ปรับปรุงแสงสว่างและติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ ( LED High Bay Light ) แบรนด์ BOX BRIGHT ภายในคลังเก็บสินค้าและสารเคมี ให้ได้ค่าความสว่างมากกว่า 200 ลักซ์

October 22, 2019 2 min read

ปรับปรุงแสงสว่างและติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ ( LED High Bay Light ) แบรนด์ BOX BRIGHT ภายในคลังเก็บสินค้าและสารเคมี ให้ได้ค่าความสว่างมากกว่า 200 ลักซ์

คลังเก็บสินค้าและสารเคมี แห่งนี้ เป็นคลังเก็บสินค้าขนาดกลาง ตั้งอยู่ย่านชานเมืองกรุงเทพฯ ตัวอาคารมีความสูงไม่มาก เพราะเป็นคลังที่เอาไว้เก็บสินค้า สารเคมีชนิดต่างๆ โดยจะมีพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์เข้า-ออกตลอดเวลา ซึ่งแตกต่างจากการออกแบบแสงสว่าง สำหรับคลังสินค้าขนาดใหญ่ ที่ผ่านๆมาของทาง BOX BRIGHT ซึ่งจะมี ชั้นวางสินค้าขนาดสูง (Rack) เป็นองค์ประกอบสำคัญ ของคลังสินค้าประเภทนั้นๆ แต่สำหรับที่นี่แล้ว ต้องการค่าความสว่างภายในคลังเก็บสินค้า มากกว่า 200 ลักซ์ เพื่อตรงตามเกณฑ์ของทาง จป.วิชาชีพ ( เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ) ให้มีความปลอดภัย ทางด้านอาชีวอนามัย ต่อพนักงานในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งในก่อนหน้านี้แสงสว่างในคลังสินค้า ไม่เพียงพอต่อการทำงานของพนักงาน จึงเป็นเหตุผลสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข แสงสว่างภายในคลังเก็บสินค้าแห่งนี้

การปรับปรุงแสงสว่างและติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ สำหรับคลังเก็บสินค้าแห่งนี้ มีการออกแบบแสงสว่างให้สอดคล้องกับการทำงาน ด้วยกันทั้งหมด 4 อาคาร โดยเเต่ละอาคารก็จะมีปัญหาเรื่องเเสงสว่าง ที่แตกต่างกันออกไป

ภาพมุมสูงบ่งบอกตำแหน่งและพื้นที่ ของคลังเก็บสินค้าทั้ง 4 อาคาร 

ภาพตำแหน่งคลังเก็บสินค้า

คลังเก็บสินค้า 1/1  มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุด โดยมีขนาด (ก) 20 x (ย) 70 x (ส) 11 เมตร เดิมทีแล้วอาคารนี้ จะใช้โคมไฟ Flood Light หลอดฮาโลเจนแท่ง-1500W แสง 3000K ติดตั้งบริเวณผนังของคลังเก็บสินค้า เเสงที่ได้จะออกโทนเหลือง จึงทำให้แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการทำงานของพนักงาน เวลามาจัดเรียงหรือคัดเลือกสินค้าไปส่งให้กับลูกค้า มีโอกาศผิดพลาดได้สูง

โคมไฟ Flood Light หลอดฮาโลเจนแท่ง-1500W แสง 3000Kทาง BOXBRIGHT ได้มีการออกแบบแสงสว่างและทำการติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ให้ใหม่ ด้วยการห้อยโซ่แล้วคล้องกับโครงหลังคา ที่ความสูงจากหน้าโคมไฟถึงพื้น 9 เมตร โดยให้ตำแหน่งโคมไฟ สลับกับช่องหลังคาโปร่งแสงเดิม ของคลังสินค้าแห่งนี้

ตำแหน่งโคมไฟ สลับกับช่องหลังคาโปร่งแสงเดิมสายไฟของโคมไฟที่ติดตั้งทั้งหมด จะถูกเก็บไว้ใน ท่อPVC ดูเรียบร้อยและปลอดภัย ยืดอายุการใช้งานมากยิ่งขึ้น และมีกล่อง Junction Box สำหรับแยกวงจรไฟฟ้าเพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมแซมหรือขยายปรับปรุงเพิ่มวงจรในภายหลัง

ภาพก่อนติดตั้ง ( Before )

ภาพก่อนติดตั้งโคมไฟ LED ไฮเบย์ภาพหลังติดตั้ง ( After )

ภาพหลังติดตั้งโคมไฟ LED ไฮเบย์ พื้นที่ด้านล่างคลังสินค้า มีทั้งพื้นที่โล่งไว้สำหรับวางสินค้า พาเลทสินค้า และถูกแบ่งออกเป็นห้องเล็กๆ อีกประมาณ 3 ห้อง เพื่อไว้เก็บสารเคมีประเภทพิเศษ 

มีทั้งพื้นที่โล่งไว้สำหรับวางสินค้าและถูกแบ่งออกเป็นห้องเล็กๆ อีกประมาณ 3 ห้อง เพื่อไว้เก็บสารเคมีประเภทพิเศษหลังจากที่ติดตั้ง โคมไฟ LED ไฮเบย์ 150W รุ่น Series 8 มุม 90องศา แสง 6500K แบรนด์ BOX BRIGHT โดยใช้โคมไฟ LED ไฮเบย์ ทั้งหมด 26 โคม ได้ความสว่างของแสง ที่สม่ำเสมอ ทั่วทั้งพื้นที่การทำงาน วัดค่าความสว่าง ได้มากกว่า 200 ลักซ์ทุกพื้นที่คลังสินค้า ตรงตามเกณฑ์ของทาง เจ้าหน้าที่ จป. อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าเดิม การทำงานของพนักงานก็จะทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ดค่าความสว่าง ได้มากกว่า 200 ลักซ์ ทุกพื้นที่คลังสินค้า ตรงตามเกณฑ์ของทาง เจ้าหน้าที่จป.ดค่าความสว่าง ได้มากกว่า 200 ลักซ์ ทุกพื้นที่คลังสินค้า ตรงตามเกณฑ์ของทาง เจ้าหน้าที่จป.

ทางเราเลือกใช้รถบูมลิฟท์ในการติดตั้งโคมไฟครั้งนี้ เพราะสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่หน้างานต่างๆได้สะดวก ไม่ว่าพื้นที่จะสูงถึงหลังคา ก็ทำให้ง่ายและรวดเร็ว ส่งมอบงานลูกค้าได้ทันกำหนดเวลา สิ่งสำคัญที่สุด คือ ความปลอดภัย ( SAFETY FIRST ) ต่อช่างและทีมงานผู้ติดตั้งโคมไฟครั้งนี้

ปลอดภัยต่อช่างและทีมงานผู้ติดตั้งโคมไฟ

คลังเก็บสินค้า 1/2  มีขนาด (ก) 14 x (ย) 40 x (ส) 8.5 เมตร ติดตั้ง โคมไฟ LED ไฮเบย์ 120W รุ่น Series 8 มุม 120องศา แสง 6500K แบรนด์ BOX BRIGHT โดยใช้โคมไฟ LED ไฮเบย์ ทั้งหมด 14 โคม ติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ ที่ความสูงจากหน้าโคมไฟถึงพื้น 6.5 เมตร พื้นที่หน้างานเป็นพื้นที่โล่ง มีเพียงกองสารเคมีวางอยู่บนพาเลท

ภาพก่อนติดตั้ง ( Before )

ภาพก่อนติดตั้งโคมไฟ LED ไฮเบย์ภาพหลังติดตั้ง ( After )

ภาพหลังติดตั้งโคมไฟ LED ไฮเบย์

ได้ความสว่างของแสง มากกว่า 200 ลักซ์

คลังเก็บสินค้า 2  มีขนาด (ก) 16 x (ย) 40 x (ส) 8.5 เมตร ติดตั้ง โคมไฟ LED ไฮเบย์ 120W รุ่น Series 8 มุม 90องศา แสง 6500K แบรนด์ BOX BRIGHT โดยใช้โคมไฟ LED ไฮเบย์ ทั้งหมด 12 โคม ติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ ที่ความสูงจากหน้าโคมไฟถึงพื้น 6.5 เมตร อาคารนี้มีชั้นวางสินค้า ขนาดเล็ก ไว้เพื่อเก็บสารเคมีแบบเหลวเป็นส่วนใหญ่ เวลาที่ช่างทำการติดตั้ง ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างสูง เพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานได้

ภาพก่อนติดตั้ง ( Before )

ภาพก่อนติดตั้งโคมไฟ LED ไฮเบย์

ภาพหลังติดตั้ง ( After )

ภาพหลังติดตั้งโคมไฟ LED ไฮเบย์

ได้ค่าความสว่าง มากกว่า 200 ลักซ์

คลังเก็บสินค้า 3  มีขนาด (ก) 6 x (ย) 23 x (ส) 7.5 เมตร เดิมทีก่อนติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ ของ BOX BRIGHT ทางคลังสินค้า ใช้โคมไฟขาสปริงและใส่หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36W แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการทำงานของพนักงาน เพราะพื้นที่นี้จะเก็บสารเคมีที่มีราคาสูงมาก สุดท้ายเปลี่ยนมาเลือกใช้ โคมไฟ LED ไฮเบย์ 150W รุ่น Series 8 มุม 120องศา แสง 6500K แบรนด์ BOX BRIGHT โดยใช้โคมไฟ LED ไฮเบย์ ทั้งหมด 4 โคม ติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ ที่ความสูงจากหน้าโคมไฟถึงพื้น 6 เมตร สาเหตุที่เลือกใช้มุม 120 องศา เพื่อต้องการให้เเสงสว่าง ส่องไปบริเวณด้านหน้าของชั้นวางสินค้า เพราะพนักงานจะต้องดูรายละเอียดที่ถูกต้องก่อนเตรียมไปส่งให้กับทางลูกค้า

ภาพก่อนติดตั้ง ( Before )

ภาพก่อนติดตั้งโคมไฟ LED ไฮเบย์

ภาพหลังติดตั้ง ( After )

ภาพหลังติดตั้งโคมไฟ LED ไฮเบย์

รายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้อง >>>

โคมไฟไฮเบย์ ซีรีย์8 อันดับ 1 ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ทุกระดับความสูงที่ต้องการติดตั้ง


contact