ติดต่อฝ่ายขาย Line: @boviga,  Tel. 061-145-5500, 093-505-2638, 02-408-4236, Email: sales.boviga@gmail.com

ระบบควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะแบบไร้สาย Interact Pro จาก Philips สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม

Interact pro ระบบแสงสว่าง IOT ที่ควบคุมแสงสว่างด้วยแอปพลิเคชัน

 

Interact Pro คือ อะไร? 

การควบคุมแสงสว่างผ่านแอปพลิเคชัน และแผงควบคุมที่ใช้งานง่าย และสามารถทำงานร่วมกับระบบแสงสว่างฟิลิปส์รุ่นที่รองรับ กลายเป็นอุปกรณ์ IOT (Internet of Thing) 

ระบบสามารถลดความสว่าง หรือ ปิดแสงสว่างที่ไม่ใช้งานโดยอัตโนมัติ สามารถปรับแต่งแสงสว่างได้ตามต้องการด้วยตัวเองและยังสามารถดูภาพรวมของระบบพร้อมกับค่าพลังงานไฟฟ้าของระบบได้ตลอดเวลา

 

ประโยชน์หลักที่ได้รับ

ประโยชน์หลักที่ได้รับ จาก Interact Pro

1. การติดตั้งที่รวดเร็ว

ปรับตั้งระบบรวดเร็วและง่ายดาย ผ่านแอปพลิเคชัน Interact Pro ไม่ต้องเสียงบประมาณไปกับการเดินสายสัญญาณ ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากในการฝึกอบรมการใช้งานระบบ

2. เข้าถึงข้อมูลอย่างผู้เชี่ยวชาญ

ระบบแสงสว่าง LED ช่วยให้เราประหยัดพลังงาน แต่การใช้งานร่วมกับ Interact Pro ทำให้เราสามารถปรับแต่งเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่บอกถึงสถานะ และประสิทธิภาพปัจจุบันของระบบ

 ประสิทธิภาพที่ดี นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่ลดลง Interact Pro

3. ความสุขของพนักงานที่มากขึ้นภายใต้แสงสว่างที่ดีกว่า

พนักงานสามารถควบคุมแสงสว่างให้เหมาะสมกับสภาพหน้างาน ณ ขณะนั้น ทำให้พนักงานทำงานอย่างเป็นสุขและผลผลิตที่มากขึ้น

4. ประสิทธิภาพที่ดี นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่ลดลง และภาพลักษณ์บริษัทที่ใส่ใจ และรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
สามารถใช้ Lighting Sensor ร่วมกับ Interact Pro เพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่นั้นถูกใช้งานหรือไม่ หากไม่มีระบบจะทำการลดแสงสว่าง หรือ ปิดแสงสว่าง ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น อีกทั้งระบบยังสามารถตรวจสอบแสงสว่างจากธรรมชาติภายนอก และปรับลดแสงสว่างลงเพื่อประหยัดพลังงานโดยที่ระดับความสว่างยังคงเพียงพอต่อการทำงาน

 

การเชื่อมต่อระบบแสงสว่างเข้าด้วยกัน

การเชื่อมต่อระบบแสงสว่างเข้าด้วยกัน ในระบบ Interact Pro

1. อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Interact Pro Wireless Gateway)
ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชัน Interact Pro และ สวิทช์ เซ็นเซอร์ โคมไฟ และหลอดไฟ
2. แอปพลิเคชัน Interact Pro

ซอฟแวร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของระบบแสงสว่าง สามารถดาว์นโหลดได้ทั้งใน Google Play และ App Store

3. สวิทช์ และ เซ็นเซอร์ (Smart Switches and Sensors)
เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว วัดแสงสว่าง และสวิทช์ควบคุมการเปิด-ปิดระบบแสงสว่างไร้สายอัจฉริยะ ที่สามารถควบคุม และสั่งงานได้อย่างง่ายดาย
4. โคมไฟ และหลอดไฟ (Smart Luminaires and Lamps)

โคมไฟและหลอดไฟ Philips Lighting Connected ที่รองรับการอัพเกรดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสามารถติดตั้งทดแทนระบบแสงสว่างเดิมได้ทันที