ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญในทุกๆ ด้านของชีวิต การควบคุมแสงสว่างก็ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นระบบ สร้างความสะดวกสบายและการใช้พลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการปิดหรือเปิดไฟอัตโนมัติเท่านั้นแต่ “Smart lighting” ได้รับการวิวัฒนาการโดยดูจากพฤติกรรมของมนุษย์ในการใช้งานด้านแสงสว่างในแต่ละพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การใช้งาน และที่สำคัญเป็นที่สุดคือ การประหยัดพลังงาน ด้วยการลดการใช้งานในพื้นที่ที่ไม่จำเป็น ส่งผลให้สามารถใช้พลังงานด้านแสงสว่างได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

การใช้แสงสว่างอย่างประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ความรู้ในการบริหารจัดการพลังงานและการใช้ระบบแสงสว่างแบบอัจฉริยะ (Smart Lighting) สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายได้

 

 

ประโยชน์หลักของระบบไฟอัจฉริยะคือการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการใช้งาน หากมีการใช้งานในพื้นที่ไม่สม่ำเสมอตลอดเวลา โคมไฟจะปรับระดับแสงให้เหมาะสม สามารถตั้งค่าเปิด-ปิดได้ตามเวลาที่กำหนด หรือการเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติตามการใช้งานได้ ซึ่งนั่นสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าลงได้ นอกจากนี้แม้ว่าจะเป็นระบบอัจฉริยะที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การติดตั้งและการควบคุมแสงกลับง่ายมาก สามารถควบคุมระยะไกลได้ตลอดเวลาตามต้องการ


 

รูปแบบอุปกรณ์ควบคุมแสงไฟอัจฉริยะ

contact