โคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์ | Solar LED Street Lighting

Solar LED street light เป็นโคมไฟถนน LED ที่ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์  สามารถนำไปติดตั้งบนถนนหลัก ถนนเส้นรอง ทั้งในเมืองและนอกเมือง หรือสวนสาธารณะ ถนนในหมู่บ้าน รอบๆ พื้นที่สำนักงานใหญ่ โดยมีแผงโซล่าเซลล์เป็นตัวรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ และจัดเก็บพลังงานเข้าแบตเตอรี่ เพื่อจ่ายให้กับโคมไฟถนน LED ในเวลาค่ำคืน

การะบุขนาดวัตต์ของโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED ที่ถูกต้อง

เราอาจเคยได้ศึกษาหรือใช้งานโคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์ และอาจมีความสงสัยว่า ทำไมโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปถึงระบุกำลังวัตต์สูงๆ เช่น ขนาด 400W  1,000W หรือ 10,000W ซึ่งเมื่อลองคำนวนกับขนาดแบตเตอรี่ และขนาดแผงโซล่าเซลล์ที่มากับโคมไฟ พบว่าไม่สอดคล้องกับขนาดวัตต์ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น โคมไฟระบุ 400W แต่มีขนาดแผงโซล่าเซลล์เพียง 20W และขนาดแบตเตอรี่เพียง 50Wh (โดยทั่วไประบุหน่วยเป็น mAh ไม่ระบุเป็น Wh เพื่อให้ดูตัวเลขสูง และลูกค้าเปรียบเทียบกับวัตต์ของโคมไฟได้ยากกว่า)

การระบุขนาดวัตต์ของโคมไฟที่ถูกต้อง ควรเป็นวัตต์ที่จ่ายไฟเข้าโคมไฟ เพราะเราสามารถนำข้อมูลมาคำนวณขนาดแผงโซล่าเซลล์ และแบตเตอรี่ที่เหมาะสมได้

แต่สินค้าในท้องตลาดทั่วไปที่มีการระบุกำลังวัตต์สูงเกินความเป็นจริง เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่ากำลังวัตต์ที่สูงจะได้แสงสว่างที่มาก แต่เมื่อใช้งานจริงกับให้ความสว่างในระดับที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือรักษาระดับความสว่างได้ไม่นานก็ปรับหรี่แสงลง เพราะขนาดแบตเตอรี่ที่ใช้เก็บพลังงานมีขนาดไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริง 

การแสดงวัตต์โคมไฟถนน LED โซล่าล์เซลล์ที่ถูกต้อง


โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ มีส่วนประกอบด้วยโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ ตัวควบคุม แหล่งกำเนิดแสง และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เพื่อเสริมให้โคมไฟส่องส่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานในช่วงเวลากลางคืน

โดยหลักการทำงานของโคมไฟ คือการใช้แผงโซล่าเซลล์ในการดูดซับแสงอาทิตย์และเปลี่ยนพลังงานความเข้มจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำกระแสไฟฟ้ามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ผ่านตัวควบคุม เมื่อถึงที่ต้องการใช้งานอย่างเช่นเวลากลางคืน หรือเวลาที่ท้องฟ้ามีความส่วางไม่เพียงพอ ตัวควบคุมจะควบคุมแบตเตอรี่เพื่อจ่ายพลังงานให้กับแหล่งกำเนิดแสง LED ให้ส่างโดยรอบในพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน

Boviga คัดสรรวัสดุคุณภาพสูง เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในออกแบบโคมไฟโซล่าเซล์ ให้มีความแข็งแรง ทน ทาน เหมาะกับการใช้ภายนอกอาคารและสภาพอากาศของประเทศไทย มีฟังก์ชันหลายหลายรูปแบบที่ครบจบในเครื่องเดียว สะดวกต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา เพื่อตอบโจทย์กับการใช้งานได้มากที่สุด 


contact