Philips UV-C disinfection batten โคมไฟแบบราง UVC ฆ่าเชื้อโรค แบรนด์ ฟิลิปส์

Philips UV-C Disinfection  >  Batten

โคมไฟแบบราง หลอดไฟ uvc ฟิลิปส์ ช่วยฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวสัมผัส

Philips UV-C disinfection batten เป็นโคมไฟแบบรางที่มาพร้อมกับหลอดไฟ UVC สำหรับติดตั้งภายในห้อง หรือพื้นที่ปิด เพื่อฆ่าเชื้อโรคบนพี้นผิวสัมผัสต่างๆ ด้วยรังสี UVC

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ในการทดสอบในห้องปฎิบัติการ แหล่งกำเนิดแสง UV-C ของ Signify จะยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคไวรัส SARS-Cov-2 ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิด COVID-19 ได้ถึง 99% บนพื้นผิวโดยการฉายแสงเป็นเวลา 6 วินาที
  • ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคได้ตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนานของหลอดไฟและโคมไฟยูวีซี
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปล่อยโอโซนทั้งในระหว่างการใช้งานหรือหลังการใช้งาน โดยโอโซนเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ดังนั้น เราควรเลือกใช้หลอดไฟ UVC ที่ไม่ก่อให้เกิดโอโซน

คุณสมบัติ

  • โคมไฟ UV-C มีให้เลือก 2 รุ่น คือ รุ่นมาตรฐาน และรุ่นเพิ่มแผ่นสะท้อนแสง แต่ละรุ่นจะมีให้เลือกทั้งแบบ 1 หลอดต่อโคม และ 2 หลอดต่อโคม โดยแต่ละแบบจะให้ความเข้มของรังสี UV-C ที่แตกต่างกัน ช่วยให้เราสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสมความสูง ขนาดห้องที่ต้องการติดตั้ง และระยะเวลาในการฆ่าเชื้อโรค

โคมไฟพร้อมหลอดไฟ UVC แต่ละแบบ ให้ความเข้มของรังสี UVC แตกต่างกัน

  • มาพร้อมหลอดไฟ Philips T8 TUV 36W (made in Poland) ที่มีประสิทธิภาพสูงให้รังสี UVC คลื่นสั้น สูงสุดที่ 253.7 นาโนเมตร ไม่ก่อให้เกิดโอโซน และไม่มีสารเคมีตกค้างใด ทั้งระหว่างและหลังการทำงาน

 

โคมไฟแบบราง UVC จากฟิลิปส์ แตกต่างจากโคมไฟทั่วไปอย่างไร

แม้ว่าโคมไฟแบบราง UVC จะมีโครงสร้างคล้ายกับโคมไฟส่องสว่างทั่วไป แต่มีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่แตกต่างกัน

โคมไฟแบบราง UVC แบรนด์ Philips เลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติทนต่อรังสี UVCทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าโคมไฟทั่วไป

โคมไฟ UVC แบบราง ฟิลิปส์ เลือกใช้วัสดุที่ทนทานต่อรังสี UV เป็นพิเศษ ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าโคมไฟทั่วไป

เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานด้วยคลิปล็อคอะลูมิเนียม (aluminum clip lock) ช่วยเพิ่มการป้องกันหลอดไฟ UVC หลุดจากโคมไฟ

ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ด้วยคลิ๊ปล็อกป้องกันหลอดไฟ uvc หลุดจากโคมไฟ

ความเข้มของรังสี UVC ถือเป็นตัวแปรสำคัญต่อประสิทธิภาพในการยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อไวรัส รวมถึงไวรัส covid-19 แต่เนื่องจากรังสี UVC มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงที่น้อยกว่าแสงสว่างทั่วไปที่ตาเราสามารถมองเห็นได้ ดังนั้น แผ่นสะท้อนแสง (reflector) ที่เลือกใช้ต้องมีประสิทธิภาพการสะท้อนแสงที่สูงมากกว่าโคมไฟทั่วไป

โคมไฟแบบราง UVC จากฟิลิปส์ เลือกใช้แผ่นสะท้อนแสงที่ทำจากอะลูมิเนียมผ่านการขัดเงาสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสะท้อนกลับ ทำให้ได้ความเข้มของรังสี UVC ส่องลงมาบนพื้นผิวสัมผัสได้มากยิ่งขึ้น การฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส จึงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

แผ่นสะท้อนแสงของโคมไฟแบบราง uvc จากฟิลิปส์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าโคมไฟทั่วไป

 

ประสิทธิภาพของหลอดไฟ UVC จะให้รังสี UVC และอายุการใช้งานมากหรือน้อยแค่ไหน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลอดไฟ UVC เพียงอย่างเดียว แต่อุปกรณ์ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าง คือ บัลลาส ซึ่งทำหน้าที่ปรับคุมกระแสไฟฟ้าที่ไหลสู่ไส้หลอด

โคมไฟแบบราง UV-C จาก Philips เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จากฟิลิปส์ ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้หลอดไฟ UVC ปล่อยรังสี UVC ได้เต็มประสิทธิภาพ และยืดอายุการทำงานของหลอดไฟ นอกจากนี้การใช้หลอดไฟ UVC และบัลลาสต์ที่เป็นแบรนด์เดียวกัน คือ Philips ทำให้มีความเสถียรสูง

เพิ่มประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของหลอดไฟ UVC ด้วยฟิลิปส์บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ประสิทธิภาพสูง

 

โคมไฟแบบราง UVC สามารถติดตั้งที่ระดับความสูงกี่เมตร และครอบคลุมพื้นที่ได้กี่ตารางเมตร

โคมไฟ Philips UV-C disinfection batten แต่ละรุ่น มีความเข้มของรังสี UVC และมุมกระจายของลำแสง (beam angle) ที่ออกจากโคมไฟแตกต่างกัน ดังนั้น เวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ความสูงที่เหมาะสมสำหรับติดตั้ง และขนาดพื้นที่ที่รังสี UVC สามารถครอบคลุมได้ จึงแตกต่างกันในสินค้าแต่ละรุ่น

รูปภาพด้านล่าง แสดงตัวอย่าง การเปิดโคมไฟแบบราง UVC จากฟิลิปส์แต่ละรุ่น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ที่ระดับติดตั้งความสูงต่างๆ​ เพื่อหาขนาดพื้นที่สี่เหลี่ยม (square area, m2) ที่สามารถยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค แบคทีเรีย และเชื้อไวรัส covid 19 โดยมีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคที่ระดับ 99.99%

ความสูงแนะนำติดตั้ง และขนาดพื้นที่ที่ครอบคลุมการยับยั้งเชื้อโรค ด้วยโคมไฟแบบราง uvc philips

 

เราควรติดตั้งโคมไฟ UVC จำนวนกี่โคม และจัดวางตำแหน่งอย่างไร สำหรับห้องแต่ละขนาด

การยับยั้บเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อไวรัสโควิด 19 (covid-19) ให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความเข้มของรังสียูวีซี และระยะเวลาในการเปิดใช้งาน ซึ่งความเข้มของรังสียูวีซียังสัมพันธ์กันความสูงของโคมไฟที่ติดตั้ง ดังนั้น การออกแบบตำแหน่งติดตั้ง จำนวนโคมไฟ UVC และระยะเวลาในการเปิดใช้งาน จำเป็นต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรม และมีเอกสารรับรองจาก Philips หรือ บริษัท Signify Commercial (Thailand) เพื่อให้มั่นใจว่าการยับยั้งเชื้อโรคจะมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยยสูงที่สุดต่อผู้ใช้งาน

ออกแบบ และติดตั้ง วางระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี uvc โดยใช้โคมไฟ uv-c แบรนด์ Philips

บริษัท บ็อกซ์ ไบร้ท์ กรุ๊ป จำกัด ได้ผ่านการอบรม และได้รับเอกสารรับรองให้สามารถจำหน่ายสินค้ากลุ่ม UV-C disinfection lamp แบรนด์ Philips และสามารถให้บริการวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง และสอนการใช้งานของระบบ UV-C สำหรับยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค

box bright group ตัวแทนจำหน่าย UV-C disinfection Philips

PRODUCT SPECIFICATION

 Product UVC lamp power Reflector
TMS160C 1x36W TUV SLV/6 36W No PDF
TMS160C 2x36W TUV SLV/6 72W No PDF
TMS160C 1x36W TUV SLV/6 R 36W Yes PDF
TMS160C 2x36W TUV SLV/6 R 72W Yes PDF

POWER | ระบบไฟฟ้า

 Input voltage | Frequency AC220~240V, 50/60Hz
UVC lamp Philips TUV T8 36W SLV/6

OTHERS | อื่นๆ

Ambient temperature range -10°C to 45°C
Housing material
Steel , thickness ≥ 0.4 mm
Reflector material
Aluminum, thickness  ≥ 0.4 mm
Installation Surface & suspended mounting
IP rating
IP20
Lifetime 25,000 hrs
Switch cycle >35,000 times (daily on and off 10 times)
Lamp useful life 9,000 hrs
Gear
Philips Electronic ballast
Warranty 1 year

DIMENSION & WEIGHT | ขนาดและน้ำหนัก

ขนาด และนำ้หนัก โคมไฟแบบราง UVC จากฟิลิปส์ Philips

ตัวอย่างการใช้งาน และการติดตั้งโคมไฟแบบราง UVC

ตัวอย่างการใช้งานและติดตั้งโคมไฟแบบราง UVC

 

ข้อควรระวังในการใช้งานโคมไฟ UVC

แม้ว่ารังสี UV-C จะสามารถปกป้องเราได้จากเชื้อโรคต่างๆ แต่การสัมผัสกับรังสี UVC โดยตรงก็เป็นอันตรายกับเราเช่นกัน

  • การโดนรังสี UVC โดยตรงเป็นอันตรายต่อดวงตา และผิวหนัง ถ้าเรามองหลอดไฟ UVC โดยตรง ไม่มีอะไรมากั้น อาจทำให้กระจกตาอักเสบได้ หรือถ้าโดนผิวหนังจะทำให้ผิวหนังอักเสบ ไหม้ หรือระยะยาวอาจเป็นมะเร็งผิวหนัง
  • แนะนำติดตั้งภายในห้องที่สามารถล็อคห้องได้ เพื่อควบคุมการเข้า-ออก ของคน หรือสัตว์เลี้ยง ในขณะเปิดใช้งานโคมไฟ UVC  และควรแขวนป้ายเตือนหน้าห้องเพื่อแจ้งให้ทราบว่าโคมไฟ UVC กำลังทำงาน และห้ามเข้าไปภายในห้อง
  • ควรศึกษาข้อมูลในคู่มือการใช้งานเพื่อความปลอดภัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยว UVC

การสัมผัสรังสี UVC โดยตรงเป็นอันตรายต่อผิวหนัง และดวงตา

contact