โคมไฟ LED สำหรับ Billboard | ป้ายโฆษณาบนอาคาร

April 30, 2019 1 min read

โคมไฟ LED สำหรับ Billboard | ป้ายโฆษณาบนอาคาร

Billboard | ป้ายโฆษณาบนอาคาร

ขนาดป้าย (ก) 8 x (ส) 10 เมตร และ (ก) 20 x (ส) 10 เมตร ติดตั้งโคมไฟ Flood Light

โคมไฟ LED สำหรับ Billboard | ป้ายโฆษณา

๐ การออกแบบแสงสว่างสำหรับป้ายโฆษณาติดตั้งบนอาคารขนาดใหญ่ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบป้ายโฆษณา เช่น แสงสว่างจากอาคารโดยรอบ และ แสงไฟจากรถยนต์ที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้น เพราะจะมีผลต่อความสว่างของป้ายโฆษณาทั้งสิ้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการติดตั้งและออกแบบแสงสว่าง

รายละเอียดเกี่ยวกับระดับความสว่าง สามารถ คลิ๊ก Click เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โคมไฟ LED สำหรับ Billboard | ป้ายโฆษณา ขนาดป้าย (ก) 8 x (ส) 10 เมตร ได้ค่าความสว่างเฉลี่ย 500 ลักซ์

๐ ติดตั้งด้วย โคมไฟ LED Flood Light ขนาด 200W มุม 30 DEG รุ่น Series 2 แบรนด์ LIGHT POWER หรือ โคมไฟ LED Flood Light ขนาด 200W มุม 30 DEG รุ่น Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT  ขนาดป้ายโฆษณา 20x10 เมตร ใช้โคมไฟทั้งหมด 22 โคม และ ขนาดป้ายโฆษณา 8x10 เมตร ใช้โคมไฟทั้งหมด 10 โคม ติดตั้งโดยใช้ขาเหล็กระยะยื่นห่างจากป้ายโฆษณา ประมาณ 2 เมตร ระยะห่างระหว่างโคม 2 เมตร

โคมไฟ LED สำหรับ Billboard | ป้ายโฆษณา ขนาดป้าย (ก) 20 x (ส) 10 เมตร และ ขนาดป้าย (ก) 8 x (ส) 10 เมตร ได้ค่าความสว่างเฉลี่ย 500 ลักซ์

โคมไฟ LED สำหรับ Billboard | ป้ายโฆษณา ขนาดป้าย (ก) 20 x (ส) 10 เมตร ได้ค่าความสว่างเฉลี่ย 500 ลักซ์

ป้ายโฆษณาบนอาคาร มีความสำคัญมากสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งทางด้าน ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่นสินค้า รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจ หรือ องค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นช่องทาง ในการสื่อสาร ข้อมูล ไปยังกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งป้ายโฆษณาจะต้องมีองค์ประกอบหลักๆ คือ ตัวอักษร รูปภาพประกอบ ที่มีความโดดเด่น สวยงาม และสามารถมองเห็นในระยะไกลได้อย่างชัดเจน ซึ่งการออกแบบแสงสว่างเพื่อป้ายโฆษณาบนอาคาร มีผลอย่างมาก ที่จะช่วยส่งเสริมและทำให้สื่อโฆษณาบนป้ายนั้น ดูดี สวยงาม เป็นที่น่าจดจำ และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากที่สุด ที่สำคัญ ยังช่วยประหยัดไฟฟ้า ต่างจากโคมไฟสปอร์ตไลท์แบบเดิมๆ

โคมไฟ LED สำหรับ Billboard | ป้ายโฆษณา ขนาดป้าย (ก) 20 x (ส) 10 เมตร ได้ค่าความสว่างเฉลี่ย 500 ลักซ์

๐ ได้ค่าความสว่างประมาณ 500 ลักซ์

โคมไฟ LED สำหรับ Billboard | ป้ายโฆษณา ขนาดป้าย (ก) 20 x (ส) 10 เมตร ได้ค่าความสว่างเฉลี่ย 500 ลักซ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก Click ที่รูปด้านล่าง >>

200W_No-2_LED-Flood-Light_S7_Box-Bright_BovigaStore_20190429

200W_No-1_LED-Flood-Light_S2_Light-Power_BovigaStore_20190429


contact