โคมไฟ LED สำหรับ Monument | อนุสาวรีย์

January 05, 2018 1 min read

โคมไฟ LED สำหรับ Monument | อนุสาวรีย์

Monument | อนุสาวรีย์

ขนาดโดยรอบ อนุสาวรีย์ (ก) 15 x (ย) 15 x (ส) 7 เมตร ติดตั้งโคมไฟที่ฐานอนุสาวรีย์

โคมไฟ LED สำหรับ Monument | อนุสาวรีย์

๐ ติดตั้งด้วย โคมไฟ LED Flood Light ขนาด 100W มุม 30 DEG รุ่น Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT ทั้งหมด 4 โคม

๐ ได้ค่าความสว่างประมาณ 200 ลักซ์ 

โคมไฟ LED สำหรับ Monument | อนุสาวรีย์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก Click ที่รูปด้านล่าง >>

100W_LED-Flood-Light_S7_BOX-BRIGHT_BovigaStore_20171228.jpg

 


contact