โคมไฟ LED สำหรับ Billboard | ป้ายโฆษณา

February 01, 2019 1 min read

โคมไฟ LED สำหรับ Billboard | ป้ายโฆษณา

Billboard | ป้ายโฆษณา

ขนาดป้าย (ก) 8 x (ส) 4.5 เมตร ติดตั้งโคมไฟ Flood Light แบรนด์ Box Bright

โคมไฟ LED สำหรับ Billboard | ป้ายโฆษณา

๐ การออกแบบแสงสว่างสำหรับป้ายโฆษณา จำเป็นต้องคำนึงถึงบริเวณแวดล้อมโดยรอบป้ายโฆษณา เพราะจะมีผลต่อความสว่างของป้ายโฆษณาทั้งสิ้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการติดตั้งและออกแบบแสงสว่างสำหรับป้ายโฆษณา

ค่าความสว่างสำหรับป้ายโฆษณา

     -  บริเวณแวดล้อมสว่าง / พื้นป้ายสว่าง :  500 ลักซ์

     -  บริเวณแวดล้อมสว่าง / พื้นป้ายมืด    :  1,000 ลักซ์

     -  บริเวณแวดล้อมมืด / พื้นป้ายสว่าง    :  200 ลักซ์

     -  บริเวณแวดล้อมมืด / พื้นป้ายมืด       :  500 ลักซ์

โคมไฟ LED สำหรับ Billboard | ป้ายโฆษณา ขนาดป้าย (ก) 8 x (ส) 4.5 เมตร ได้ค่าความสว่างเฉลี่ย 500 ลักซ์

๐ ติดตั้งด้วย โคมไฟ LED Flood Light ขนาด 50W มุม 30x60 DEG PL10 รุ่น Series 2 แบรนด์ LIGHT POWER หรือ โคมไฟ LED Flood Light ขนาด 60W มุม 30x60 DEG PL10 รุ่น Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT  ทั้งหมด 8 โคม ติดตั้งโดยใช้ขาเหล็กระยะยื่นห่างจากป้ายโฆษณา ประมาณ 1.5 เมตร

ได้ค่าความสว่างประมาณ 500 ลักซ์

โคมไฟ LED สำหรับ Billboard | ป้ายโฆษณา ติดตั้งด้วย โคมไฟ LED Flood Light ขนาด 50W มุม 30x60 DEG PL10 รุ่น Series 2 แบรนด์ LIGHT POWER หรือ โคมไฟ LED Flood Light ขนาด 60W มุม 30x60 DEG PL10 รุ่น Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT  ทั้งหมด 8 โคม

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก Click ที่รูปด้านล่าง >>

50W_No-2_LED-Flood-Light_S2_Light-Power_BovigaStore_20181208_rev02_2048x

60W_LED-Flood-Light_S7_BOX-BRIGHT_BovigaStore_20171225


contact