รถเข็นยูวีซี หรือ เครื่อง UVC แบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับฆ่าเชื้อโรค | PHILIPS UV-C Trolley

Philips UV-C Disinfection  >  Trolley

ฟิลิปส์ UV-C Disinfection Trolley รถเข็นยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค

UV-C Trolly คือ เครื่องยูวีซี เครื่อง UVC สำหรับฆ่าเชื้อโควิด 19 covid 19 แบบเคลื่อนย้ายได้ รถเข็นหลอดไฟ uvc ยูวีซี สำหรับฆ่าเชื้อโรค uvc trolley

 

UVC Trolley คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

UV-C Trolly เป็นรถเข็นฉายแสงยูวีซีที่ออกแบบเพื่อยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคบนพื้นผิววัตถุต่างๆ และอากาศ มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งาน ด้วยการออกแบบให้มีลักษณะเป็นแขนที่สามารถปรับได้หลายทิศทาง โดยมีให้เลือก 4 รุ่น คือ

 1. รุ่นแขนเดี่ยว (1 Arm UV-C Trolley)
 2. รุ่นแขนเดี่ยว พร้อมเซ็นเซอรร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (1 Arm UV-C Trolley with Motion Sensor)
 3. รุ่นแขนคู่ (2 Arms UV-C Trolley)
 4. รุ่นแขนคู่ พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (2 Arms UV-C Trolley with Motion Sensor)

โดยรุ่นที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในรัสมี 5 เมตร เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน กรณีที่เครื่องกำลังเปิดใช้งาน และมีสิ่งมีชีวิตไม่ว่าคน หรือ สัตว์เลี้ยง เข้าไปในพื้นที่ รถเข็น UV-C Trolley จะตัดการทำงานอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้รังสี UV-C เป็นอันตรายต่อเรา

จุดเด่น ของรถเข็นยูวีซี UV-C ฆ่าเชื้อโควิด 19 Philips

Key Feature | จุดเด่น

 • ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคบนพื้นผิววัตถุและอากาศ โดยไม่มีสารตกค้างทั้งหลังหรือระหว่างทำงาน
 • ระดับการลดลงของเชื้อโรค (log reduction) 4 log หรือ 99.99%
 • สะดวกในการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆ
 • ใช้งานง่าย แต่มีความปลอดภัยสูง สามารถควบคุมได้ทั้งจากตัวเครื่อง และรีโมทคอนโทล
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีการปล่อยโอโซน
 • ออกแบบให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 • มาพร้อมคู่มือการใช้งาน ที่ระบุคำเตือน และวิธีการป้องกันเพิ่มเติม เพื่อปกป้องผู้ใช้งาน ซึ่งควรระวังไม่สัมผัสรังสี UVC โดยตรง

philips UVC trolley gen 2 รถเข็นฆ่าเชื้อโรค UVC แบบเคลื่อนย้ายได้ แบรนด์ฟิลิปส์

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวรอบทิศทาง ช่วยตัดการทำงานของรถเข็น UVC เมื่อมีคนหรือสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้ในรัศมี 5 เมตร

เครื่องฆ่าเชื้อโรค uvc ปลอดภัยใช้งานง่าย แบรนด์ philips

 

สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้เท่าไร และต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนในการฆ่าเชื้อโรค

ขนาดพื้นที่สำรับการยับยั้งการทำงานเชื้อโรคจะขึ้นอยู่กับความเข้มของรังสี UVC, ระยะเวลาที่เปิดใช้งาน และระดับการลดลงของเชื้อโรค (Log reduction) หรือ ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค เช่น 99.9%, 99.99% เป็นต้น

รถเข็น UVC ฆ่าเชื้อโรคสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กี่ตารางเมตร


ระยะเวลาการฆ่าเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย ด้วยเครื่อง uvc trolley philips

เครื่องฆ่าเชื้อโรค โควิด 19 แบบรถเข็น รุ่นแขนคู่ philips

   

  UVC Trolley แต่ละรุ่นมีหลอดยูวีซี กี่หลอด

  หลอดยูวีซี และบัลลาสในรถเข็น UVC trolley จะเป็นสินค้าภายใต้แบรนด์เดียวกัน คือ Philips จึงมีความเสถียร และประสิทธิภาพในการปล่อยรังสี UVC สูง และถูกออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อหมดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งตัวเครื่อง โดยแต่ละรุ่นจะมีหลอดยูวีซี 2 หลอดต่อแขน
  • รุ่นแขนเดี่ยว (one arm trolley): หลอด Philips TUV 30W/G30 T8 (MADE IN POLAND) จำนวนทั้งหมด 2 หลอด
  • รุ่นแขนคู่ (two arm trolley): หลอด Philips TUV 30W/G30 T8 (MADE IN POLAND) จำนวนทั้งหมด 4 หลอด
  เครื่องยูวีซี หรือ รถเข็น uvc ฆ่าเชื้อโรค philips uvc trolley แต่ละแขนมีหลอดยูวีซี 2 หลอด

    

   ควบคุมสั่งงานเครื่องอย่างไร

   ตัวเครื่องถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย แต่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานสูง โดยการควบคุมสั่งงานสามารถทำได้ 2 วิธี

   1. ควบคุมผ่านแผงควบคุมที่ตัวเครื่อง (Touch panel) - มีปุ่มกด 2 ปุ่ม คือ ปุ่มเปิด-ปิดการทำงาน (POWER ON/OFF) และ ปุ่มเลือกระยะเวลาการทำงาน (TIMER) สามารถเลือกได้ 5 ช่วงเวลา 15 นาที, 30 นาที, 60 นาที, 90 นาที และ 120 นาที โดยมีไฟแสดงสถานะการทำงานที่ตัวเครื่อง
   2. ควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรล (remote controller) - มีปุ่มกด 6 ปุ่ม คือ ปุ่มเปิด (POWER ON) ปุ่มปิด (POWER OFF) ปุ่มเวลาทำงาน 15 นาที, 30 นาที, 60 นาที และ 90 นาที โดยมีระยะควบคุมสูงสุด 10 เมตร

    เมื่อกดปุ่มเพื่อเริ่มทำงานตามระยะเวลาที่ต้องการ เครื่องจะหน่วงเวลา 30 วินาที พร้อมเสียงแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ใช้งานออกนอกพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานควรล็อคห้อง หรือแขวนป้ายแจ้งเตือนทุกครั้ง เป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลต่างๆ เข้าไปในพื้นที่ในขณะที่หลอด UVC ทำงาน

    รถเข็นยับยั้งเชื้อโรค uvc trolley ควบคุมสั่งการง่าย ผ่านรีโมทคอนโทรล

     

    เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหลอด UVC ทำงานอยู่

    รังสี UVC นอกจากจะช่วยยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัสได้แล้ว การสัมผัสรังสียูวีซีโดยตรงเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน และสัตว์เลี้ยง โดยปกติเราไม่สามารถมองเห็นรังสี UVC ได้ เนื่องจากมีความยาวคลื่นนอกช่วงที่เรามองเห็น (visible light) จึงมีการบรรจุธาตุที่สามารถปล่อยแสงสีฟ้าออกมา ช่วยให้เราสามารถมองเห็นแสงได้ในขณะที่หลอดยูวีซีทำงาน

    ปกติเราไม่สามารถมองเห็นรังสี uvc ได้ ที่เราเห็นแสงสีฟ้าเนื่องจากมีการใส่ธาตุที่เปล่งแสงสีฟ้าเข้าไฟในหลอดยูวีซี

     

    นอกจากนี้เครื่อง UVC trolley ยังมาพร้อมลำโพงที่ถูกติดตั้งมากับเครื่อง ช่วยอธิบายขั้นตอนการใช้งาน และขณะที่หลอดยูวีซีทำงานตัวเครื่องจะส่งเสียงเตือนสลับกับเสียงพูด เพื่อแจ้งให้บุคคลโดยรอบทราบว่าหลอดยูวีซีกำลังทำงาน และให้อยู่นอกพื้นที่ทำงาน

    ในกรณีที่เราต้องการหยุดการทำงานของหลอด UVC ก่อนระยะเวลาที่ตั้งไว้ เราสามารถกดปุ่ม POWER OFF ที่รีโมทคอนโทรลได้ทันที ทำให้การใช้งาน UVC trolley มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น

    รถเข็นฆ่าเชื้อโรค ไวรัส ด้วยแสงยูวีซี UVC trolley มีลำโพงแจ้งเตือนการทำงานของหลอด UVC

     

    หลอดไฟ UVC เสียสามารถเปลี่ยนเองได้ไหม และสามารถหาซื้อหลอดไฟ UVC ได้ที่ไหน

    ตัวเครื่องได้รับการออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนหลอดไฟ UVC ได้ พร้อมคู่มือแสดงขั้นตอนต่างๆ โดยลูกค้าสามารถหาซื้อหลอดไฟ UVC ได้จากเราโดยตรง หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Philips ทั่วประเทศ

    ขั้นตอนการเปลี่ยนหลอดไฟ UVC สำหรับรถเข็นยับยั้งเชื้อโรค Philips UVC Trolley

     

    เมื่อใช้รถเข็นยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคเสร็จแล้ว ควรเก็บเครื่องอย่างไร

    UVC trolley ได้รับการออกแบบให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก คงไม่ดีแน่ถ้าเสร็จจากการใช้งานแล้ว หลอดยูวีซียังอยู่ภายนอกเครื่อง เพราะอาจเกิดอันตราย และแตกหักได้

    เมื่อเราทำการถอดปลั๊กไฟออก ก่อนที่จะทำการจัดเก็บ หรือเคลื่อนย้ายไปยังจุดใช้งานอื่น ให้เราเปิดฝาปิดสแตนเลสด้านข้าง แล้วทำการพับเก็บแขนที่ติดตั้งหลอด UVC โดยจับที่ด้ามจับสีแดงแล้วพับเก็บเข้าไปภายในตัวเครื่อง จากนั้นทำการล็อคด้วยสลักบานพับ และล็อคด้วยกุญแจที่มีมาให้กับตัวเครื่อง เพื่อปกป้องหลอด UVC และอันตรายจากผู้ใช้งานที่ยังไม่ทราบวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง

    รถเข็น UVC สามารถเคลื่อนย้ายได้ พับหลอดเก็บเข้าภายในเครื่องก็ง่าย

    กุญแจล็อก เปิดฝาปิดหลอดไฟ UVC ด้านหลัง

    PRODUCT SPECIFICATION

    POWER | ระบบไฟฟ้า

    Input voltage | Frequency  AC220~240V, 50/60Hz
    Total Power  65W (one arm), 130W (two arm)
    UVC lamp power 30Wx2 (one arm), 30Wx4 (two arm)

    SAFETY & PROTECTION | ระบบความปลอดภัยและป้องกัน

    Ozone free Yes
    Door Locker Yes
    Voice Alarm Yes
    Power on indicator Yes
    Power on alarm Voice alarm
    Safety start 30 second delay after disinfection duration confirms

    OTHERS | อื่นๆ

    Operating temp 5°C - 40°C
    Housing Material
    Steel
    PC parts UV resistant PC, RAL7043
    Lamp useful life 9K hrs (base on lamp spec)
    Ballast lifetime 100K hrs
    Panel/ remote controller lifetime 15K keystrokes (press times)
    Warranty 1 year
    Time setting

    Control board: 5 step = 15min/ 30min/ 60min/ 90min/ 120min

    Remonte control: 4 step = 15min/ 30min/ 60min/ 90min

    DIMENSION & WEIGHT | ขนาดและน้ำหนัก

    Power cord length 150cm
    Arm adjustable 0-180 °, 6 step base on current design
    Size (mm) 1151x400x340 (one arm), 1159x400x340 (two arm)
    Weight (kg) 11 (one arm), 19 (two arm)

    ขนาด dimension รถเข็น UVC trolley philips ฆ่าเชื้อโรค covid 19

    APPLICATION | ตัวอย่างสถานที่ใช้งาน 

    เหมาะสำหรับการยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรีย บนสิ่งของต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ หรือ ภายในห้องตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงแรม โรงภาพยนตร์ ธนาคาร อพาร์ทเม้น โรงยิม ออฟฟิศ สำนักงาน สถานพยาบาล คลีนิค ห้องคลีนรูม โรงงาน โรงอาหาร สนามบิน สปา ร้านค้า เป็นต้น

    คลิปวิดีโอตัวอย่างการใช้งานรถเข็นยับยั้งเชื้อโรค UVC trolley

    • โรงพยาบาล (hospital)
     

     

    ตัวอย่างการใช้งานรถเข็น UVC disinfection trolley สำหรับยับยั้งเชื้อโรคในโรงพยาบาล
    ตัวอย่างการใช้งานรถเข็น UVC disinfection trolley สำหรับยับยั้งเชื้อโรคในโรงพยาบาล

     

    DOWNLOAD PRODUCT SPECIFICATION 

     รถเข็นยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค Philips UV-C disinfection trolley

     

     คำเตือนและข้อควรระวังการใช้งาน 

    • การสัมผัสรังสี UV-C โดยตรงเป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้น ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานไม่ควรมีคนหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ภายในห้อง
    • แนะนำให้ใช้ภายในห้องที่สามารถควบคุมการเข้าออกของบุคคลต่างๆ ได้
    • กุญล็อค และรีโมทคอนโทลของเครื่อง UVC trolley ควรเก็บไว้กับบุคคลที่มีความรู้ และความเข้าใจในการใช้งาน
    • ควรศึกษาข้อมูลในคู่มือการใช้งานเพื่อความปลอดภัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่าย

    contact