โคมไฟสำหรับพื้นที่ความร้อนสูง | High Temperature Area


Lighting for Manufacturing  > High Temperature Area


โคมไฟ LED สำหรับพื้นที่ความร้อนสูง


การทำงานของโคมไฟ LED จะมีความร้อนเกิดขี้นจากชิป LED และ LED driver โดยระดับความร้อนที่สะสมจะมีผลต่ออายุการใช้งานของโคมไฮเบย์ LED อย่างมาก ถ้าสภาพแวดล้อมภายในโรงงานมีอุณหภูมิสูงมากกว่า 50 องศา โคมไฮเบย์ LED ที่นำมาติดตั้งต้องเลือกใช้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทานต่อความร้อน และมีแผงระบายความร้อนขนาดใหญ่กว่าโคมไฟทั่วไป เพื่อช่วยให้ชิป LED และ LED driver สามารถถ่ายเทความร้อนออกจากโคมไฟได้รวดเร็วขึ้น ช่วยคงระดับความสว่าง และยืดอายุการใช้งานของโคมไฮเบย์ LED


ตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิแวดล้อมสูง เช่น โรงหลอมเเหล็กหรืออลูมิเนียม โรงงานผลิตกระจก ขวดแก้ว โรงงานผลิตไฟฟ้า เป็นต้น

contact