929001819010

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว Philips Wireless Occupacy Sensor สำหรับระบบ Interact Pro

PRODUCT FEATURE | รายละเอียดสินค้า

Occupancy Detection

 • Passive Infrared (PIR) technology to accurately detect occupancy/vacancy
 • Proprietary algorithm minimizes fales trigger
 • Tree-level adjustable sensitivity setting

Installation

 • Battery-Powered, no mains wire required
 • Quick and easy mounting with tapes or screws
 • Walk test mode available for optimal detection
 • Indoor use only

Connectivity

 • 2.4GHz mesh networking technology
 • Reliable and secure wireless communication, nominal range 15m (49ft)
 • Easy commissioning

Control Functionality

 • Automatic light control based on occupancy detection
 • Adjustable sensor parameters for personalized lighting behaviors

Reliability

 • Reliable operation between -5°C and +45°C ambient temperature
 • Battery lifetime above 8 years, minimum maintenance
 • IP42 (IEC standard 60529)

DOWNLOAD | ดาวน์โหลด

contact