Sport Lighting  >  Lighting Design for Basketball

Lighting design for Basketball การออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามบาสเกตบอล


Lighting design for Basketball การออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามบาสเก็ตบอล

การแข่งขันบาสเกตบอล ไม่ได้เป็นแค่การแข่งระหว่างนักกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างบรรยากาศจากทั้งผู้ชมในสนาม รวมทั้งทีมงานและสื่อต่างๆที่มีการถ่ายทอดทางสื่ออีกด้วย และในการสร้างบรรยากาศดังกล่าวนั้น ความสำคัญของแสงสว่างจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในประสิทธิภาพการเล่นของนักกีฬา การมองเห็นที่ดีในสนามของผู้ชม รวมทั้งความชัดเจนของภาพ ที่ถ่ายทอดออกไปทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ดังนั้นการออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามบาสเกตบอล


User Requirements Lighting | ความต้องการแสงสว่างของผู้ใช้งานสนามบาสเกตบอล


สำหรับความต้องการแสงในการเล่นกีฬา นอกจากนักกีฬา ผู้เล่นในสนามแล้ว ยังไม่บุคคลอื่นๆที่เราอาจจะมองข้ามไปดังนี้

นักกีฬาบาสเกตบอล,กรรมการผู้ตัดสิน: ต้องคำนึงถึงภาพที่เกิดขึ้นในสนามบริเวณพื้นที่เล่น แสงสว่างต้องให้ภาพที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถแสดงความสามารถให้ดีที่สุด และการตัดสินใจที่ถูกต้องมาตรฐานที่กำหนด

ผู้ชมในสนาม: สามารถติดตามการเล่นของผู้แข่งขันในสนามและเพื่อสภาพแวดล้อมในการนั่งชมที่ดี มีความปลอดภัยในการชมการแข่งขัน

ทีมงานสื่อมีเดีย ที่ต้องบันทึกภาพการแข่งขัน: แสงสว่างสำหรับการถ่ายสื่อมีเดียควรรองรับภาพสีที่มีคุณภาพสูง เพื่อความสมจริง สามารถสื่อความรู้สึกและบรรยากาศในสนามให้กับผู้ชมจากทางบ้าน

การออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามบาสเก็ตบอล


ระดับแสงสว่างที่เหมาะสมกับประเภทของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

ขนาดสนามบาสเกตบอลมาตรฐานโดยทั่วไป จะมีขนาดความยาว 28 เมตร x ความกว้าง 15 เมตร เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเล่น (PA : Playing Area)

ระดับแสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับสนามบาสเกตบอล ขึ้นกับระดับของการเล่น โดยแต่ละระดับของการเล่นก็จะมีมาตรฐานค่าความสว่างที่แตกต่างกัน ดังนี้

สนามบาสเกตบอลสำหรับการเล่นสันทนาการ (Recreational level): ความสว่างจะอยู่ที่ระดับ Class III

สนามบาสเกตบอลสำหรับการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันระดับท้องถิ่น (Local competition level): ความสว่างจะอยู่ที่ระดับ Class III ถึง Class I

สนามบาสเกตบอลสำหรับการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันระดับประเทศ (National competition level): ความสว่างจะอยู่ที่ระดับ Class II ถึง Class I

สนามบาสเกตบอลสำหรับการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันระดับนานาชาติ (International competition level): ความสว่างจะอยู่ที่ระดับ Class I

มาตรฐาน EN12193 : Sport Lighting สำหรับกีฬาบาสเกตบอล จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือสำหรับการเล่นภายใน (Indoor) และสำหรับการเล่นภายนอก (Outdoor) โดยมาตรฐานนี้จะเป็นเฉพาะสำหรับการเล่นเท่านั้น ยังไม่รวมกรณีที่มีการบันทึกภาพการแข่งขันหรือการถ่ายทอดสด

EN12193 : Indoor Sport Lighting มาตรฐานแสงสว่างสำหรับสนามกีฬาบาสเกตบอลแบบเล่นในร่ม

Lighting Class Lux levelHor UniformityHor Glare (RG) CRI (Ra)
Class I 750 lux 0.70 < 35 > 80
Class II 500 lux 0.70 < 40 > 60
Class III 200 lux 0.50 < 40 > 60

EN12193 : Outdoor Sport Lighting มาตรฐานแสงสว่างสำหรับสนามกีฬาบาสเกตบอลแบบเล่นกลางแจ้ง

Lighting Class Lux levelHor UniformityHor Glare (RG) CRI (Ra)
Class I 500 lux 0.70 55 70
Class II 200 lux 0.60 55 60
Class III 75 lux 0.50 55 60

โดยคำแนะนำของการวางตำแหน่งโคมไฟ ไม่ควรอยู่เหนือตำแหน่งแป้นบาสเกตบอลในระยะรัศมีอย่างน้อย 4 เมตร

กรณีที่มีการถ่ายทอดสด การบันทึกภาพเกมส์การแข่งขันบาสเกตบอล ทางสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ มีคู่มือ FIBA GUIDE TO BASKETBALL FACILITIES แนะนำค่าความสว่างที่เหมาะสมสำหรับเกมส์การแข่งขันในแต่ละระดับ ดังนี้

FIBA GUIDE TO BASKETBALL FACILITIES | Lighting Recommendations for Televised Events

Competitions Description Illuminance Light source
Average Gradient Uniformity Colour Temperature Colour Rendering
(lux) Ug (%/2m) U1 (Emin/Emax) U2 (Emin/Eave) (K) (Ra)
Level 1 Ecam > 2000 < 10 > 0.6 > 0.7 5500K - 6000K ≥ 90
Eh 0.75 - 1.5 x Ecam < 10 > 0.7 > 0.8
Level 2 Ecam > 1400 < 10 > 0.6 > 0.7 5500K - 6000K ≥ 90
Eh 0.75 - 1.5 x Ecam < 10 > 0.7 > 0.8
Level 3 Ecam > 1000 < 20 > 0.5 > 0.6 4000K - 6000K ≥ 80
Eh 0.5 - 2 x Ecam < 20 > 0.6 > 0.7

Level 1: High level competitions

Level 2: Medium level competitions

Level 3: Other competitions

 

Lighting Criteria | สิ่งที่ควรคำนึงในการออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามบาสเกตบอล


Horizontal Illuminance | ค่าความสว่างในบริเวณแนวระนาบของสนามบาสเกตบอลและพื้นที่โดยรอบ

เมื่อทราบระดับการแข่งขัน หรือการเล่นของสนามบาสแล้ว ก็จะสามารถกำหนดเกณฑ์ค่าความสว่างสำหรับพื้นที่สนามบาสเกตบอลนั้นๆได้ โดยแสงสว่างในพื้นที่การเล่น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เล่นและกรรมการผู้ตัดสิน ผู้ชมโดยรอบๆสนามรวมถึงการบันทึกภาพอีกด้วย โดยความสว่างในแนวระนาบ หรือ แนวนอน นี้ โดยทั่วไปแล้วจะใช้คำว่า Horizontal Illuminance มีสัญลักษณ์ที่ใช้คือ Eh โดยมีส่วนในการทำให้การมองเห็นของที่เหมาะสม โดยการสร้างความแตกต่างระหว่างพื้นที่ ให้มองเห็นการเคลื่อนไหวของวัตถุได้ชัดเจน และเพื่อความปลอดภัยในพื้ที่นั่งชมกีฬา จึงควรมีการติดตั้งแสงสว่างบนพื้นที่นั่งโดยรอบสนามด้วย

Vertical Illuminance | ค่าความสว่างในบริเวณแนวด้านตั้งของสนามบาสเกตบอล

แสงสว่างในแนวด้านตั้งของสนาม โดยปกติจะสอดคล้องกับค่าความสว่างในแนวระนาบของสนาม หากมีการออกแบบแสงสว่างของสนามบาสเกตบอล ที่เพียงพอกับมาตรฐานที่ระบุ แสงสว่างในแนวด้านตั้งก็จะเพียงพอสำหรับการใช้งาน โดยแสงสว่างในแนวด้านตั้งนี้ เพื่อการติดตามของลูกบาสขณะที่ลอยเหนือพื้น รวมทั้งการเคลื่อนไหวของนักกีฬาในสนาม และภาพการเล่นที่ชัดเจน รวมทั้งการถ่ายบันทึกภาพ

การออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามบาสเก็ตบอล สิ่งที่ต้องคำนึงถึง

The need for a maintained illuminance | การคงค่าความสว่างของพื้นที่ให้ได้ค่าความสว่างตามมาตรฐาน

Uniformity | ค่าความสม่ำเสมอของแสง

Colour and colour properties of lamps | คุณสมบัติสีและสีของโคมไฟ

Glare restriction | ข้อจำกัดแสงจ้า/แสงแยงตา

Modelling and shadows | การสร้างแบบจำลองและเงา

 

Basketball Lighting Design | ตัวอย่างการออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามบาสเกตบอล


contact