โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป | Factory


Lighting for Manufacturing  >  Factory


โคมไฟ LED สำหรับพื้นที่อันตราย


โคมไฟที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ควรเลือกโคมไฟที่ถูกออแบบให้มีความแข็งแรง ทนทาน ต่อสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน มีระบบป้องกันปัญหาของระบบไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้ากระชากสูงชั่วขณะ หรือ ตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน เพราะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาที่สูญเสียไปจากการซ่อมบำรุงรักษา


โคมไฟที่แนะนำติดตั้ง

contact