บมจ. พรีเมียร์โพรดักส์ เปลี่ยนโคมไฟแสงจันทร์ 400W เป็น โคมไฮเบย์ LED 150W รุ่น Series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT

November 27, 2016 1 min read

บมจ. พรีเมียร์โพรดักส์ เปลี่ยนโคมไฟแสงจันทร์ 400W เป็น โคมไฮเบย์ LED 150W รุ่น Series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT

บริษัท พรีเมียรโพรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ถังเก็บนำ้ ถังบำบัดนำ้เสีย หลังคาเหล็กรีดลอน และวัสดุก่อสร้าง ด้วยนโยบายที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในโครงการด้านการจัดการพลังงานด้านแสงสว่าง ที่ช่วยลดการใช้พลังงานลงได้เป็นอย่างมาก คือ โครงการเปลี่ยนโคมไฟแสงจันทร์ 400W เป็น โคมไฟประหยัดพลังงาน หรือ โคมไฟ ไฮเบย์ LED ขนาด 150W รุ่น Series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT ช่วยลดการใช้พลังงานลงได้มากกว่า 70% และยังสามารถเพิ่มแสงสว่างในการทำงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

โคมไฟ ไฮเบย์ LED 150W รุ่น Series 3 มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สามารถติดตั้งแทน โคมไฟแสงจันทร์ 400W เดิม ได้ทันที โดยสามารถใช้สายไฟเดิมในการติดตั้ง เนื่องจาก โคมไฮเบย์ LED มีกำลังไฟที่ลดลงมากเมื่อเทียบกับโคมไฟแบบเดิม และนำ้หนักของตัวโคมไฮเบย์ LED 150W รุ่น Series 3 มีนำ้หนักเบาเพียง 5.4kg ติดตั้งง่าย และมีความปลอดภัยสูง

ติดตั้ง โคมไฟ ไฮเบย์ LED 150W แบรนด์ BOX BRIGHT แทน โคมไฟแสงจันทร์ 400W

โคมไฟ ไฮเบย์ | LED High Bay 150W รุ่น Series 3 สามารถติดตั้งแทน โคมไฟ  แบบเดิมได้ทันที

นอกจาก โคมไฟ ไฮเบย์ LED 150W รุ่น Series 3 จะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังมีความสะดวกในการใช้งาน เนื่องจาก โคมไฟ LED สว่างทันทีเมื่อเปิดใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการอุ่นหลอดไฟให้ร้อน ซึ่งโคมไฟแสงจันทร์ ต้องใช้เวลาในการอุ่นหลอดก่อนเปิด ประมาณ 5 นาที และใช้พลังงานมากในช่วงเปิดไฟ

สว่างทันทีเมื่อเปิดใช้งาน โดยไม่ต้องรอให้หลอดไฟร้อนก่อน โคมไฟประหยัดพลังงาน โคมไฮเบย์ LED แบรนด์ BOX BRIGHT

ติดตั้ง โคมไฟ ไฮเบย์ LED 150W รุ่น Series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT ที่ระดับความสูง ประมาณ 7 เมตร จากพื้นถึงตัวโคมไฟ ควบคุมมุมของแสงด้วยเลนส์คุณภาพสูง ให้แสงสว่างครอบคลุมพื้นที่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดเงาดำระหว่างโคมไฟ วัดความความสว่างได้ประมาณ 372 ลักซ์ (lux) มีความสว่างเพียงพอและมีความปลอดภัยต่อการทำงาน

ติดตั้ง โคมไฟ ไฮเบย์ LED 150W รุ่น Series 3 ที่ระดับความสูง ประมาณ 7 เมตร จากพื้นถึง โคมไฟ

รายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้อง

โคมไฟ ไฮเบย์ LED รุ่น Series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT ราคาถูก ราคาส่ง


contact