ตัวอย่างงานติดตั้ง โคมไฟ สปอร์ทไลท์ LED หรือ LED Flood Light 100W

April 17, 2016 1 min read

ตัวอย่างงานติดตั้ง โคมไฟ สปอร์ทไลท์ LED หรือ LED Flood Light 100W

อีกหนึ่งตัวอย่างงานติดตั้ง โคมไฟ LED Flood Light 100W หรือที่เรียกว่า โคมไฟสปอร์ทไลท์LED ในบริเวณที่ต้องการความปลอดภัยสูง และมีรถขนส่งเข้า-ออก ตลอดเวลา

บริเวณด้านหน้าของสถานีบรรจุก๊าซ NGV จะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าออกตลอดทั้งวัน ดังนั้น แสงสว่างต้องเพียงพอ ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อมีการเปิดใช้แสงสว่างทั้งวัน การเป็นมาใช้โคมไฟ LED Flood Light 100W นอกจากจะให้แสงสว่างที่มากกว่าแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า 70%

ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถติดตั้งแทนโคมไฟสปอร์ทไลท์เดิมไ้ด้ทันที

ขอขอบพระคุณ สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก กิ่งแก้ว PTT NGV บริษัท วีนัสแก๊สเทคโนโลยี จำกัด ที่เลือกใช้โคมไฟ LED Flood Light 100W Series1 แบรนด์ BOX BRIGHT สำหรับส่องสว่างบริเวณรอบๆ ทางเข้าสถานีบรรจุแก๊ส NGV สามารถความประหยัดไปแบบเต็มๆ กว่า 70% เมื่อเทียบกับโคมไฟแบบเดิม


contact