บริษัท พัฒนนารายณ์ จำกัด ติดตั้งโคมไฟไฮเบย์แอลอีดี LED High Bay 150W รุ่น SERIES 1 แบรนด์ BOX BRIGHT

July 26, 2016 1 min read

บริษัท พัฒนนารายณ์ จำกัด ติดตั้งโคมไฟไฮเบย์แอลอีดี LED High Bay 150W รุ่น SERIES 1 แบรนด์ BOX BRIGHT

ได้รับความไว้วางใจจาก บจก.พัฒนนารายณ์ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดลพบุรี ในการเลือกใช้ โคมไฟไฮเบย์ LED 150W รุ่น SERIES 1 แบรนด์ BOX BRIGHT จำนวน 50 โคม ในการติดตั้งภายในคลังสินค้าสร้างใหม่ สำหรับจัดเก็บสินค้าการเกษตร

ติดตั้ง โคมไฟ LED High Bay หรือ โคมไฟไฮเบย์ LED 150W รุ่น SERIES 1 แบรนด์ BOX BRIGHT

โกดัง คลังสินค้า เป็นอาคารสูงสำหรับเก็บสินค้าจำนวนมาก และมีกิจกรรมสำหรับการขนถ่ายสินค้าต่างๆ จำเป็นต้องมีระบบแสงสว่างที่เพีองพอต่อการทำงาน ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ทำให้ต้องใช้แสงสว่างจำนวนมาก ผลที่ตามมาคือ ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นตามระยะเวลาการใช้งาน

ติดตั้ง โคมไฮเบย์ LED โคมไฟโรงงาน LED สำหรับ โกดัง คลังสินค้า ขนาด 150W รุ่น SERIES 1 แบรนด์ BOX BRIGHT

แต่ดัวยเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานของ โคมไฟ LED High Bay แบรนด์ BOX BRIGHT สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 60% ด้วยตัวโคมที่ผลิตขึ้นจากวัสดุคุณภาพสูง ดีไซด์สวยงาม ช่วยสร้างภาพลักษณ์คลังสินค้าแห่งการอนุรักษ์พลังงานได้เป็นอย่างดี

 

ลิงค์รายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้อง

โคมไฟไฮเบย์ LED | โคมไฟโรงงาน LED | LED High Bay 150W รุ่น Series 1 แบรนด์ BOX BRIGHT

 

Keyword: โคมไฟโรงงาน LED, โคมไฟไฮเบย์ LED, โคมไฟ LED High Bay, BOX BRIGHT


contact