ขนาดสนามฟุตบอล กว้าง 20 x ยาว 40 เมตร ติดตั้งโคมไฟ LED Flood Light เสาสูง 6 เมตร ค่าความสว่างมาตรฐาน Class II 200 lux และ Class III 75 lux

October 27, 2018 3 min read

ขนาดสนามฟุตบอล กว้าง 20 x ยาว 40 เมตร ติดตั้งโคมไฟ LED Flood Light เสาสูง 6 เมตร ค่าความสว่างมาตรฐาน Class II 200 lux และ Class III 75 lux

 

ปัญหาหลัก ของการเลือกโคมไฟ LED สำหรับติดตั้งใน สนามฟุตบอล หรือ สนามฟุตซอล

ปัญหาที่ 1 ไม่รู้ว่าต้องติดโคมไฟ LED ประเภทไหน กำลังไฟเท่าไร ต้องติดกี่โคม ถึงจะได้แสงสว่างที่เพียงพอ

ปัญหาที่ 2 ทำไมติดโคมไฟ LED แล้ว แต่แสงสว่างไม่เพียงพอ

ปัญหาที่ 3 แสงจากโคมไฟแยงตาในขณะเล่นฟุตบอล

ปัญหาที่ 4 ใช้ไปไม่กี่เดือนโคมไฟ LED เสียเร็ว

ปัญหาที่ 5 ใช้ไปไม่นานทำไมแสงสว่างถึงหายไปเยอะ ทั้งๆที่เปิดวันละไม่กี่ชั่วโมง 

ปัญหาที่ 6 โคมเสียเปลี่ยนแต่อะไหล่ไม่ได้ จำเป็นต้องซื้อใหม่ทั้งโคม

 

เราขอยกตัวอย่างการออกแบบแสงสว่าง สำหรับ สนามฟุตบอล ขนาด 20 x 40 เมตร เพื่อให้ได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น และอธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ข้างต้น ได้อย่างชัดเจน

 

ตัวอย่างการเลือกใช้ โคมไฟ LED ประหยัดพลังงาน สำหรับติดตั้งกับสนามฟุตบอล ขนาด 20x40 เมตร

 

ปัญหาที่ 1 ไม่รู้ว่าต้องติดโคมไฟ LED ประเภทไหน ขนาดกำลังไฟเท่าไร ต้องติดกี่โคมถึงจะได้แสงสว่างที่เพียงพอ

สาเหตุ และ การแก้ไข

การติดตั้งระบบแสงสว่าง สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ

การออกแบบแสงสว่างก่อนการติดตั้งจริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลังจากติดตั้งแล้ว จะได้แสงสว่างที่เพียงพอต่อการใช้งาน

ในการเลือก ขนาดกำลังไฟ และจำนวน โคมไฟ LED ที่เหมาะสม สำหรับสนามแต่ละขนาด สิ่งแรกที่ต้องพิจารณา คือ ค่าความสว่างที่ต้องการ

โดยค่าความสว่างที่ต้องการ จะมีมาตรฐาน ที่เรียกว่า EN 12193 ซึ่งจะแบ่งระดับความสว่างที่แตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน หรือ ระดับการแข่งขันที่จะจัดขึ้นในสนามฟุตบอล

ค่าความสว่างของสนามฟุตบอลตามมาตรฐาน EN 12193 จะแบ่งตาม Lighting Class ซึ่งจะถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ 

 • Lighting Class I: เหมาะสำหรับสนามที่จัดเพื่อการแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรือ แข่งขันระหว่างประเทศ ที่มีผู้เข้าชมจำนวนมาก และมีระยะห่างระหว่างสนามกับพื้นที่นั่งของผู้เข้าชมระยะไกล
 • Lighting Class II: เหมาะสำหรับการแข่งกีฬาขนาดกลาง เช่น การแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค หรือ ระดับท้องถิ่น มีจำนวนผู้เข้าชมระดับปานกลาง และระยะห่างระหว่างสนามกับพื้นที่นั่งของผู้เข้าชมไม่ไกลมาก
 • Lighting Class III: เหมาะสำหรับสนามซ้อม สนามกีฬาภายในโรงเรียน หรือ สนามกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย นันทนาการ ไม่ค่อยมีผู้เข้าชม

ค่าความสว่างเฉลี่ย (Average Lighting [lx]) สำหรับกีฬาฟุตบอล สำหรับในแต่ละระดับ Lighting Class

 • Lighting Class I = 500 ลักซ์ (lx) 
 • Lighting Class II = 200 ลักซ์ (lx)
 • Lighting Class III = 75 ลักซ์ (lx)

เมื่อเราเลือกระดับ Lighting Class ได้แล้ว ขั้นตอนต่อไฟ คือ การจำลองแสงสว่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหาขนาดกำลังไฟ และ จำนวน โคมไฟ LED ที่เหมาะ

ในตัวอย่างนี้เราจะออกแบบแสงสว่างของ สนามฟุตบอล สำหรับ Lighting Class II และ III โดยเลือกใช้ โคมไฟ LED Flood Light หรือ ที่เรียกทั่วไปว่า สปอร์ตไลท์ LED รุ่นใหม่ Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT

เลือกใช้เสาความสูง 6 เมตร จำนวน 6 ต้น ติดตั้งบริเวณด้านข้างของสนามฟุตบอล

โคมไฟ LED Flood Light รุ่น Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT มีมุมการกระจายแสง (Beam Angle) ที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมแต่ละขนาดของสนามฟุตบอล ในตัวอย่างนี้เราเลือกใช้เลนส์ที่ออกแบบพิเศษ มุม 30x60 องศา polarized 10 องศช่วยลดการสูญเสียของแสงสว่างไปยังจุดที่ไม่ต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างได้มากยิ่งขี้น

 

ผลที่ได้จากการจำลองแสงสว่าง (Lighting Simulation) สำหรับสนามฟุตบอลขนาด 20x40 เมตร

สำหรับ Lighting Class II -ค่าความสว่าง >200 ลักซ์
สำหรับ Lighting Class III -ค่าความสว่าง >75 ลักซ์

โคมไฟ LED สำหรับ สนามฟุตบอล ติดตั้งที่ระดับ ความสูง 6 เมตร แบรนด์ BOX BRIGHT

ค่าความสว่าง และ โคมไฟ LED หรือ สปอร์ตไลท์ LED สำหรับ สนามฟุตบอล ติดตั้งง่าย แข็งแรง ทนทาน LED Flood Lighti

หมายเหตุ

 • การคำนวนเพื่อจำลองแสงสว่างเลือกใช้ โคมไฟ LED จาก แบรนด์ BOX BRIGHT เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับแบรนด์อื่นๆ ได้
 • ใช้โทนแสงขาว 5000K และ 6500K ในการจำลองแสงสว่าง สำหรับโทนแสงอื่นๆ เช่น วอร์มไวท์ 3000K จะได้ผลที่แตกต่างออกไป

 

ปัญหาที่ 2 ทำไมติดโคมไฟ LED แล้ว แต่แสงสว่างไม่เพียงพอ

สาเหตุ และ การแก้ไข

แม้ว่าโคมไฟ LED แต่ละแบรนด์ จะมีกำลังไฟที่เท่ากัน แต่ประสิทธิภาพการส่องสว่างไปยังจุดที่เราต้องการ หรือ พื้นสนามฟุตบอลไม่เท่ากัน

กำลังไฟ หรือ ค่าวัตต์ เท่ากัน ไม่ได้หมายความว่า ประสิทธิภาพการส่องสว่างจะเท่ากัน

ดังนั้น ผลที่ได้จากการจำลองแสงสว่างสนามฟุตบอลนี้ เกิดจากการเลือกใช้ โคมไฟ LED Flood Light ขนาด 150W และ 240W รุ่น Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT การเลือกใช้โคมไฟ LED รุ่นอื่นแม้ว่าจะมีกำลังไฟที่เท่ากัน แต่จะมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่แตกต่างกัน เช่น PC เลนส์, ชิป LED และ ชุดขับแรงดัน ที่เลือกใช้ เป็นต้น จึงทำให้ความสว่างที่ได้ไม่เหมือนกับผลที่ได้จากการจำลองแสง

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่องสว่าง โคมไฟ Led flood light ระหว่างมีเลนส์ กับ ไม่มีเลนส์

 

ปัญหาที่ 3 แสงจากโคมไฟแยงตาในขณะเล่นฟุตบอล

สาเหตุ และ การแก้ไข

แสงแยงตา หรือ ในทางเทคนิคเรียกว่า Glar เกิดจาก แสงจากโคมไฟส่องสว่างในมุมที่เราไม่ต้องการมากเกินจนรบกวนการมองเห็น ซึ่งปัญหานี้จะพบได้มากกับโคมไฟ LED ที่มีเพียงกระจกปิดหน้าโคมไฟเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีเลนส์

PC เลนส์ ของ โคมไฟ LED Flood Light รุ่น Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT นอกจากจะทำหน้าที่ ควบคุมมุมองศาของแสงให้ส่องไปยังบริเวณที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยลดปัญหาแสงแยงตาในขณะเล่นฟุตบอล 

 

ปัญหาที่ 4 ใช้ไปไม่กี่เดือนโคมไฟ LED เสียเร็ว

สาเหตุ และ การแก้ไข

ไฟตก ไฟกระชาก แรงดันไฟฟ้าเกิน ฟ้าผ่า ปัญหาเหล่านี้มักเกิดขึ้นบ่อยๆ ในบางพื้นที่ ดังนั้น การเลือกใช้โคมไฟ LED ที่มีระบบป้องกันความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้าต่างๆ จะช่วยยืดอายุการใช้งานของโคมไฟ LED ให้ยาวนานขึ้น

มีระบบป้องกันปัญหาไฟฟ้าไม่เสถียร ไฟฟ้ากระชาก ไฟฟ้าลัดวงจร โคมไฟ led แบรนด์ box bright สปอร์ตไลท์ led โคมไฟสาดแสง led

 

ปัญหาที่ 5 ใช้ไปไม่นานทำไมแสงสว่างถึงหายไปเยอะ ทั้งๆที่เปิดวันละไม่กี่ชั่วโมง

สาเหตุ และ การแก้ไข

ชิป LED นอกจากจะให้แสงสว่างแล้ว ยังมีความร้อนเกิดขึ้นในขณะทำงาน ซึ่งความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เอง ทำให้ชิป LED เสื่อมสภาพลง หรือ แสงสว่างค่อยๆ ลดน้อยลงตามอายุการใช้งาน

ดังนั้น โคมไฟ LED จึงจำเป็นต้องมีแผงระบายความร้อนออกจากชิป LED หรือที่เรียกว่า Heat Sink แต่เนื่องจากแผงระบายความร้อนมักถูกผลิตจากอลูมิเนียมซึ่งมีราคาแพง จึงมีผู้ผลิตบางรายเลือกที่จะลดต้นทุน โดยการลดน้ำหนักของอลูมิเนียมลง เพื่อลดต้นทุน

โคมไฟ LED ราคาถูก คุณภาพต่ำ สามารถสังเกตุได้จากน้ำหนักโคมไฟ LED  มักจะมีน้ำหนักที่เบามาก เมื่อเทียบกับโคมไฟ LED ที่มีคุณภาพสูง

สิ่งที่กระทบกับการใช้งาน คือ แสงสว่างจากโคมไฟ LED จะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อใช้ไปไม่นาน นั้นหมายถึง อายุการใช้งานของ โคมไฟ LED ที่สั้นลง

คงความสว่างได้นาน มากกว่า 60,000 ชั่วโมง โคมไฟ led flood light สปอร์ตไลท์ led รุ่น series 7 แบรนด์ box bright

 

ปัญหาที่ 6 โคมเสียเปลี่ยนแต่อะไหล่ไม่ได้ จำเป็นต้องซื้อใหม่ทั้งโคม

สาเหตุ และ การแก้ไข

อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แม้จะคัดสรรชิ้นส่วนที่ดี หรือ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง แต่ก็ไม่สามารถการันตีได้ 100% ว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างใช้งาน หรือ หลังหมดระยะเวลาประกัน

ดังนั้น การออกแบบโคมไฟ LED ให้สามารถเปลี่ยน อะไหล่ ได้เองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งโคม ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า

โคมเสีย เปลี่ยนอะไหล่ได้ สปอร์ตไลท์ LED โคม led flood light รุ่น Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT

โคมไฟ สปอร์ตไลท์ LED รุ่น Series 7 เราออกแบบให้สามารถเปลี่ยนอะไหล่เองได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น ชุดให้แสงสว่าง (LED Module) หรือ ชุดขับแรงดัน (LED Driver)

 

รายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้อง

โคมไฟ LED Flood Lighting | โคมไฟ สปอร์ตไลท์ LED | โคมไฟสาดแสง LED รุ่น Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT

รายละเอียดสินค้ารุ่นใกล้เคียง

สปอร์ตไลท์ LED โคมไฟ led flood light รุ่น series 2 แบรนด์ light power

keyword: LED Flood Light, สปอร์ตไลท์ LED, ติดตั้งโคมไฟ LED, โคมไฟสนามฟุตบอล, ออกแบบแสงสว่าง


Leave a comment

Comments will be approved before showing up.

contact