Sport Lighting Design

การออกแบบแสงสว่างสำหรับกีฬา (Sport lighting design) เป็นขั้นตอนการเลือกประเภทของโคมไฟ ตำแหน่งการติดตั้งโคมไฟ เพื่อให้มีแสงสว่างอย่างเหมาะสมสำหรับสนามกีฬาแต่ละประเภท ทั้งแบบกีฬากลางแจ้ง และกีฬาในร่ม การออกแบบแสงสว่างสำหรับกีฬามีความสำคัญอย่างมากการเล่นที่ปลอดภัยและสนุกสนานสำหรับนักกีฬาประเภทนันทนาการ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ชมสามารถมองเห็นการแข่งขันได้อย่างชัดเจน การออกแบบไฟสำหรับกีฬานั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ประเภทของกีฬาที่กำลังเล่น ขนาดพื้นที่และลักษณะของสนาม มาตรฐานความส่องสว่างที่ต้องการใช้งาน และการออกแบบที่ดี จะไม่ทำให้สูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น จึงช่วยให้ประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นอีกด้วย การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานที่ถูกต้อง การออกแบบไฟสำหรับกีฬาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาได้ พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาด้วย

Good Sport Lighting | แสงสว่างที่ดีสำหรับการเล่นกีฬา

แสงสว่างที่ดีสำหรับการเล่นกีฬา


contact