Tel. 093-505-2638, 085-922-2619, 089-994-2522, Fax 02-426-4034 , Line: @boviga , Email: sales.boviga@gmail.com

โคมไฟถนน LED นอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าแล้ว ลักษณะของแสงที่ส่องออกมาจาก โคมไฟถนน LED ผ่านเลนส์คุณภาพสูง สามารถควบคุมรูปทรงของแสงให้มีลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำให้แสงที่ได้มีรูปทรงเดียวกับถนน แสงจึงครอบคลุมถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดการสูญเสียของแสงสว่างออกนอกพื้นที่ที่เราไม่ต้องการ

" คิดถึง โคมไฟถนน LED คิดถึง Bovigastore.com "