โคมไฟ LED สำหรับ Street Or Road | ไฟถนน (2Lanes)

January 05, 2018 1 min read

โคมไฟ LED สำหรับ Street Or Road | ไฟถนน (2Lanes)

 

Street or Road | ไฟถนน (2Lanes)

๐ ถนน (กว้าง) 12.6 เมตร ติดตั้งโคมไฟสูง 8 เมตร

โคมไฟ LED สำหรับ Road Way | ถนน (2Lanes)

๐ ติดตั้งด้วย โคมไฟ LED Street Light ขนาด 90W มุม 75x150 DEG รุ่น Series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT 

๐ ได้ค่าความสว่างประมาณ 40 ลักซ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก Click ที่รูปด้านล่าง >>

90W_LED-Street-Light_Series-3_BOX-BRIGHT_BovigaStore_20171229.jpg


contact