ออกแบบแสงสว่าง และติดตั้งโคมไฟ LED High Bay 150W รุ่น Series 8 ใหม่ แบรนด์ BOX BRIGHT สำหรับคลังสินค้า ขนาด 28x28 เมตร

September 29, 2018 1 min read

ออกแบบแสงสว่าง และติดตั้งโคมไฟ LED High Bay 150W รุ่น Series 8 ใหม่ แบรนด์ BOX BRIGHT สำหรับคลังสินค้า ขนาด 28x28 เมตร

อีกหนึ่งผลงาน การออกแบบแสงสว่าง และติดตั้ง โคมไฟ LED High Bay รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT เพื่อปรับปรุงแสงสว่างภายในคลังสินค้าของ บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด หรือ TCATCARGO ให้มีความเข้มของแสงสว่างเหมาะสมกับการทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัย และลดค่าไฟฟ้าจากระบบแสงสว่าง

เริ่มต้นสำรวจพื้นที่หน้างาน

ระบบแสงสว่างเดิมภายในคลังสินค้า มีการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากแสงสว่างที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงได้มีการเพิ่มจำนวนโคมไฟ ซึ่งจำนวนโคมไฟเดิมมีจำนวนทั้งหมด 26 โคม แต่เนื่องจากโคมไฟเดิม และโคมไฟที่เพิ่มเข้ามามีคุณภาพไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้แสงสว่างลดลงอย่างรวดเร็ว และบางโคมไฟมีอายุการใช้งานสั้น ไม่สามารถเปิดใช้งานได้

คลังสินค้าแห่งนี้เดิมเป็นสนามฟุตบอล บริเวณด้านล่างของโคมไฟจึงมีตาข่าย สำหรับป้องกันโคมไฟไม่ให้โดนลูกฟุตบอล แต่เนื่องจากการใช้งานที่เปลี่ยนไป การรื้อถอนตาข่ายออก เพื่อให้สะดวกต่อการปรับปรุงแสงสว่าง จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม

ก่อนปรับปรุงแสงสว่าง ภายในคลังสินค้า ด้วย โคมไฟ LED High Bay รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT

รื้อถอนตาข่าย ก่อนติดตั้งโคมไฟ ไฮเบย์ LED รุ่น Series 8 ใหม่ แบรนด์ BOX BRIGHT

สำรวจโคมไฟเดิมก่อนทำการรื้อถอน

หลังรื้อถอนตาข่าย เพื่อความสะดวก ก่อนการติดตั้ง โคมไฟ ไฮเบย์ แอลอีดี ขนาด 150 วัตต์

หลังจากทำการรื้อถอนตาข่าย เพื่อให้ง่ายต่อการปรับปรุงแสงสว่าง เราได้ทำการสำรวจสภาพโคมไฟเดิมที่ใช้ พบว่า โคมไฟเดิมมีอยู่ 2 แบบ

  1. โคมไฟ สปอร์ตไลท์ LED หรือ LED Flood Light ขนาด 100W แต่เนื่องจากเป็นโคมไฟที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมกับการใช้งานที่มีการเปิดต่อเนื่องหลายชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโคมไฟใช้งานในช่วงเวลากลางวัน  ทำให้โคมไฟ LED ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง การออกแบบโคมไฟ LED ที่ไม่ได้รองรับสภาพอากาศที่ร้อนของเมืองไทย แสงสว่างจากโคมไฟ LED จะลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อใช้ไปไม่ถึงปี และจะหมดอายุการใช้งานอย่างรวดเร็ว
  2. โคมไฟสปอร์ตไลท์ หลอดเมทัลฮาไลท์ ขนาด 400W พบว่า หลอดไฟหมดอายุการใช้งาน มีอัตราการกินไฟสูง แต่แสงสว่างที่ได้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 100W ที่ทำการติดตั้งอยู่เดิม

รื้อถอน โคมไฟสปอร์ตไลท์หลอดเมทัลฮาไลท์ 400W ก่อน ติดตั้ง LED High Bay แบรนด์ BOX BRIGHT รุ่นใหม่ Series 8

ปรับปรุงแสงสว่างให้เหมาะสมสำหรับการทำงาน

โคมไฟ LED ที่นิยมติดตั้งภายในคลังสินค้า คือ โคมไฟไฮเบย์แอลอีดี เนื่องจากติดตั้งง่าย ให้แสงสว่างที่ครอบคลุมพื้นที่ทำงานด้านล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราเลือกใช้ โคมไฟไฮเบย์แอลอีดี รุ่น Series 8  แบรนด์ BOX BRIGHT ที่ได้รับการออกแบบพิเศษให้อายุการใช้งานของชิป LED มากกว่าโคมไฟ LED High Bay ทั่วไป ด้วยการเลือกใช้ชุดระบายความร้อน (LED Heat Sink) ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของในสภาพอากาศที่ร้อนของไทย แม้ต้องเปิดใช้งานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังสามารถปรับเปลี่ยนมุมองศาของแสง (Beam Angle) ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น มุมกว้าง 120 องศา มุมแคบ 50 องศา หรือ มุมขนาดกลาง 90 องศา ช่วยลดปริมาณการสูญเสียของแสงสว่างไปยังบริเวณที่เราไม่ต้องการ และช่วยให้การออกแบบแสงสว่างในแต่ละพื้นที่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โคมไฟไฮเบย์แอลอีดี รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT สว่างทันทีเมื่อเปิดใช้งาน ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนาน

ออกแบบแสงสว่าง และความเข้มของแสงสว่างที่เหมาะสม

ลักษณะการทำงานภายในคลังสินค้าแห่งนี้ เป็นการตรวจนับเช็คสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ด้วยสายตา จัดเป็นงานหยาบ ซึ่งหมายถึง งานที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีความแตกต่างของสีชัดเจนมาก โดยมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มตรองแรงงาน จะมีค่าอยู่ที่ 200~300 ลักซ์ (lux)

นอกจากนี้ในการออกแบบแสงสว่างช่วงเวลาทำงานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราคำนึงถึงในการเลือกขนาดและจำนวนโคมไฟที่จะติดตั้ง ซึ่งการทำงานในช่วงเวลากลางวัน จะมีแสงสว่างส่วนหนึ่งจากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานได้มากยิ่งขึ้น จากผลการจำลองแสงพบว่า

  • กำลังไฟของโคมไฟไฮเบย์แอลอีดี (LED High Bay) ที่เหมาะสม คือ ขนาด 150W จำนวน 12 โคม
  • มุมการจายแสง (Beam Angle) 120 องศา โดยด้านหน้าโคมไฟ เป็นกระจกนิรภัย (Tempered Glass)
  • ติดตั้งที่ระดับความสูงจากพื้นถึงโคมไฟ 9.3 เมตร

 ติดตั้ง โคมไฟไฮเบย์แอลอีดี ที่ระดับความสูง 9.3 เมตร จากพื้นถึงโคมไฟ LED

 ตรวจวัดค่าความสว่างหลังติดตั้งโคมไฟไฮเบย์แอลอีดี (LED High Bay) แบรนด์ BOX BRIGHT

ตรวจวัดค่าความสว่าง หลังติดตั้งโคมไฮเบย์แอลอีดี LED High Bay แบรนด์ BOX BRIGHT ขนาด 150 วัตต์

ค่าความสว่างหลังติดตั้ง ไฮเบย์แอลอีดี ที่ระดับความสูง 9.3 เมตร รุ่นใหม่ Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT

รายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้อง

LED High Bay 150W ไฮเบย์ LED รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT 


contact