แสงสว่างรังสรรค์สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น : การออกแบบแสงสว่างสร้างเอกลักษณ์และคุณค่าที่ยั่งยืน

December 31, 2023 1 min read

แสงสว่างรังสรรค์สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น : การออกแบบแสงสว่างสร้างเอกลักษณ์และคุณค่าที่ยั่งยืน

เมื่อลองมองย้อนไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า “แสง” กับสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งที่คู่กันมาอย่างยาวนาน ในบางสถาปัตยกรรมมีหลายสิ่งที่เหมือนกันทางโครงสร้าง แต่สิ่งที่สร้างความแตกต่างและความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นคือการใช้แสง ที่ไม่เพียงแต่ให้ความสวยงามเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งในยุคสมัยนี้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านแสงสว่างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น เกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าและสร้างความยั่งยืน

แสงสว่างรังสรรค์สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น : การออกแบบแสงสว่างสร้างเอกลักษณ์และคุณค่าที่ยั่งยืน

การออกแบบแสงสว่างจาก Boviga Lighting ที่ให้มากกว่าแสงสว่าง คือความสวยงามของอาคารและพื้นที่โดยรอบ จากพื้นที่ตัวอย่างเป็นสถาปัตยกรรมรูปทรงสี่เหลี่ยม วัสดุประกอบด้วย เหล็ก กระจก และผนังสีอิฐ โครงสร้างมีลักษณะของเส้นตรงเป็นส่วนใหญ่ เราจึงเลือกใช้ไฟเส้นในการตกแต่งบริเวณขอบ ล้อไปกับรูปลักษณ์ของสิ่งก่อสร้าง และไฟติดผนังเพื่อสร้างลวดลายแก่กำแพง สร้างเลเยอร์ของไฟส่องสว่างที่แตกต่างกัน เพิ่มความหลากหลายทางอารมณ์ ถือเป็นการสร้างความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมในเวลากลางคืนได้เป็นอย่างดี

แสงสว่างรังสรรค์สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น : การออกแบบแสงสว่างสร้างเอกลักษณ์และคุณค่าที่ยั่งยืน

แสงสว่างรังสรรค์สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น : การออกแบบแสงสว่างสร้างเอกลักษณ์และคุณค่าที่ยั่งยืน

ทั้งนี้เรายังเลือกใช้โคมไฟที่มีรูปทรงเรียบง่ายแต่ทันสมัย สอดคล้องกับสไตล์การออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อให้ภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการส่องสว่างของโคมไฟมีลักษณะส่องขึ้นด้านบนและด้านล่าง ส่งผลให้เกิดเป็นมิติและลวดลายใหม่บนกำแพง เปลี่ยนจากผนังธรรมดาให้ดูมีสไตล์ ไม่แข็งกระด้างและมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น สามารถดึงดูดสายตาแก่ผู้พบเห็นได้

แสงสว่างรังสรรค์สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น : การออกแบบแสงสว่างสร้างเอกลักษณ์และคุณค่าที่ยั่งยืน

แสงสว่างรังสรรค์สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น : การออกแบบแสงสว่างสร้างเอกลักษณ์และคุณค่าที่ยั่งยืน

และเนื่องจากสถานที่ติดตั้งมีลักษณะเป็น Training Center สิ่งสำคัญคือการสร้างบรรยากาศ และความรู้สึกที่ผ่อนคลายให้กับผู้เข้าใช้บริการภายในพื้นที่ เราจึงเลือกใช้โคมไฟที่มีอุณหภูมิของแสงที่ 3000K มีลักษณะเป็นแสงสีเหลือง ซึ่งมีความนวลและความสบายตา สามารถสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง และให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย อบอุ่น และโทนแสงนี้ยังช่วยเสริมให้สีดำ สีส้มอิฐที่เป็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมโดดเด่นขึ้นอีกด้วย

แสงสว่างรังสรรค์สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น : การออกแบบแสงสว่างสร้างเอกลักษณ์และคุณค่าที่ยั่งยืน

และนอกจากความสวยงามที่กล่าวมาแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากโคมไฟที่เลือกใช้ มีเลนส์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ สามารถส่องสว่างไปยังพื้นที่ที่ต้องการใช้งานได้ โดยมีการสูญเสียแสงปริมาณที่น้อยมาก จึงใช้โคมในจำนวนที่น้อย แต่สามารถให้แสงสว่างได้อย่างคุ้มค่า และด้วยการควบคุมแสงนี้ ส่งผลให้สามารถควบคุมทิศทางได้แม่นยำไปยังพื้นที่ที่มีการใช้งาน แสงสว่างไม่ออกไปรบกวนกับพื้นที่โดยรอบหรือไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสง

 

แสงสว่างรังสรรค์สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น : การออกแบบแสงสว่างสร้างเอกลักษณ์และคุณค่าที่ยั่งยืน

แสงสว่างรังสรรค์สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น : การออกแบบแสงสว่างสร้างเอกลักษณ์และคุณค่าที่ยั่งยืน


contact