หลอดไฟ ไฮเบย์ ขั้ว E40 | LED Highbay E40

TrueForce HB NEW GEN Industrial and Retail 

หลอดไฟ LED จาก Philips สำหรับร้านค้าและโรงงานอุตสาหกรรม

 

หลอด LED ที่สามารถเปลี่ยนทดแทนหลอดแสงจันทร์ หลอดเมทัลฮาไลด์ หรือ หลอดไฮเพรสเชอร์โซเดียม ได้ทันที โดยไม่ต้องถอดโคมเก่าออก

วิธีการติดตั้ง Philips TrueForce LED รุ่นธรรมดาโดยต่อตรงกับไฟ 220V มี 2 แบบ คือ

  • แบบที่ 1 สำหรับโคมที่มีอุปกรณ์ บัลลาตส์ คาปาซิเตอร์ และ อิกเนเตอร์ ให้ถอดอุปกรณ์เดิมออกและเชื่อมต่อสายไฟใหม่

  • แบบที่ 2 สำหรับโคมไฮเบย์ ที่เดิมต่อไฟตรงอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนหลอดได้ทันที

contact