ปรับปรุงแสงสว่างบริเวณถนนและลานจอดรถ อาคาร Premier Place ด้วยโคมไฟ LED Flood Light 60W รุ่นใหม่ Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT

January 18, 2018 1 min read

ปรับปรุงแสงสว่างบริเวณถนนและลานจอดรถ อาคาร Premier Place ด้วยโคมไฟ LED Flood Light 60W รุ่นใหม่ Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT

อาคาร Premier Place เป็นของ บริษัท พรีเมียร เทคโนโยลี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ อยู่ติดกับห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2516 ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ให้เช่าอาคารสำนักงาน และลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยสภาพโคมไฟเดิมบริเวณถนน และลานจอดรถ มีสภาพที่ทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน จึงได้มีโครงการปรับปรุงระบบแสงสว่างด้วยโคมไฟประหยัดพลังงาน LED โดยรอบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ และผู้ที่สัญจรไปมา

สำรวจพื้นที่หน้างานเพื่อรวบรวมข้อมูล

ปัญหาที่พบ

 1. โคมไฟและเสาไฟเดิมมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
 2. ฐานปูนเอียง ทำให้เสาไม่สามารถตั้งตรงได้
 3. สายไฟขาดบางช่วง

สำรวจพื้นที่บริเวณถนน และลานจอดรถ ก่อนติดตั้ง โคมไฟ LED Flood Light หรือ สปอร์ตไลท์ LED

สำรวจพื้นที่บริเวณลานจอดรถ ก่อนติดตั้ง สปอร์ตไลท์ LED 60W รุ่น Series 7

จำลองแสงสว่าง (Lighting Simulation) เพื่อหาความสูงของเสาไฟ และโคมไฟ LED ที่เหมาะสม

จากผลการจำลองแสงสว่างโคมไฟ LED ที่เหมาะสม สำหรับติดตั้ง คือ โคมไฟ LED Flood Light หรือ สปอร์ตไลท์ LED ขนาด 60W รุ่นใหม่ Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT เลือกใช้โทนแสง Warm White 3000K ติตตั้งโดยใช้เสาไฟความสูง 4 เมตร

มุมองศาของแสงเลือกใช้มุม 65x120 polarised 55 degree เพื่อให้แสงครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โคมไฟ LED Flood Light 60W หรือ สปอร์ตไลท์ LED 60W รุ่น Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT

เนื่องจากถนน และลานจอดรถในช่วงเวลากลางคืน รถไม่หนาแน่น เน้นแสงสว่างให้สามารถพอมองเห็นได้ ดังนั้น ค่าความสว่างที่เหมาะสม คือ 10 ลักซ์ (lux)

จำลองแสงสว่าง เพื่อหาขนาดของ โคมไฟ LED ที่เหมาะสมก่อนติดตั้ง

จุดเด่นของโคมไฟ LED Flood Light รุ่นใหม่ Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT

 • ดีไซด์สวยงาม ช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับสถานที่โดยรอบ
 • ปรับมุมองศาของแสงด้วยเลนส์คุณภาพสูง ลดการสูญเสียของสว่างไปยังบริเวณที่ไม่ต้องการ ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 20-30% เมื่อเทียบกับโคมไฟ LED ทั่วไป
 • ตัวโคมไฟ LED ผ่านกระบวนการพ่นด้วยสีฝุ่นและอบที่ได้มาตรฐาน ทำให้ชั้นสีมีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน ความชื้น รังสี UV และสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
 • ปกป้องชิป LED ถึง 2  ชั้น ด้วยกระจกนิรภัย และ PC เลนส์ คุณภาพสูง
 • ป้องกันการเกิดหยดนำ้ภายในโคมไฟ LED
 • ซ่อมบำรุงง่าย
 • รับประกันคุณภาพสินค้า 5 ปีเต็ม

หลังปรับปรุงระบบแสงสว่าง

ทีมช่างได้ปรับฐานปูนของเสาไฟที่เอียงให้ตั้งตรงก่อนทำการติดตั้งเสาไฟใหม่ โดยรูปแบบของเสาไฟที่ติดตั้งเป็นเสาไฟแบบกลมทรงตรงสีดำ คู่กับข้อต่อที่ดีไซด์พิเศษทำให้สามารถติดตั้งโคมไฟ LED ได้อย่างง่ายดาย

ติดตั้ง โคมไฟ LED Flood Light หรือ สปอร์ตไลท์ LED รุ่น Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT ที่ระดับความสูง 4 เมตร

ตรวจสอบค่าความสว่างหลังติดตั้งโคมไฟ LED

แสงสว่างจากโคมไฟ LED สามารถครอบคลุมพื้นที่ถนน และลานจอดรถได้เต็มพื้นที่ และได้ค่าความสว่างมากกว่า 10 ลักซ์

 ตรวจสอบค่าความสว่าง หลังติดตั้ง โคมไฟ LED Flood Light หรือ สปอร์ตไลท์ LED ขนาด 60W รุ่นใหม Series 7 แบรนด์ BOX BIRHGT

keyword: สปอร์ตไลท์ LED, โคมไฟ LED Flood Light, ไฟส่องถนน, ไฟส่องลานจอดรถ, ติดตั้งโคมไฟ LED


contact