บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานกับ กรมพลังงาน ติดตั้งโคมไฟถนน LED สปอร์ตไลท์ LED และหลอดไฟ LED

July 12, 2016 1 min read

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานกับ กรมพลังงาน ติดตั้งโคมไฟถนน LED สปอร์ตไลท์ LED และหลอดไฟ LED

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เป็นบริษัทใน เครือสหวิริยา เป็นท่าเรือพาณิชย์สากล พร้อมให้บริการท่าเทียบเรือสำหรับเรือเดินทะเลพาณิชย์ และเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป รวมถึงบริการรับฝากเก็บสินค้า และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด กับโครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยติดตั้ง โคมไฟถนน LED สปอร์ตไลท์ LED หรือ LED Flood Light และหลอดไฟ LED

ได้มีโครงการอนุรักษ์พลังงานด้านแสงสว่าง และปรับปรุงความสว่างเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกรมพลังงาน ในการเปลี่ยนโคมไฟทั้งหมดในท่าเรือ เป็นหลอดไฟ LED T8 หลอดไฟ LED Bulb โคมไฟถนน LED และ โคมไฟสนาม LED หรือ สปอร์ตไลท์ LED ประหยัดพลังงาน สามารถลดการใช้พลังงานลงได้มากกว่า 70%

เปลี่ยน โคมไฟถนน จาก หลอดไฟเมทัลฮาไลท์ 250W เป็น โคมไฟประหยัดพลังงาน โคมไฟถนน LED ที่ใช้พลังงานเพียง 70W จาก BOX BRIGHT จำนวน 81 โคม ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 70% และด้วยตัวโคมไฟถนนที่ติดตั้งง่ายทำให้ใช้เวลาติดตั้งเพียง 3 วัน

ติดตั้งโคมไฟถนน หลอดเมทัลฮาไลท์ 250W เป็น โคมไฟถนน LED 70W

แสงสว่างจาก โคมไฟถนน LED 70W แบรนด์ BOX BRIGHTถูกควบคุมด้วยเลนส์ที่ออกแบบพิเศษ ให้มีรูปทรงของแสงเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าซึ่งสอดคล้องกับถนน ทำให้แสงสว่างครอบคลุมถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียของแสงส่องไปยังพื้นที่ที่ไม่ต้องการ

แสงสว่างจาก โคมไฟถนน LED 70W ครอบคลุมพื้นที่ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความใส่ใจด้านความปลอดภัย เราเลือกใช้แสงขาวธรรมชาติ (Natural White) 3700-4500K เป็นโทนแสงที่ใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติ จึงปลอดภัยต่อสายตา และทำให้ผู้ขับขี่มีระยะการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้น ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

LED Street Light หรือ โคมไฟถนน LED 70W รุ่น Series 2 จาก BOX BRIGHT

โคมไฟถนน LED จาก BOX BRIGHT ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งแทนโคมไฟถนนเดิมได้ทันที อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้งภายในกล่อง

โคมไฟถนน LED 70W รุ่น Series 2 จาก BOX BRIGHT ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งแทนโคมไฟถนนเดิมได้ทันที

ติดตั้ง LED Flood Light 400W หรือ สปอร์ตไลท์ LED 400W แบรนด์ BOX BRIGHT จำนวน 44 โคม แทนโคมไฟสปอร์ตไลท์ หลอดโซเดียมแรงดันสูง 1000W ประหยัดพลังงานได้มากกว่าเท่าตัว

ติดตั้ง LED Flood Light 400W หรือ สปอร์ตไลท์ LED 400W แทน โคมไฟสปอร์ตไลท์ หลอดโซเดียมแรงดันสูง 1000W

โคมไฟ LED Flood Light 400W หรือ โคมไฟ สปอร์ตไลท์ LED 400W แบรนด์ BOX BRIGHT ติดตั้งง่าย อุปกรณ์ครบชุดภายในกล่อง

LED Flood Light 400W หรือ โคมไฟ สปอร์ตไลท์ LED 400W แบรนด์ BOX BRIGHT

ติดตั้ง โคมไฟ LED Flood Light 400W ณ บริเวณท่าเทียบเรือนำ้ลึก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดตั้ง โคมไฟ LED Flood Light 400W หรือ  สปอร์ตไลท์ LED 400W ติดตั้งบริเวณท่าเรือนำ้ลึก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


contact