โคมไฟ LED สำหรับ Parking Area | ที่จอดรถ

January 04, 2018 1 min read

โคมไฟ LED สำหรับ Parking Area | ที่จอดรถ

Parking Area | ที่จอดรถ (Outdoor)

ที่จอดรถ พื้นที่โดยรอบ ขนาด (ก) 102 x (ย) 168 เมตร ติดตั้งโคมไฟสูง 4 เมตร

โคมไฟ LED สำหรับ Parking Area | ที่จอดรถ

๐ ติดตั้งด้วย โคมไฟ LED Flood Light ขนาด 40W มุม 65x120 DEG รุ่น Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT ทั้งหมด 13 โคม

๐ ติดตั้งด้วย โคมไฟ LED Flood Light ขนาด 80W มุม 65x120 DEG รุ่น Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT ทั้งหมด 17 โคม

รวมบริเวณที่จอดรถ ใช้โคมไฟ LED Flood Light ทั้งหมด 30 โคม

โคมไฟ LED สำหรับ Parking Area | ที่จอดรถ

๐ ได้ค่าความสว่างประมาณ 10 ลักซ์

โคมไฟ LED สำหรับ Parking Area | ที่จอดรถ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก Click ที่รูปด้านล่าง >>

40W_LED-Flood-Light_S7_BOX-BRIGHT_BovigaStore_20171227.jpg

80W_LED-Flood-Light_S7_BOX-BRIGHT_BovigaStore_20171227.jpg 


contact