ติดต่อฝ่ายขาย Line: @boviga,  Tel. 061-145-5500, 093-505-2638, 02-408-4236, Email: sales.boviga@gmail.com

Application | Manufacturing | โรงงานอุตสาหกรรม

Application | Manufacturing | โรงงานอุตสาหกรรม 30x30 เมตร
Application | Manufacturing | โรงงานอุตสาหกรรม 20x40 เมตร
Application | Manufacturing | โรงงานอุตสาหกรรม 40x120 เมตร
Application | Manufacturing | โรงงานอุตสาหกรรม 50x75 เมตร
Application | Manufacturing | โรงงานอุตสาหกรรม 60x100 เมตร
Application | Manufacturing | โรงงานอุตสาหกรรม 12x21 เมตร

contact