913700364303

สวิทช์ควบคุมการเปิด-ปิดโคมไฟไร้สายอัฉริยะ Interact Pro Smart Switchs UID8450

PRODUCT FEATURE | รายละเอียดสินค้า

สวิทช์ไร้สายแบบไม่ต้องเดินสายไฟ สำหรับควบคุมการเปิด-ปิด โคมไฟและหลอดไฟที่รองรับระบบ Interact Pro ติดตั้งและตั้งค่าการควบคุมได้อย่างง่ายดาย ระยะการเชื่อมต่อได้ไกลถึง 10m (ระยะการเชื่อมต่อจะลดลงตามความหนาของกำแพง)

  • Two button ZigBee Green Power switch and dim
  • The Device is provided with a wall mounting plate
  • No wiring and power connections required so easy to install and maintenance free
  • Low mechanical force required to operate the device (typically less than 8 Newton)
  • Indoor distance that can be covered is typically 10m for line-of-sight-installations. When there are walls this will be reduced depending on the type and thickness of the walls

รูปแบบการติดตั้ง (Installation Type): ยึดติดกับกำแพงด้วยแผ่นเพลท (wall mounting plate) ที่มากับสวิทช์

ลักษณะการทำงาน:

  • กดปุ่มด้านบน = เปิดสวิทช์ (On)
  • กดปุ่มด้านล่าง = ปิดสวิทช์ (Off)
  • กดปุ่มด้านบนค้างไว้ = ปรับระดับแสงสว่างเพิ่มขึ้น (dim-up)
  • กดปุ่มด้านล่างค้างไว้ = ปรับระดับแสงสว่างลดลง (dim-down)

ตัวอย่างสถานที่สำหรับใช้งาน (Application): ออฟฟิศ สำนักงาน ห้องพัก ห้องน้ำ โรงเรียน และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

 

DOWNLOAD | ดาวน์โหลด

contact