Lighting for Warehouse | โคมไฟสำหรับคลังสินค้า


คลังสินค้า (Warehouse) ถือเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของหลายธุรกิจ สำหรับจัดเก็บสินค้า หรือ พักสินค้าก่อนรอกระจายหรือขนส่งไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจมีการใช้คำอื่นๆ เรียกคลังสินค้า เช่น โกดังสินค้า หรือ ศูนย์กระจายสินค้า

ระบบแสงสว่างในคลังสินค้า นอกจากเราจะคำนึงถึงระดับความสว่าง (illuminance) ซึ่งมีค่าความสว่างมาตรฐานสำหรับคลังสินค้ากำหนดไว้ที่ 200 lux ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เราควรนำมาพิจารณา เช่น ระดับแสงจ้าตา เนื่องจากชิป LED มีความเข้มของแสงค่อนข้างสูง ในกรณีที่พนักงานขับรถโฟร์คลิฟมองขึ้นด้านบนเพื่อตักสินค้าที่อยู่บนชั้นวาง อาจทำให้เกิดแสงจ้าตาจนส่งผลกระทบต่อความสามรถในการมองเห็น และความปลอดภัยในการทำงาน

ด้วยลักษณะพื้นที่ และการใช้งานภายในคลังสินค้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกโคมไฟ LED สำหรับติดตั้งในแต่ละบริเวณ เราจะแบ่งพื้นที่คลังสินค้าเป็น 3 บริเวณ และแยกอีก 1 พื้นที่สำหรับคลังสินค้าที่เป็นห้องเย็น ได้แก่

1. พื้นที่จัดเก็บสินค้าที่มีชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม (pallet racking)
2. พื้นที่โล่งภายในคลังสินค้า (area for dispatch and outflow control)
3. พื้นที่ขนถ่ายสินค้าจากรถบรรทุก หรือ รถขนส่ง (Loading and unloading area)
4. ห้องเย็น (Cold storage)

contact