LED Flood & Sport Light รุ่น SERIES 10 แบรนด์ BOX BRIGHT

FRIENDLY AND COMFORTABLE LIGHTING ENVIRONMENT

โคมไฟ LED Flood & Sport Light รุ่น SERIES 10 แบรนด์ BOX BRIGHT 

โคมไฟที่สามารถควบคุมทิศทางของปริมาณแสงสว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมการออกแบบเลนส์ Asymmetrical lensที่มีหลายมุมในเลนส์เดียว โดยมีให้เลือกใช้มากถึง 11แบบส่งผลให้แสงถูกส่องไปยังบริเวณที่ต้องการใช้งานได้อย่างแม่นยำ ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน ลดการสูญเสียปริมาณแสงสว่างส่องออกนอกพื้นที่ และช่วยประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ รุ่น SERIES 10 ถูกออกแบบมาเพื่อการติดตั้งบนที่สูง ระยะส่องสว่างไกล สามารถกระจายแสงได้ทั่วบริเวณ ทำให้แสงสว่างสม่ำเสมอกัน มีระดับความสว่างที่ได้มาตรฐานตามแต่ละการใช้งาน โดยมีให้เลือกตั้งแต่ 200W ถึง 2000W พร้อมทั้งสามารถปรับมุมองศาของแสง เพื่อให้ระยะการส่องสว่าง รัศมีของแสงเหมาะสมกับพื้นที่ และได้ระดับความสว่างที่ต้องการ


จากภาพ จะเห็นได้ว่า SERIES 10 สามารถควบคุมแสงให้ส่องสว่างไปยังพื้นที่เป้าหมาย ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกับสภาพแวดล้อมภายนอก หรือมลภาวะทางแสง

เปรียบเทียบประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน

โคมไฟ LED Flood & Sport Lightรุ่นทั่วไปและรุ่น SERIES 10แบรนด์ BOX BRIGHTสำหรับสนามฟุตบอล 40x60mความสว่าง Class II (>200 lux)

  

โคมไฟ LED Flood & Sport Lightรุ่น SERIES 10แบรนด์ BOX BRIGHTใช้จำนวนโคมไฟน้อยกว่านอกจากจะช่วยประหยัดค่าติดตั้งยังประหยัดพลังงานได้มากกว่า27%หรือประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละ30,000บาทโดยคำนวณจากจำนวนชั่วโมงใช้งาน 2,000ชั่วโมงต่อปี

 

โคมไฟถูกออกแบบให้สามารถส่องสว่างได้อย่างแม่นยำ ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน

 

โคมไฟ LED Flood & Sport Lightรุ่น SERIES 10แบรนด์ BOX BRIGHTนอกจากจะเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงเรายังคำนึงถึงนวัตกรรมการออกแบบเลนส์ Asymmetrical lensที่มีหลายมุมในเลนส์เดียวช่วยให้มีความแม่นยำในการครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการส่องสว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียปริมาณแสงสว่างส่องออกนอกพื้นที่ใช้งานช่วยลดมลภาวะทางแสงและประหยัดพลังงานได้มากกว่าโคมไฟ LED Flood Lightทั่วไป 

เพื่อให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานแต่ละแบบ ได้มีการออกแบบเลนส์ให้เลือกใช้มากถึง 11 แบบ สามารถครอบคลุมการใช้งานมากกว่าโคมไฟ LED ทั่วไป

 

นอกจากนี้ ภายในโคมไฟยังมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ช่วยให้แสงส่องสว่างได้อย่างแม่นยำ และยังเสริมประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

Visor
ทุก LED module จะมี visor ที่ช่วยลดปัญหาแสงแยงตา (glare) ทำให้เรามอง ไม่เห็นแหล่งกำเนิดแสงโดยตรง และยัง ป้องกันการสูญเสียแสงสว่างส่องขึ้น ท้องฟ้า ส่องออกนอกพื้นที่ใช้งาน ที่จะส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตที่ อยู่ใกล้เคียง
Unique reflector plate
แผ่นสะท้องแสงนอกจากจะมีความแข็งแรง ทนทาน การออกแบบพื้นผิวแบบไม่เรียบ ทำให้ คุณภาพของแสงสว่างที่สะท้อนออกมามีคุณภาพ สูง ลดปัญหาแสงแยงตา และแสงสว่างส่องไปยัง พื้นที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
Side plate
ป้องกันแสงสว่างออกด้านข้าง


สะดวกในการติดตั้งและการซ่อมบำรุงรักษารองรับลักษณะการใช้งานความต้องการที่แตกต่างกัน

 

การติดตั้งเราจำเป็นต้องปรับทิศทางการส่องสว่างของโคมไฟ เพื่อให้ส่องไปยังบริเวณที่เราต้องการ ซึ่งการมีสเกลบอกองศาของโคมไฟจะช่วยให้การ ติดตั้งทำงานได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น โดยรูปแบบของสเกลจะออกแบบต่างกันเพื่อให้ เหมาะสมสำหรับแต่ละโมเดล

 

 

LED module และ LED driver สามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้เมื่ออายุการใช้งานหมดลงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโคมไฟใหม่ทั้งโคม ลดปัญหาการสร้างขยะโดยไม่จำเป็น ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันที่ต้องการความรอบคอบต่อสิ่งแวดล้อม

 

โคมไฟถูกออกแบบให้สามารถ ติดต้ังได้หลากหลายรูปแบบ

เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง และการซ่อมบำรุงรักษา รวมถึง รองรับลักษณะการใช้งาน และความต้องการที่แตกต่างกัน
LED driver สามารถเลือกรูปแบบการติดตั้งได้ 2 แบบ คือ
‣ แบบที่ 1 ติดตั้งกับโคมไฟ ซึ่งจะมีความสะดวก
ในการติดตั้ง และประหยัดพื้นที่
‣ แบบที่ 2 แยกติดตั้งในตู้ไฟบริเวณด้านล่างเสา เพื่อให้การตรวจเช็ค และการเปลี่ยนอะไหล่ สามารถทำได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องขึ้นไปทำงานบน เสาสูง

ตัวอย่างสถานที่ใช้งานcontact