ผลงานการปรับปรุงแสงสว่าง โชว์รูมแสดงสินค้า HAFELE สาขาพัทยา ด้วย โคมไฟ LED คุณภาพสูง แบรนด์ BOX BRIGHT (ตอนที่ 1/3)

March 14, 2018 1 min read

ผลงานการปรับปรุงแสงสว่าง โชว์รูมแสดงสินค้า HAFELE สาขาพัทยา ด้วย โคมไฟ LED คุณภาพสูง แบรนด์ BOX BRIGHT (ตอนที่ 1/3)

ความเป็นมาของโครงการ

การออกแบบแสงสว่าง โชว์รูมแสดงสินค้า HAFELE สาขาพัทยา ครั้งนี้ต้องการปรับแก้ค่าความสว่างให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานภายในโชว์รูม เพราะปัญหาที่ได้รับทราบจากทางเจ้าหน้าที่ของทางโชว์รูม คือ บริเวณส่วนสำนักงาน บางพื้นที่ มีแสงสว่างไม่เพียงพอต่อการทำงาน ซึ่งกลับกันบางพื้นที่มีแสงสว่างที่มากจนเกินไปเป็นการรบกวนสายตาในขณะทำงาน อีกทั้งการติดตั้งโคมไฟเดิมของทางโชว์รูม ถูกติดตั้งไม่มีความเป็นระเบียบ ประเภทของโคมไฟ และเเสงสว่างที่ได้จากโคมไฟก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน ดูไม่สวยงาม รวมไปถึงหลอดไฟที่ใช้งานร่วมกับโคมเดิมของทางโชว์รูม ส่วนมาก เป็นหลอดเมทัลฮาไลท์ ซึ่งมีอัตราการกินไฟสูง และมีความร้อนสูงในขณะใช้งาน ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น

จุดประสงค์ของโครงการ

  • ปรับปรุงค่าความสว่างและความสวยงามภายในโชว์รูมให้มีความเหมาะสมมากขี้น
  • แก้ไขปัญหาความไม่สม่ำเสมอของแสงสว่างในบริเวณส่วนสำนักงาน 
  • จัดผังการวางตำแหน่งโคมไฟให้เป็นระเบียบเพิ่มมากขี้น และไม่บดบังสินค้าที่แสดงในโชว์รูม
  • ลดความร้อนจากโคมไฟและค่าไฟฟ้าจากระบบแสงสว่าง

รูปภาพโชว์รูมก่อนทำการปรับปรุงแสงสว่าง

ผลงานการออกแบบแสงสว่าง โชว์รูมแสดงสินค้า HAFELE สาขาพัทยา ด้วย โคมไฟ LED ประหยัดพลังงาน แบรนด์ BOX BRIGHT ผลงานการออกแบบแสงสว่าง โชว์รูมแสดงสินค้า HAFELE สาขาพัทยา ด้วย โคมไฟ LED ประหยัดพลังงาน แบรนด์ BOX BRIGHT

ผลงานการออกแบบแสงสว่าง โชว์รูมแสดงสินค้า HAFELE สาขาพัทยา ด้วย โคมไฟ LED ประหยัดพลังงาน แบรนด์ BOX BRIGHT

ผลงานการออกแบบแสงสว่าง โชว์รูมแสดงสินค้า HAFELE สาขาพัทยา ด้วย โคมไฟ LED ประหยัดพลังงาน แบรนด์ BOX BRIGHT

ออกแบบแสงสว่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พื้นที่ชั้น 1  ขนาด 10 x 18 เมตร โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน

โซนด้านใน

โคมไฟเดิม: โคมตะแกรงแบบติดลอยจำนวน 8 โคม ใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36W จำนวน 3 หลอดต่อโคม

โซนด้านหน้า

โคมไฟเดิม: โคมไฟแสงจันทร์ ขนาด 250W จำนวน 4 โคม

การออกแบบต้องการ ให้พื้นที่บริเวณทำงานของพนักงานต้อนรับภายในโชว์รูม มีค่าความสว่างประมาณ 300 ลักซ์ ด้วยเลือกใช้โคมไฟ ไฮย์เบย์ LED หรือ โคมไฟ LED High Bay ขนาด 100W รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT ส่วนพื้นที่ด้านในจะติดตั้งด้วย โคมไฟ LED Linear Light ขนาด 30W รุ่น Series 1 แบรนด์ BOX BRIGHT โดยจะติดตั้งแทนตำแหน่งเดิม

ผลการจำลองแสงสว่างพื้นที่ชั้น 1

โคมไฟ ไฮย์เบย์ LED หรือ โคมไฟ LED High Bay ขนาด 100W รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT

พื้นที่ชั้น 2  ขนาด 30 x 34 เมตร โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน

โซนแสดงสินค้า

โคมไฟเดิม: โคมแสงจันทร์ ขนาด 250W จำนวน 56 โคม 

โซนออฟฟิศ

โคมไฟเดิม: โคมไฟไฮเบย์ LED ขนาด 100W จำนวน 5 โคม

แม้ว่าโซนออฟฟิศจะมีการติดตั้ง โคมไฟไฮเบย์ LED เดิมอยู่ แต่เนื่องจากมีการเลือกใช้โทนสีของแสงในช่วง 6500K และ ติดตั้งโคมสะท้อนแสงที่แคบเกินไป ทำให้แสงสว่างกระจุกตัว บางโซนสว่างเกินไป บางโซนมืดเกินไป ส่งผลให้เกิดความเมื่อยหล้าของดวงตาในขณะทำงาน

ในการจำลองแสงสว่างสำหรับบริเวณชั้น 2 เราเลือกใช้โคมไฮเบย์ LED ขนาด 90W รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGTH โดยเลือกโทนแสงขาวสบายตา Soft White 5000K และปิดด้านหน้าโคมไฟด้วย Polycarbonate แบบขุ่น ช่วยกรองแสงสว่างในมีความนุ่มนวลและสบายตามากยิ่งขี้น

ผลการจำลองแสงสว่างพื้นที่ชั้น 2 

ผลงานการออกแบบแสงสว่าง โชว์รูมแสดงสินค้า HAFELE สาขาพัทยา ด้วย โคมไฟ LED ประหยัดพลังงาน แบรนด์ BOX BRIGHT


contact