั้งโคมไฟสนามฟุตบอลที่ระดับความสว่าง Class III: 75 ลักซ์ สามารถติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ (LED Sport Light) ได้ตั้งแต่ความสูง 7, 8 และ 9 เมตร โดยที่ยังได้ค่าความสว่าง ค่าความสม่ำเสมอของแสง และค่าแสงแยงตาได้ตามมาตรฐาน 

จะเห็นว่าสนามนี้ใช้ลูเมนต่อโคมอยู่ที่ 26,000 ลูเมน ถ้าคิดเป็นวัตต์จะอยู่ที่ประมาณ 200 วัตต์ ดังนั้นจะใช้ไฟทั้งสนามรวมอยู่ที่ประมาณ 800 วัตต์ คิดค่าไฟต่อชั่วโมงอยู่ที่เพียง 3.36 บาทต่อชั่วโมงเท่านั้น (คิดค่าไฟที่หน่วยละ 4.2 บาท) เนื่องจากการติดตั้ง เราเลือกใช้โคมไฟที่เหมาะสมกับหน้างานสนามฟุตบอล โดยดูทั้งหน้าเลนส์ ให้แสงสว่างตกไปเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟวัตต์สูง แต่ได้แสงสว่างที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานAlso in 20 x 40 | FOOTBALL LIGHTING DESIGN

Lighting Design Code: FB4020C304V00
Lighting Design Code: FB4020C304V00

January 16, 2024 1 min read

contact