ใส่ใจกับอากาศที่ใช้ร่วมกัน ลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ กับโคมยับยั้งเชื้อโรคและไวรัส Philips UV-C Disinfection Upper Air Wall Mount

May 19, 2022 1 min read

ใส่ใจกับอากาศที่ใช้ร่วมกัน ลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ กับโคมยับยั้งเชื้อโรคและไวรัส Philips UV-C Disinfection Upper Air Wall Mount

เพราะเป็นสาธารณสุข หรือสถานอนามัยประจำท้องถิ่น จึงใส่ใจในเรื่องความสะอาด ปลอดภัย และสุขอนามัยของทุกคน อากาศที่หมุนเวียนกันใช้ในสถานที่หนึ่ง ไม่อาจมั่นใจได้ว่าปราศจากเชื้อโรค 100%

ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา ได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้อากาศร่วมกัน ความยั่งยืนของสุขภาพของบุคลากรและผู้ใช้บริการ ได้สั่งซื้อเครื่องยับยั้งเชื้อโรค เชื้อไวรัส แบคทีเรีย รวมถึง Covid-19 Philips UV-C Disinfection Upper Air WM แบบติดผนัง กับบริษัท บ็อกซ์ ไบร้ท์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 2 เครื่อง

ทำการติดตั้ง ณ ตึกเอกซเรย์ เครื่องแรกที่ห้องประชาสัมพันธ์ โดยติดหันไปทางฝั่งสำหรับให้ผู้ใช้บริการนั่งรอ

ข้อควรระวัง หากสัมผัสแสง UV-C โดยตรง จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา แต่เนื่องจากเงื่อนไขของการติดตั้งเครื่องยับยั้งเชื้อโรคแบบติดผนัง ต้องวางเครื่องสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 2.5 - 3 เมตร ถึงจะเป็นระยะที่ปลอดภัย ทำให้เราสามารถทำกิจกรรมภายในห้องในขณะที่เครื่อง UV-C ทำงานได้ตามปกติ โดยไม่ได้รับอันตรายจากรังสี UV-C

เครื่อง UV-C จะแผ่รังสีเป็นแนวตรง ภายในตัวเครื่องถูกควบคุมโดยบานเกล็ดและแผ่นสะท้อนแสง จึงไม่ทำให้แสงตกลงมากระทบกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านล่าง หลักการทำงานจะอาศัยการไหลเวียนของอากาศ เมื่อเราหายใจ พูดคุย ไอ จาม หรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดละอองฝอย แม้กระทั่งการทำให้เกิดฝุ่นละออง สิ่งเหล่านั้นจะลอยขึ้นสู่ด้านบน ลำแสงของ UV-C จะทำการยับยั้งเชื้อโรค หมุนเวียนเป็นอากาศที่ปลอดภัยภายในห้อง 🌀

เครื่องสามารถยับยั้งเชื้อโรคได้ไกลสุด 10 เมตรจากตัวโคม UV-C โดยประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อโรคจะขึ้นอยู่กับความเข้มของรังสี ซึ่งจะลดลงเมื่อระยะห่างจากโคมมากขี้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปล่อยก๊าซโอโซนทั้งในระหว่างการใช้งานหรือหลังการใช้งาน 🌱

อีกเครื่องหนึ่งถูกติดตั้งไว้ภายในห้องเอกซเรย์ เป็นอีกหนึ่งการป้องกันที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการระหว่างปฏิบัติงาน ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้เครื่องเอกเรย์อาจเป็นกลุ่มเปราะบาง ไวต่อเชื้อโรคต่างๆ เพื่ออากาศที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น จึงได้มีการติดตั้งที่ห้องนี้ด้วย

เพื่อยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค หลอดไฟมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานยาวนานกว่า 9,000 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเปิด ขนาดพื้นที่ จำนวน และความสูงที่ติดตั้ง โดยเฉลี่ยสามารถใช้งานได้นานถึง 2 ปี หลังจากนั้นสามารถเปลี่ยนหลอดได้ด้วยตนเอง อะไหล่หาซื้อง่าย ผลิตโดย Philips ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน UV-C มากกว่า 35 ปี หรือให้ทางบริษัทฯ ดูแลและบริการในโอกาสต่อไป

เปลี่ยนทุกที่ให้อากาศสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อ
Philips UV-C ใช้ได้ทั้งบ้าน คอนโด ออฟฟิศ และโรงงาน

✅ Boviga ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ UV-C Philips

ปรึกษาฟรีกับผู้เชี่ยวชาญด้านแสง UV-C เพื่อการยับยั้งเชื้อโรค ท่านใดที่มีความสนใจติดตั้งโคมไฟฆ่าเชื้อ สามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง Line: @boviga หรือโทร 02-408-4236 เรามีแอดมินคอยให้คำปรึกษาในเรื่องโคมไฟทุกประเภท

 


contact