การประปานครหลวง โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ติดตั้งระบบแสงสว่าง โคมไฟถนน LED และสปอร์ตไลท์ LED

October 30, 2016 1 min read

การประปานครหลวง โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ติดตั้งระบบแสงสว่าง โคมไฟถนน LED และสปอร์ตไลท์ LED

การประปานครหลวง เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการเปลี่ยนระบบแสงสว่างแบบเดิมเป็น สปอร์ตไลท์ LED และ โคมไฟถนน LED ช่วยลดการใช้พลังงานลงได้มากกว่า 70%

สปอร์ตไลท์ LED หรือ โคมไฟ LED Flood Light ขนาด 50W รุ่น Series 1 แบรนด์ BOX BRIGHT กินไฟเพียง 0.23A แต่ให้แสงสว่างที่เพียงพอต่อการใช้งานได้หลากหลาย เช่น

 • ติดตั้งบริเวณสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย 4 เพื่อส่องบริเวณด้านหน้า
 • ติดตั้งที่ป้อมทางเข้าด้านหน้าการประปานครหลวง

  ติดตั้ง สปอร์ตไลท์ LED หรือ LED Flood Light ขนาด 50W รุ่น Seires 1 แบรนด์ BOX BRIGHT

  ติดตั้ง สปอร์ตไลท์ LED หรือ LED Flood Light 50W แบรนด์ BOX BRIGHT บริเวณประตูทางเข้า

  ติดตั้ง สปอร์ตไลท์ LED 50W แบรนด์ BOX BRIGHT บริเวณป้อมทางเข้า

  การติดตั้งโคมไฟถนน LED นอกจากจะคำนึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานแล้ว แสงสว่างที่ได้ต้องเพียงพอและมีความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ และผู้สัญจรไปมา โดยถนนหลักที่มีรถสัญจรไปมาเลือกติดตั้ง โคมไฟถนน LED ขนาด 70W และ ถนนสายรองที่มีรถสัญจรน้อย ติดตั้ง โคมไฟถนน LED ขนาด 50W แบรนด์ BOX BRIGHT

  ติดตั้ง โคมไฟถนน LED ขนาด 70W แบรนด์ BOX BRIGHT

  โคมไฟถนน LED 70W แบรนด์ BOX BRIGHT

  ติดตั้ง โคมไฟถนน 50W รุ่น Series 1 แบรนด์ BOX BRIGHT บริเวณถนน สายรอง

  โคมไฟถนน LED แบรนด์ BOX BRIGHT ดีไซด์สวยงาม มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งแทนโคมไฟถนนแบบเดิมได้ทันที ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง สีตัวโคมทนต่อการกัดกร่อน และซีดจาง มาพร้อมระบบป้องกันความไม่เสถียรของระบบจ่ายไฟ เช่น ป้องกันไฟฟ้ากระชาก ป้องกันแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเกิน

  บรรยากาศ งานติดตั้ง โคมไฟถนน LED 70W แบรนด์ BOX BRIGHT

  โคมไฟถนน LED แบรนด์ BOX BRIGHT ติดตั้งง่าย อุปกรณ์ครบชุด

  Keyword: สปอร์ตไลท์ LED, โคมไฟถนน LED, BOX BRIGHT


  contact