พื้นที่ขนถ่ายสินค้าจากรถบรรทุก หรือ รถขนส่ง| Loading and unloading area


Lighting for Warehouse  >  Loading and Unloading area


โคมไฟ LED สำหรับคลังสินค้าที่มีแร็ค

 

พื้นที่ด้านนอกคลังสินค้า หรือใต้หลังคาทางเข้าคลังสินค้า (canopy) เป็นพื้นที่มีรถบรรทุก หรือรถขนส่งสินค้ามาจอด เพื่อขนถ่ายสินค้า ซึ่งลักษณะพื้นที่จะเป็นกึ่งภายนอกและภายในอาคารทำให้การติดตั้งโคมไฟบริเวณนี้ไม่สามารถห้อยโคมไฟด้วยสลิงหรือโซ่ได้ เนื่องจากอาจมีแรงลมมากระทบโคมไฟทำให้โคมไฟแกว่งและเกิดความเสียหายได้ ควรติดตั้งด้วยขายึดโคมไฟ (bracket) หรือ แบบฝัง (recessed mount) นอกจากนี้โคมไฟที่ติดตั้งบริเวณนี้ควรเลือกใช้วัสดุที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก

โคมไฟที่แนะนำติดตั้ง

  • BB-HB-S8 แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวัสดุคุณภาพสูง
  • BB-LL-S1 ขนาด compact

contact