All in One Solar & Hybrid LED Post Top | โคมไฟถนน UFO หรือ โคมไฟหัวเสาโซล่าเซลล์ LED รุ่น SERIES 2A&2B

SOLAR LED LIGHTING  >  SOLAR LED POST TOP SERIES S2A & S2B

 

Solar LED post top มีการเรียกชื่อหลายอย่างสำหรับโคมไฟประเภทนี้ เช่น โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ UFO โคมไฟเสาสูง solar cell LED มักนิยมติดตั้งบนเสาไฟที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร มีลักษณะการส่องสว่างเป็นวงกว้างรอบทิศทาง นอกจากจะเน้นให้แสงสว่างแล้ว รูปทรงหรือการดีไซน์ของโคมไฟก็เป็นส่วนสำคัญที่ถูกนำมาพิจารณาในการเลือกใช้งานโคมไฟประเภทนี้

โคมไฟ LED หัวเสาโซล่าเซลล์ แบบ All in one และ แบบ Hybrid รุ่น SERIES 2 แบรนด์ BOX BRIGHT เลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน ถูกออกแบบให้มีรูปทรงสวยงามแตกต่างจากโคมไฟทั่วไป โดยในเวลากลางวันที่ไม่ได้เปิดโคมไฟจะกลายเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นหนึ่งที่สะท้อนถึงนวัตกรรม ความทันสมัย ส่วนในเวลาค่ำคืนจะให้แสงสว่างที่ครอบคลุมพื้นที่ได้โดยรอบ เป็นแสงสว่างที่มีคุณภาพ มีความนุ่มนวล ช่วยสร้างบรรยากาศโดยรอบดูโดดเด่น และรู้สึกถึงความปลอดภัยต่อผู้ที่สัญจรโดยรอบ

โคมไฟหัวเสาโซล่าเซล led ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ดีไซด์ สวยงาม แบรนด์ box bright

 

เลือกโคมไฟ solar cell อย่างไร และสินค้ารุ่นนี้แตกต่างจากโคมไฟหัวเสาพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปอย่างไร

หากเราเคยใช้โคมไฟหัวเสาโซล่าเซลล์ LED ที่ระบุขนาดวัตต์สูงๆ เช่น 1000W, 2000W หรือ 100,000W แต่เมื่อใช้งานจริง กลับไม่สว่างตามที่เราคิดไว้ หรือสว่างได้ไม่นานระดับความสว่างก็ลดลงอย่างรวดเร็ว หรือแสงสว่างที่ได้อยู่แค่บนหัวเสา แต่ส่องลงมาไม่ถึงพื้นด้านล่าง หรือส่องลงมาในระดับความสว่างที่น้อยมากทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจน

แน่นอนว่าเรากำลังถูกชักจูงให้เข้าใจผิดกับขนาดวัตต์ที่แจ้ง โดยความจริงแล้วการระบุวัตต์สำหรับโคมไฟ solar cell ควรเป็นขนาดวัตต์ที่จ่ายเข้าโคมไฟ เพื่อให้เราสามารถตรวจเช็คได้ว่าขนาดแบตเตอรี่ (หน่วยควรเป็น Wh) และขนาดแผงโซล่าเซลล์ (หน่วย W) มีขนาดเหมาะสมหรือไม่

ยกตัวอย่างเช่น

ขนาดโคมไฟ solar cell 20W

ขนาดแบตเตอรี่ที่เหมาะสม ไม่ควรน้อยกว่า 7 เท่าของกำลังไฟฟ้า (วัตต์) ที่จ่ายเข้าโคมไฟ

ดังนั้น ถ้าขนาดโคมไฟ 20W ขนาดแบตเตอรี่ไม่ควรต่ำกว่า 20x7 = 140Wh

ในขณะที่โคมไฟ solar cell ทั่วไประบุ 200W แต่มีขนาดแบตเตอรี่เพียง 48Wh (โดยทั่วไปมักระบุขนาดแบตเตอรี่หน่วยเป็น mAh เช่น 15,000 mAh เพื่อให้ดูจำนวนเยอะ และลูกค้าไม่สามารถเปรียบเทียบได้ง่าย)

 

ขนาดแผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม ไม่ควรน้อยกว่าขนาดกำลังไฟฟ้า (วัตต์) ที่จ่ายเข้าโคมไฟ

ดังนั้น ถ้าขนาดโคมไฟ 20W ขนาดแผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม คือ ไม่น้อยกว่า 20W

ในขณะที่โคมไฟ solar cell ทั่วไประบุ 200W แต่มีขนาดแผงโซล่าเซลล์เพียง 18W ซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถผลิตพลังงานได้เพียงพอกับขนาดวัตต์ที่ระบุไว้

เปรียบเทียบโคมไฟ solar led post top โคมโซล่าเซลล์หัวเสา led

 

ตัวโคมขึ้นรูปจากอลูเนียม ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก และเพื่อการระบายความร้อนที่ดี

ได้รับการออกแบบตามหลักวิศวกรรม เน้นเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียมพร้อมเคลือบด้วยสี Powder coating ทนต่อการกัดกร่อน และสภาพอากาศร้อนของไทย

โคมไฟหัวเสา LED solar cell รุ่น SERIES 2 มีให้เลือก 2 รุ่น

  1. รุ่น S2A ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว
  2. รู่น S2B ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหลัก และพลังงานจากระบบไฟฟ้า AC220V เป็นพลังงานสำรอง
โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับติดเสาไฟ แสงกระจายรอบทิศทาง

 

แสงสว่างที่ใส่ใจคุณภาพของแสง และสุขภาพของดวงตา

Humanistic Care to Urban Space

การออกแบบที่ใส่ใจเรื่องคุณภาพแสง โดยการใส่อุปกรณ์พิเศษเพื่อให้แสงสว่างที่ส่องออกม่จากโคมไฟมีความนุ่มนวล และสบายตามากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศโดยรอบให้เหมาะสำหรับการพักผ่อน ภายใต้ความสว่างที่รู้สึกความปลอดภัย

solar led post top รุ่น series s2a s2b ติดตั้งง่าย แสงสว่างสบายตา

 

รูปแบบการปรับหรี่แสง (Dimming Profile) เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และสภาพแวดล้อม

การควบคุมระดับความสว่างในแต่ละช่วงเวลา เป็นการจัดการใช้พลังงานในแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยโคมโซล่าเซลล์ LED รุ่น S2A และ S2B แบรนด์ BOX BRIGHT แบ่งโหมดการทำงานเป็น 2 แบบ

1. Smart dimming profile

ออกแบบให้ระดับความสว่างในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการมองเห็นของสายตาในแต่ละช่วงเวลา และการบริหารจัดการการใช้พลังงานของแบตเตอรี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ PIR

รูปแบบการตั้งค่าสำหรับหรี่แสง โคมไฟ solar cell led แบบใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

เหมาะสำหรับ: บริเวณที่ติดตั้งโคมไฟโดนแสงแดดไม่ตลอดทั้งวัน และต้องการให้โคมไฟสามารถส่องสว่างต่อเนื่องได้ 3-4 วัน แม้ในวันที่มีแสงแดดน้อย หรือช่วงหน้าฝน 

2. No dimming profile

ระดับความสว่างจะคงที่ตลอดทั้งคืนไม่ว่าจะตรวจพบหรือไม่พบการเคลื่อนไหว โดยจะตัดการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวออก

led post top ตั้งค่าให้ระดับความสว่างคงที่ตลอดทั้งคืน

เหมาะสำหรับ: บริเวณที่ติดตั้งโคมอยู่กลางแจ้ง แผงโซล่าเซลล์โดนแสงตลอดทั้งวัน และต้องการให้ระดับความสว่างคงที่ตลอดทั้งคืน แต่ในวันที่แสงแดดน้อย หรือฝนตก ทำให้ไม่สามารถเก็บพลังงานเข้าแบตเตอรี่ได้เต็ม โคมไฟอาจไม่สามารถให้ความสว่างได้ตลอดทั้งคืน หรือปรับระดับความสว่างลดลงอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

 

แนะนำการใช้โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED รุ่น S1A แบรนด์ BOX BRIGHT ให้เหมาะสมกับระดับความสูงที่ต้องการติดตั้ง

 ความสูง รหัสสินค้า
2~4m BB-SST-S2A-1300lm, BB-SST-S2B-1300lm
3~5m BB-SST-S2A-2600lm, BB-SST-S2B-2600lm
4~6m BB-SST-S2A-3900lm, BB-SST-S2B-3900lm

หมายเหตุ: เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (PIR motion sensor) สำหรับทำงานในโหมด Smart dimming profile สามารถติดตั้งที่ระดับความสูงไม่เกิน 7 เมตร

 

 PRODUCT SPECIFICATION

 Color Temperature 6500K, 5700K, 5000K, 4000K, 3000K
System lumen output (lumen) 1300 lm, 2600 lm, 3900 lm
System power consumption 10W, 20W, 30W
Battery capacity 76.8Wh, 153.6Wh, 230.4Wh
Battery Type LiFePO4
Solar Panel Module Capacity 30W
Solar Cell Type Mono-Crystalline
System Efficacy 130 lm/W
Control PIR sensor, Timer
LED life time 50,000 Hrs
Battery cycle time 2,000 times
IP rating IP65
Warranty 3 years

contact