แก้ไขปัญหาโชว์รูมดูมืด ไม่โดดเด่น แม้ในเวลากลางวัน ด้วยการออกแบบแสงสว่างโดยใช้โคมไฟ LED High Bay 300W รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT

April 30, 2020 1 min read

แก้ไขปัญหาโชว์รูมดูมืด ไม่โดดเด่น แม้ในเวลากลางวัน ด้วยการออกแบบแสงสว่างโดยใช้โคมไฟ LED High Bay 300W รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT

SUMMARY

ออกแบบแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ที่ดูมืดแม้ในช่วงเวลากลางวัน ด้วยการติดตั้ง โคมไฟ LED High Bay ขนาด 300W มุม 30 องศา แสง Warmwhite 3000K รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT ที่ระดับความสูง 14 เมตร โดยติดตั้งด้วยขายึดโคมไฟแบบปรับองศาได้ (Adjustable Bracket) โดยได้ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 700 lux ในช่วงเวลากลางวัน

รายละเอียดงาน

หนึ่งปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับโชว์รูมแสดงสินค้า ที่เปิดทำการในช่วงเวลากลางวัน คือ โชว์รูมดูมืด หรือ ไม่สว่างเท่าที่ควร แม้จะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ทำให้โชว์รูมไม่โดดเด่น ไม่สร้างแรงดึงดูดให้กับลูกค้า และทำให้สินค้าที่จัดแสดงดูไม่น่าสนใจเท่าที่ควร

ปัญหานี้เกิดจากความแตกต่างของแสงสว่างภายนอก และภายในโชว์รูมที่แตกต่างกันมาก เมื่อดวงตาเราเจอบริเวณที่มีแสงสว่างสูงม่านตาจะหรี่ลง ทำให้บริเวณที่มีแสงสว่างน้อยกว่าดูมืดลง

ดังนั้น การแก้ไขปัญหา คือ การลดความแตกต่างของความสว่างระหว่างภายนอก และภายในโชว์รูม โดยบางแห่งเลือกที่จะทำช่องแสงบริเวณหลังคา หรือ กำแพง เพื่อให้แสงสว่างจากภายนอกเข้ามาภายในโชว์รูมมากขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาคือ ความร้อนที่มากับแสงสว่าง ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น เสียค่าไฟฟ้าสูงขึ้น และแสง UV ที่มากับแสงอาทิตย์ ทำให้สินค้าที่แสดงสีซีดจางลง หรือ เสื่อมสภาพเร็วขึ้น

เราได้แก้ไขปัญหานี้โดยการเลือกใช้แหล่งกำเนิดแสงสว่างที่มาจากโคมไฟ LED ที่ใช้พลังงานน้อย แต่ให้แสงสว่างมาก และไม่มีรังสี UV

สำรวจพื้นที่โดยรอบ

ในตัวอย่างนี้ เป็นโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ ที่มีสินค้าราคาสูงจัดแสดงจำนวนมาก ภายในติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มีการเปิดใช้งานตลอดทั้งวัน การให้ความร้อนจากแสงแดดเข้ามาภายในอาคารมากเกินไป จะทำให้สูญเสียพลังงานจำนวนมาก

บริเวณที่ต้องการปรับปรุงแสงสว่างเป็นพื้นที่บริเวณชั้น 1 มีลักษณะเป็นดับเบิ้ลสเปชที่มีความสูงของหลังคาประมาณ 17 เมตร และมีการติดตั้งโคมไฟส่องจากบริเวณด้านข้างมายังพื้นที่ด้านล่าง โดยมีความสูงของโครงทรัส 14 เมตร

การออกแบบแสงสว่าง และการติดตั้ง

ทีมออกแบบแสงสว่างได้กำหนดค่าความสว่างของโชว์รูมในช่วงเวลากลางวันให้ได้ค่าไม่น้อยกว่า 700 lux โดยเลือกใช้โคมไฟ LED High Bay ขนาด 300W รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT ติดตั้งที่ระดับความสูง 14m จากพื้นถึงโคมไฟ และเลือกใช้เลนส์คุณภาพสูงที่มีมุมองศาของแสง (Beam Angle) เพียง 30 องศา ช่วยเพิ่มระยะการส่องสว่าง และลดการสูญเสียของแสงส่องไปยังบริเวณที่ไม่ต้องการ

เลนส์ปรับองศาของแสง หรือ beam angle 30 องศา สำหรับ ไฮเบย์ led 300w แบรนด์ box bright

เราออกแบบบการติดตั้งกับโครงทรัสด้วยขายึดโคมไฟแบบปรับมุมองศาได้ (Adjustable Bracket) เพื่อให้การปรับทิศทางของแสงส่องไปยังบริเวณที่ต้องการทำได้ง่าย และรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงสินค้าในอนาคต

ขายึดโคมไฟแบบปรับมุมองศาได้ 45 องศา ติดตั้งง่าย แข็งแรง ทนทาน สำหรับใช้กับ led high bay แบรนด์ box bright รุ่น series 8

สำหรับโทนแสง หรือ ค่า CCT เราเลือกใช้โทนแสง warmwhite 3000K เพื่อให้สินค้าที่แสดงดูโดดเด่นมีมิติ  และสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเฟอร์นิเจอร์

ตรวจวัดค่าความสว่างหลังติดตั้งโคมไฮเบย์ LED

ตรวจวัดค่าความสว่าง หลังติดตั้งโคมไฟ led high bay 300w ได้ค่ามากกว่า 700 ลักซ์

วัดค่าความสว่างหลังติดตั้ง led high bay 300w รุ่น series 8 ติดตั้งที่ระดับความสูง 14 เมตร

ค่าความสว่างหลังติดตั้ง led ไฮเบย์ 300w แบรนด์ box bright

วัดค่าความสว่างของโชว์รูม หลังออกแบบแสงสว่างด้วยโคมไฮเบย์ led 300W แบรนด์ box bright

ภาพรวมหลังปรับปรุงแสงสว่าง

ติดตั้งโคมไฮเบย์ led 300w ภายในโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์

รูปภาพหลังติดตั้ง ไฮเบย์แอลอีดี 300 วัตต์ รุ่น series 8 แบรนด์ box bright

เปรียบเทียบก่อน และหลัง ติดตั้ง led high bay 300w รุ่น series 8

ก่อน และ หลัง ติดตั้ง โคมไฟไฮเบย์ led 300W รุ่น series 8

รายละเอียดโคมไฟ LED ที่ใช้ในการติดตั้ง

keywords: led high bay, ไฮเบย์ led, ออกแบบแสงสว่าง, โคมไฟโชว์รูม, box bright


contact