คู่มือแสงสว่าง | เรียนรู้ความหมาย และการใช้งาน ในโลกแสงสว่าง

October 09, 2023 1 min read

คู่มือแสงสว่าง | เรียนรู้ความหมาย และการใช้งาน ในโลกแสงสว่าง

แสงสว่างเป็นหนึ่งปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตมนุษย์ ทำให้มนุษย์มองเห็นสิ่งของ ทำกิจกรรม สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงป้องกันอันตรายต่างๆ ดังนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แสงสว่าง จึงจำเป็นที่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และพิจารณาเลือกโดยใช้ความรู้พื้นฐานด้านแสงสว่างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

 

1) Luminous Flux | Lumen (lm)

ลูเมน (Lumen) คือ หน่วยพื้นฐานของระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (SI Unit) ของฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ซึ่งก็คือ ค่าของปริมาณแสงที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดแสง

2) Luminous Intensity | Candela (Cd)

แคนเดลา (Candela) คือ หน่วยพื้นฐานของระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (SI Unit) ของความเข้มของการส่องสว่าง (luminous Intensity) ซึ่งหมายถึง กำลังแสงที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงในทิศทางเฉพาะ โดยทั่วไปแหล่งกำเนิดแสงจะมีค่าความเข้มของการส่องสว่างที่แตกต่างกันโดยพิจารณาถึงความแตกต่างของทิศทาง

3) Illuminance | Lux (lx)

ลักซ์ (Lux) คือ หน่วยพื้นฐานของระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (SI Unit) ของความส่องสว่าง ซึ่งหมายถึง ฟลักซ์ของการส่องสว่างที่แผ่ออกมากระจายบนพื้นที่ที่กำหนด

4) Efficacy (lm/W)

ประสิทธิภาพ (Efficacy) คือ ความสามารถของแหล่งกำเนิดแสงในการแปลงพลังงานไฟฟ้าแล้วแสดงออกมาในรูปของแสง ซึ่งอยู่ในหน่วยของเอาต์พุต (ลูเมน) หารด้วยอินพุต (วัตต์)

5) Beam Angle (Degree)

มุมองศาของแสง (Beam Angle) คือ มุมระหว่าง 2 ทิศทางที่มีความเข้มของการส่องสว่างเป็นครึ่งหนึ่งของความเข้มของการส่องสว่างสูงสุดที่กึ่งกลางของลำแสง มุมองศาของแสงของโคมไฟเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้แนวคิดว่าแสงไฟมีการกระจายเป็นอย่างไรจากศูนย์กลางของลำแสง

จากภาพจะเห็นว่า โคมไฟมีมุมองศาที่แตกต่างกัน ทำให้ความเข้มข้นของแสง และพื้นที่ในการส่องสว่างแตกต่างกัน เพื่อการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

6) Color Temperature / Correlated Color Temperature (CCT)

ดัชนีการแสดงสี (CRI) คือ การวัดความสามารถในการแสดงสีตามธรรมชาติของแหล่งกำเนิดแสงใดๆเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติหรือแสงแดด

7) Color Rendering Index (CRI)

ดัชนีการแสดงสี (CRI) คือ การวัดความสามารถในการแสดงสีตามธรรมชาติของแหล่งกำเนิดแสงใดๆเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติหรือแสงแดด

 

8) Dimmability

ความสามารถในการหรี่แสงได้ (Dimmability) คือ ความสามารถในการปรับลดระดับความสว่างของโคมไฟให้เป็นไปตามต้องการให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องการทำ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าโคมไฟที่ไม่สามารถปรับลดความสว่างได้

9) Life Time (hrs.)

อายุการใช้งาน (Life Time) คือ อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่ให้แสงสว่างหรือโคมไฟ เมื่อใช้งานที่แรงดันปกติของหลอดไฟ กระแสไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการควบคุม ซึ่งอายุการใช้งานของโคมไฟจริงจะมีความแตกต่างออกไปเป็นเหตุมาจากเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้


contact