โคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์ | Solar LED Street Lighting

Solar LED street light เป็นโคมไฟถนน LED ที่ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์  สามารถนำไปติดตั้งบนถนนหลัก ถนนเส้นรอง ทั้งในเมืองและนอกเมือง หรือสวนสาธารณะ ถนนในหมู่บ้าน รอบๆ พื้นที่สำนักงานใหญ่ โดยมีแผงโซล่าเซลล์เป็นตัวรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ และจัดเก็บพลังงานเข้าแบตเตอรี่ เพื่อจ่ายให้กับโคมไฟถนน LED ในเวลาค่ำคืน

การะบุขนาดวัตต์ของโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED ที่ถูกต้อง

เราอาจเคยได้ศึกษาหรือใช้งานโคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์ และอาจมีความสงสัยว่า ทำไมโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปถึงระบุกำลังวัตต์สูงๆ เช่น ขนาด 400W  1,000W หรือ 10,000W ซึ่งเมื่อลองคำนวนกับขนาดแบตเตอรี่ และขนาดแผงโซล่าเซลล์ที่มากับโคมไฟ พบว่าไม่สอดคล้องกับขนาดวัตต์ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น โคมไฟระบุ 400W แต่มีขนาดแผงโซล่าเซลล์เพียง 20W และขนาดแบตเตอรี่เพียง 50Wh (โดยทั่วไประบุหน่วยเป็น mAh ไม่ระบุเป็น Wh เพื่อให้ดูตัวเลขสูง และลูกค้าเปรียบเทียบกับวัตต์ของโคมไฟได้ยากกว่า)

การระบุขนาดวัตต์ของโคมไฟที่ถูกต้อง ควรเป็นวัตต์ที่จ่ายไฟเข้าโคมไฟ เพราะเราสามารถนำข้อมูลมาคำนวณขนาดแผงโซล่าเซลล์ และแบตเตอรี่ที่เหมาะสมได้

แต่สินค้าในท้องตลาดทั่วไปที่มีการระบุกำลังวัตต์สูงเกินความเป็นจริง เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่ากำลังวัตต์ที่สูงจะได้แสงสว่างที่มาก แต่เมื่อใช้งานจริงกับให้ความสว่างในระดับที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือรักษาระดับความสว่างได้ไม่นานก็ปรับหรี่แสงลง เพราะขนาดแบตเตอรี่ที่ใช้เก็บพลังงานมีขนาดไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริง 

การแสดงวัตต์โคมไฟถนน LED โซล่าล์เซลล์ที่ถูกต้อง


โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ มีส่วนประกอบด้วยโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ ตัวควบคุม แหล่งกำเนิดแสง และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เพื่อเสริมให้โคมไฟส่องส่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานในช่วงเวลากลางคืน

โดยหลักการทำงานของโคมไฟ คือการใช้แผงโซล่าเซลล์ในการดูดซับแสงอาทิตย์และเปลี่ยนพลังงานความเข้มจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำกระแสไฟฟ้ามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ผ่านตัวควบคุม เมื่อถึงที่ต้องการใช้งานอย่างเช่นเวลากลางคืน หรือเวลาที่ท้องฟ้ามีความส่วางไม่เพียงพอ ตัวควบคุมจะควบคุมแบตเตอรี่เพื่อจ่ายพลังงานให้กับแหล่งกำเนิดแสง LED ให้ส่างโดยรอบในพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน

Boviga คัดสรรวัสดุคุณภาพสูง เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในออกแบบโคมไฟโซล่าเซล์ ให้มีความแข็งแรง ทน ทาน เหมาะกับการใช้ภายนอกอาคารและสภาพอากาศของประเทศไทย มีฟังก์ชันหลายหลายรูปแบบที่ครบจบในเครื่องเดียว สะดวกต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา เพื่อตอบโจทย์กับการใช้งานได้มากที่สุด 


>> รายการสินค้าโคมไฟถนน LED solar cell <<

รุ่น SERIES S1A แบรนด์ BOX BRIGHT

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ | Solar Street Light (รุ่นใหม่)

คัดสรรวัสดุคุณภาพสูง เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และออกแบบตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้โคมไฟถนน LED solar cell รุ่น SERIES 1A แบรนด์ BOX BRIGHT ให้ความสว่างที่ใช้งานได้จริง อายุการใช้งานยาวนาน และมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง เหมาะสำหรับติดตั้งที่ระดับความสูงตั้งแต่ 3 ถึง 9 เมตร

ค่าความสว่าง (lumen): 2,000~12,000 lumen  รายละเอียดเพิ่มเติม...Click

โคมไฟถนน LED โซล่าเซล แบรนด์ box bright รุ่น series 1a


รุ่น ST2 แบรนด์ Road Smart

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ | Solar Street Light

ถูกออกแบบให้มีฟังก์ชันครบจบในตัวเดียว สามารถปรับเปลี่ยนมุมส่องสว่างได้ ทำให้แสงกระจายอย่างทั่วถึงตามพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน ตัวเครื่องประกอบด้วยเลนส์สำหรับไฟถนนโดยเฉพาะ เพิ่มประสิทธิภาพในการส่องสว่างอย่างแม่นยำ 

ค่าความสว่าง (lumen): 5000, 6000, 10000, 13000, 15000, 20000 lumen รายละเอียดเพิ่มเติม...Click


รุ่น FlyHorse แบรนด์ Road Smart

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ | Solar Street Light

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์รุ่นใหญ่ ลำหน้าด้วยเทคโนโลยี MPPT แผงโซล่าผลิตจาก Mono crytalline silicon คุณภาพสูง ใช้งานได้อย่างยาวนาน ติดตั้งบนถนนใหญ่ได้อย่างมั่นใจ ให้ค่า lux ส่องสว่างตามมาตรฐานความสว่างของถนน ติดตั้งง่าย ระยะห่างสูงสุดกว่า 50 เมตร มาพร้อม Motion sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหว ฟังค์ชั่นการทำงาน 6 โหมด ใช้งานได้ยาวนาน 3-4 วันแม้ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่

ค่าความสว่าง (lumen):6100, 7700, 9300, 11000, 12000 lumen Click...รายละเอียดเพิ่มเติม

โคมไฟโซล่าเซลล์ ถนน


Solar light  LA series โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ แบรนด์ Road Smart

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวโคมผลิตจากอะลูมิเนียม ทนต่อการกัดกร่อน เหมาะกับสภาพแวดล้อมของเมืองไทยได้เป็นอย่างดี มีระดับความสว่างที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน พร้อมเลนส์ที่สามารถเพิ่มพื้นที่การกระจายแสงมากขึ้น ติดตั้งได้ตั้งแต่ระดับความสูง 2.5 - 6 เมตร ถูกออกแบบให้สะดวกต่อการติดตั้ง โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งเสาและยึดกับกำแพง

ค่าความสว่าง (lumen): 1800 lumen Click...รายละเอียดเพิ่มเติม


contact