สัญลักษณ์ความปลอดภัย ด้านหลังโคมไฟ LED | Commercial Lighting

October 19, 2023 1 min read

สัญลักษณ์ความปลอดภัย ด้านหลังโคมไฟ LED | Commercial Lighting

สัญลักษณ์ต่าง ๆ มักมีความสำคัญในการเข้าใจและการใช้งาน LED Lighting อย่างมีประสิทธิภาพ เรามักพบสัญลักษณ์เหล่านี้ในคู่มือหรือด้านหลังของผลิตภัณฑ์ LED เพื่อช่วยผู้ใช้หรือผู้ติดตั้งสามารถติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญมากกว่านั้นคือความปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้ติดตั้ง ทั้งยังมีประโยชน์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น

ความปลอดภัย : สัญลักษณ์ช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่าเครื่องมีความปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานไม่ถูกต้อง
ความถูกต้องในการติดตั้ง : ช่วยในการติดตั้งโคมไฟอย่างถูกต้อง โดยช่วยบ่งบอกวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์และสายไฟให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
การควบคุมและการใช้งาน : เพื่อบ่งบอกถึงวิธีการควบคุมและใช้งานอุปกรณ์ ซึ่งช่วยลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
การบำรุงรักษา : เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาโคมไฟให้ สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน

 ข้อมูลของสินค้าที่ควรรู้

 

  1. ชื่อรุ่นสินค้าของโคมไฟ
  2. แรงดันไฟฟ้าของวงจร โดยแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC voltage) และแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC voltage)
  3. วงจรที่ทำให้กระแสไฟด้านออกคงที่
  4. มาตรฐานการป้องกันน้ำเเละฝุ่น
  5. Ta : อุณหภูมิโดยรอบที่ใช้ในการทดสอบ
  6. Tc : อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้ในการทดสอบ
  7. ค่า Power Factor ของโคมไฟ

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของโคมไฟ Commercial Lighting

For indoor use only. 
เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าโคมไฟเหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น

Separate auxiliary lights
ตัวควบคุมอิสระหรือคอนโทรลเลอร์ที่แยกจากระบบหลอดไฟเพื่อควบคุมอุณหภูมิ, ตัวควบคุมการเปิด-ปิด, หรือการปรับความสว่างของหลอดไฟ ทำให้ระบบแสงสว่างทำงานอย่างประสิทธิภาพและควบคุมได้อย่างเต็มรูปแบบ
SELV Power Supply
วงจรไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการขัดข้องของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 50 V เพื่อปกป้อง LED Chip ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 

ระดับความปลอดภัยของหลอดไฟ LED

 Class I
การป้องกันผู้ใช้จากไฟฟ้าช็อตทำได้โดยใช้ฉนวนและการต่อสายดิน/กราวด์ป้องกัน
Class II
การป้องกันผู้ใช้งานด้วยฉนวนสองระดับ (แบบสองชั้นหรือแบบเสริม) โดยไม่จำเป็นต้องต่อสายดิน
Class III
เมื่ออินพุตเชื่อมต่อกับวงจร safety extra-low voltage (SELV) ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันเพิ่มเติม เช่น การต่อสายดิน

Battery Directive
มาตรการเพื่อลดปริมาณการทิ้งเศษซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การแยกขยะประเภทนี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ โดยไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือน ซึ่งวิธีจัดการขยะนี้สามารถทำได้โดยมีสถานที่คัดแยกที่เหมาะสม หรือนำไปคืนต่อผู้จัดจำหน่ายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Luminaire Barriers
โคมไฟไม่ควรมีการปกคลุมด้วยวัสดุกันความร้อน เนื่องจากอาจทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเสี่ยงให้เกิดความร้อนสะสมภายในโคมไฟ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโคมไฟได้ คำเตือนนี้มักพบในคู่มือหรือระบบควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์แสงเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความร้อนเกินไปที่อาจเป็นอันตราย

โดยสัญลักษณ์  Luminaire Barriers ถือว่าสำคัญมาก เนื่องจากการติดตั้งโคมไฟที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดความเสียหายและส่งผลต่ออายุการใช้งานที่น้อยลงได้ โดยสามารถดูตัวอย่างได้ดังนี้

 

จากภาพจะเห็นได้ว่า วิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง ควรติดตั้งโดยทำให้โคมไฟสามารถระบายความร้อนได้อย่างดี แม้กระทั่ง LED Driver ก็ไม่ควรวางบนตัวโคม เนื่องจากด้านบนเพดานของที่อยู่อาศัย มีอุณหภูมิแวดล้อมค่อนข้างร้อน และเมื่อเปิดใช้ไฟเป็นเวลานาน อาจทำให้การระบายความร้อนของโคมไฟ และ LED Driver ชนกันเมื่อวางไว้ติดกัน และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทั้ง 2 อย่างได้เป็นอย่างมาก

 


contact