913701037703

อุปกรณ์เชื่อมต่อ Philips Interact Pro Wireless Gateway

PRODUCT FEATURE | รายละเอียดสินค้า

 • เชื่อมต่อ Wifi Router ด้วยสาย Eternet
 • เชื่อมต่อโคมไฟได้มากถึง 200 โคม
 • White enclosure, mounting bracket
 • 3 LED indicators for feedback on power,  connectivity, and communication
 • Has unique QR code for install and commissioning
 • Controls associated end points without access to cloud (lighting behavior)
 • Lighting behavior of end devices remains operational upon failure
 • Can be remotely managed, upgraded, and controlled
 • The underlying lighting network will implement graceful degradation upon failures
 • Secure wireless communication based on the ZigBee Pro standard (IEE 802.15.4, WPAN) operating at 2.4 GHz radio frequency (RF)
 • Functions for the wireless gateway and all connected devices can be modified with software configurable settings 

DOWNLOAD | ดาวน์โหลด

contact