รู้ก่อนปลูก! กัญชาเพื่อการแพทย์

April 18, 2023 1 min read

รู้ก่อนปลูก! กัญชาเพื่อการแพทย์

กัญชา เป็นศัพท์ที่ใช้ในการเรียกพืชตระกูล Cannabis โดยกัญชาที่นิยมปลูกกันในปัจจุบันเช่น Cannabis Sativa, Cannabis Indica, Cannabis ruderalis

 

เป็นที่รู้กันว่าในกัญชามีสารอยู่ 2 ชนิด คือ

    • The delta-9 tetrahydrocannabinol หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า สาร THC ซึ่งเป็นสารที่ให้ฤทธิ์มึนเมา หากมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้มีอาการเสพติดได้ โดยองค์การอนามัยโลก ก็ยังจัดกัญชาเป็นสารเสพติดประเภทที่ 1 ซึ่งมีโอกาสเสพติดและนำไปใช้ในทางที่ผิดได้ แต่ยังมีประโยชน์ทางการแพทย์
    • Cannabidiol (CBD) เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอาการเมาเคลิ้ม และอาการทางจิตที่เกิดจากสาร THC โดยสาร CBD ยังไม่พบว่าทำให้เกิดอาการติดหรือดื้อยา รวมทั้งองค์การอนามัยโลกไม่ได้จัดให้สาร CBD เป็นสารเสพติด

โดยพืชกัญชาแต่ละสายพันธุ์จะมีระดับของสาร THC และ CBD ที่แตกต่างกัน และในขณะเดียวกันระดับของสารทั้ง 2 ชนิดนี้ก็ขึ้นกับเทคนิคการปลูกด้วย 

อะไรบ้างที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ในการปลูกกัญชาทางการแพทย์

 

Light Intensity
(μmol/m²/s)

CO₂

(ppm)

Temperature

(°C)-Day

Temperature

(°C)-Night

Relative Humidity (%)

Electrical Conductivity (%)

Clone

100-300

400

22.2-25.6

21.1-25.6

60-80

0.3-0.7

Vegetative

300-600

400-800

23.3-28.9

20-24.4

55-75

1.0-2.0

Flowering

600+

800-1400

20-28.9

20-25.6

50-60

1.5-2.6 


แนะนำสิ่งแวดล้อมการเติบโตของต้นกัญชาในแต่ละช่วงระยะเวลา


แสงสว่าง (Light)

กัญชาเป็นพืชที่ชอบแสงแดด ดังนั้นแสงจึงเป็นตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวในการเจริญเติบโตของกัญชา ไม่ว่าจะเป็นปลูกแบบ Indoor หรือการปลูกในเรือนกระจก ดังนั้นการให้แสงที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของต้นกัญชา

แสงที่พืชต้องการก็จะแตกต่างกันในแต่ละระยะการเจริญเติบโตของพืช

ระยะปลูกต้นกล้า (Clone) : ระยะนี้กัญชาต้องการแสงมากที่สุด เพื่อให้ต้นกัญชาเจริญเติบโตได้เต็มที่ ควรให้แสงตลอด 18 - 24 ชั่วโมง

ระยะสร้างใบและลำต้น (Vegetative) : กัญชาต้องการอากาศและอาหารเพิ่มขึ้น โดยแสงที่ให้ต้องอย่างน้อยวันละ 16 ชั่วโมง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตเต็มขั้นจนกว่าจะถึงระยะการออกดอก

ระยะออกดอก (Flowering) : ลดการให้แสงลง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางยา โดยให้แสงวันละ 12 ชั่วโมง และ งดแสงวันละ 12 ชั่วโมง ในระยะออกดอกนี้ การให้แสงสว่างจะมีความสำคัญมาก

อุณหภูมิ (Temperature)

อุณหภูมิที่แนะนำจะอยู่ในช่วง 24-30 °C

ความชื้น (Relative Humidity)

ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) ปริมาณความชื้นควรอยู่ใน % ที่เหมาะสม (ดูได้จากตารางด้านบน) ในแต่ละระยะการเติบโต ในอุณหภูมิที่กำหนด เมื่ออุณหภูมิของใบเพิ่มขึ้น พืชจะดึงน้ำจากแหล่งอาหารมากขึ้น

วิธีการปลูก (Method)

แหล่งอาหารสำหรับการปลูกพืชก็เป็นส่วนสำคัญในการเติบโตของกัญชา ที่มักใช้กันในปัจจุบัน เช่น Coco coir, Peat moss หรือการปลูกแบบ Aeroponic และแบบ Hydroponic ก็เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

น้ำ (Water)

การให้น้ำมากเกินไปเป็นความผิดพลาดอันดับ 1 ของการปลูกกัญชา การให้น้ำจะแตกต่างกันไปในแต่ละวิธีการปลูก น้ำที่ให้ควรสูงกว่าอุณหภูมิห้องเล็กน้อยแต่ไม่ควรเกิน 30 °C และค่า PH อยู่ระหว่าง 5.6 - 6.2 จะดีที่สุด

 

สำหรับประเทศไทยได้จัดให้ กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม ห้ามใช้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร แต่ในหลายประเทศ รวมทั้งองค์การอนามัยโลก ก็ยังจัดว่ากัญชาเป็นสารเสพติดอยู่ ดังนั้นการพกพากัญชาไปต่างประเทศต้องศึกษาให้ดีก่อน

 

ทาง Boviga จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น

ท่านที่สนใจปลูกกัญชาแนะนำให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น ปลูกกัญ หรือ “Plookganja” ขององค์การอาหารและยา

 

สนใจโคมไฟปลูกต้นไม้ คลิก

 


contact