Box Bright Group ส่งเสริมความปลอดภัยในโรงพยาบาลด้วย เครื่อง UVC ฆ่าเชื้อโรค

March 04, 2024 1 min read

Box Bright Group ส่งเสริมความปลอดภัยในโรงพยาบาลด้วย เครื่อง UVC ฆ่าเชื้อโรค

บริษัท บ็อกซ์ ไบร้ท์ กรุ๊ป จำกัด ได้นำโคมไฟฆ่าเชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรีย Philips UV-C Disinfection Upper Air แบบติดผนัง มอบให้แก่โรงพยาบาลเกาะพะงัน จำนวน 1 เครื่อง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567แสงยูวีซีช่วยยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคในอากาศ ให้ทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้อากาศที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ปลอดภัย ไร้เสียงรบกวนการทำงานในแต่ละวัน สามารถเปิดใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ขอแสดงความขอบคุณ โรงพยาบาลเกาะพะงัน Koh Phangan Hospital ที่ให้ความร่วมมือ และ Varivana Resort Koh Phangan ที่ช่วยประสานงานให้การบริจาคในครั้งนี้ 


contact