Box Bright Group จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง "การแนะนำความรู้พื้นฐานด้านแสงสว่าง และเทคนิคการติดตั้งโคมไฟภายนอกอย่างปลอดภัย"

December 09, 2022 1 min read

Box Bright Group จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง "การแนะนำความรู้พื้นฐานด้านแสงสว่าง และเทคนิคการติดตั้งโคมไฟภายนอกอย่างปลอดภัย"

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ได้ Box Bright Group จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง "การแนะนำความรู้พื้นฐานด้านแสงสว่าง และเทคนิคการติดตั้งโคมไฟภายนอกอย่างปลอดภัย" โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านแสงสว่าง เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน นอกจากนี้ภายในงานยังมีตัวอย่างโคมไฟจริงที่นำมาให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นการทำงานจริงของโคมไฟ และกิจกรรมร่วมสนุกต่าง ๆ อีกมากมาย


contact