Smart lighting | การควบคุมแสงอัตโนมัติ Plug and Play | Motion Sensor

Plug and Play | อุปกรณ์ควบคุมแสงไฟอัจฉริยะที่เป็นที่นิยมมาก ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมแสงอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหว หรือสามารถกำหนดความสว่างและฟังก์ชันการใช้งานได้ตามต้องการ เพื่อการประหยัดพลังงานในพื้นที่ที่มีการใช้งานน้อย หรือไม่ได้ใช้งาน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายมีจำนวนลดลง นอกจากนี้ Plug and Play ยังสามารถติดตั้งได้ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถใช้งานได้ทันที โดยถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ทำให้การควบคุมแสงไฟกลายเป็นเรื่องง่ายและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • สามารถติดตั้งได้ง่าย : เพียงการนำเซนเซอร์ ใส่ในช่องของโคมไฟ ก็สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะสำหรับการติดตั้งที่ซับซ้อน
 • ประหยัดเวลาในการติดตั้ง : เนื่องจากการติดตั้งที่ง่ายมาก จึงทำให้ใช้เวลาน้อย และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
 • สามารถควบคุมแสงไฟได้อัตโนมัติ : โดยเซนเซอร์จะใช้วิธีการตรวจจับการเคลื่อนไหว ซึ่งระบบไฟจะตอบสนองโดยเปิดหรือปรับระดับแสงไฟตามที่ตั้งค่าไว้
 • สามารถปรับฟังก์ชันที่ต้องการใช้งานได้ : ในแต่ละพื้นที่มีการใช้งานภายในพื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถปรับฟังก์ชันการส่องสว่างให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานในแต่ละพื้นที่ได้

  รูปแบบการทำงาน Plug and Play | Motion Sensor

  อุปกรณ์ควบคุมแสงไฟอัจฉริยะ Plug and Play มีการใช้เทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยใช้การส่งคลื่นพลังงานออกไป เพื่อตรวจจับกับสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุโดยรอบของพื้นที่การทำงาน เมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว ระบบจะตอบสนองโดยอัตโนมัติตามที่มีการตั้งค่าไว้ ซึ่งเซ็นเซอร์มีคลื่นที่ใช้ในการตรวจจับอยู่ 2 ประเภท คือ

  Microwave sensor | เซนเซอร์ระบบไมโครเวฟ

  คลื่นไมโครเวฟมีการทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟออกไปยังบริเวณโดยรอบ เมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่เข้ามาคลื่นจะสะท้อนกลับมายังตัวรับ ส่งผลให้บริเวณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลตามการตั้งค่าในระบบ

  PIR sensor | เซนเซอร์ระบบอินฟราเรด

  PIR หรือ Passive Infrared Sensors เป็นเซนเซอร์ที่ใช้แสงอินฟราเรดในการตรวจจับความร้อนภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตขณะที่เคลื่อนที่ โดยเซนเซอร์จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูล และทำการวิเคราะห์ความแตกต่างของอุณหภูมิที่ลำแสงตรวจจับได้เพื่อแสดงผลการส่องสว่าง

  Sensor Coverage

  Microwave sensor
  PIR sensor
  - ครอบคลุมพื้นที่สูงสุด 18 เมตร
  - ความสูงที่สามารถติดตั้งสูงสุด 15 เมตร
  - มุมองศา 360 องศา
  - ครอบคลุมพื้นที่สูงสุด 18 เมตร
  - ความสูงที่สามารถติดตั้งสูงสุด 12 เมตร
  - มุมองศา 360 องศา
  เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความร้อนไม่สม่ำเสมอ สามารถใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างครอบคลุมพื้นที่ เนื่องจากมีระยะในการตรวจจับที่กว้าง รอบทิศทาง และมีความสามารถในการตรวจจับที่ไว แม้ภายในพื้นที่มีการใช้งานอย่างรวดเร็วก็สามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คลื่นยังสามารถทะลุผ่านผนังบาง กระจก หรือพลาสติก เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีอุณภูมิสม่ำเสมอกัน มีความแม่นยำในการตรวจจับความร้อนของมนุษย์ ทำให้เซ็นเซอร์ไม่ถูกกระตุ้นโดยวัตถุ หรือสิ่งรบกวนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการใช้งานในเฉพาะจุด เช่น ทางเข้า, บริเวณทางเดิน หรือพื้นที่ที่มีวัตถุ หรือสภาพแวดล้อมขยับตลอดเวลา


  ควบคุมการทำงานของระบบเซ็นเซอร์ด้วย Remote controller | RC-100

   

  ฟังก์ชันการทำงาน Plug and Play

  Corridor Function

  ฟังก์ชันทางเดิน : ภายในเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวสามารถควบคุมแสงได้ 3 รูปแบบ: 1. ความสว่าง 100%, แสงสลัว (แสงธรรมชาติไม่เพียงพอ) และปิดโคมไฟเมื่อไม่มีการใช้งานและตรวจไม่พบการเคลื่อนไหว นอกจากนี้สามารถระยะเวลาในการรอได้ 2 ช่วง ได้แก่ เวลาส่องสว่างคงที่และระยะเวลาสแตนด์บาย โดยสามารถเลือกระดับความสว่างในเวลากลางวันและกลางคืนได้อย่างอิสระ 

  1. หากมีแสงจากภายนอกส่องสว่างเข้ามายังภายใน จนมีความสว่างเพียงพอ โคมไฟจะไม่เปิดแม้ตรวจพบการเคลื่อนไหว
  2. หากภายในมีแสงสว่างไม่เพียงพอ โคมไฟจะเปิดอัตโนมัติ เมื่อมีการตรวจพบการเคลื่อนไหวในพื้นที่
  3. เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวตามระยะเวลาที่กำหนด แสงจะหรี่ลง ให้มีค่าความสว่างตามที่ตั้งค่าไว้ (Stand by DIM%) ตัวอย่างการใช้งาน : เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวภายในห้อง เป็นเวลา 20 นาที (ค่า Hold time ที่กำหนดไว้) โคมไฟจะปรับให้ส่องสว่างเพียง 10% เนื่องจากไม่มีการใช้งานภายในพื้นที่
  4. โคมไฟจะปิดอัตโนมัติ หากไม่พบการเคลื่อนไหวใด ๆ หลังจากเวลาผ่านไปตามที่กำหนดตัวอย่างการใช้งาน : เมื่อพ้นระยะ Hold time และเข้าสู่ Stand by DIM% โดยกำหนดให้ส่องสว่าง 10% เป็นเวลา 30 นาที เมื่อเกิน 30 นาทีแล้ว ยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวอยู่ โคมไฟจะปิดโดยอัตโนมัติ

  Smart Photocell Function

  เซนเซอร์สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยมีฟังก์ชันที่ช่วยตรวจจับระดับแสงในสภาพแวดล้อม สามารถปรับการทำงานของระบบไฟ ในเวลาที่มีการเคลื่อนไหวและในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของแสง ซึ่งทำให้รูปแบบการส่องสว่างปรับตัวได้ตามที่กำหนดไว้

  1. ในเวลากลางคืน หรือช่วงเวลาที่ความสว่างภายใน น้อยกว่า แสงธรรมชาติ หากตรวจพบการเคลื่อนไหว โคมไฟจะสว่าง 100%
  2. เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวตามระยะเวลาที่กำหนดแสงจะหรี่ลง ให้มีค่าความสว่างตามที่ตั้งค่าไว้ (Stand by DIM%)
  3. หากไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ในเวลากลางคืน แสงจะสว่างคงที่ตามที่ตั้งค่า (Stand by DIM%)
  4. เมื่อมีแสงสว่างจากธรรมชาติ ให้ความสว่างเกินค่าที่กำหนด แสงจะโคมไฟจะดับลง
  5. ไฟจะเปิดโดยอัตโนมัติอย่างคงที่ที่ Stand by DIM% หากแสงภายในไม่เพียงพอและไม่พบการเคลื่อนไหว

  ตัวอย่างการใช้งาน | Smart Photocell Function

  ตัวอย่างการตั้งค่า | RC-100
  Hold-time : 30 min
  Setpoint on : 50 lux
  Setpoint off : 300 lux
  Stand-by Dim : 10%
  Stand-by period : +∞

   1. หากภายในพื้นที่ มีความสว่างน้อยกว่า 50 lux (Setpoint on) และตรวจพบการเคลื่อนไหว โคมไฟจะสว่าง 100%
   2. เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวภายในพื้นที่เป็นเวลา 30 นาที (Hold-time) โคมไฟจะปรับความสว่างลงเหลือ 10 % (Stand by DIM%)
   3. จากการตั้งค่า Stand-by period : +∞ ทำให้เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว ความสว่างจะคงที่ที่ 10 % (Stand by DIM%)
   4. เมื่อมีแสงจากภายนอกเข้ามา จนทำให้แสงภายในพื้นที่มีความสว่างถึง 300 lux โคมไฟจะทำการปิดอัตโนมัติ
   5. แต่เมื่อแสงสว่างภายในสว่างน้อยกว่า 50 lux (Setpoint on) โดยไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ โคมไฟจะสว่างคงที่ที่ 10% (Stand by DIM%) 


  contact