ติดต่อฝ่ายขาย Tel. 093-505-2638, 085-922-2619, 02 408 4236 , Line: @boviga , Email: sales.boviga@gmail.com

Application | Manufacturing | โรงงานอุตสาหกรรม

Application | Manufacturing | โรงงานอุตสาหกรรม 30x30 เมตร
Application | Manufacturing | โรงงานอุตสาหกรรม 20x40 เมตร
Application | Manufacturing | โรงงานอุตสาหกรรม 40x120 เมตร
Application | Manufacturing | โรงงานอุตสาหกรรม 50x75 เมตร
Application | Manufacturing | โรงงานอุตสาหกรรม 60x100 เมตร
Application | Manufacturing | โรงงานอุตสาหกรรม 12x21 เมตร