ติดต่อฝ่ายขาย Tel. 061-145-5500, 093-505-2638, 02 408 4236 , Line: @boviga , Email: sales.boviga@gmail.com

หลอดไฟ LED ช่วยลดอาการสายตาสั้น ?

April 05, 2019

หลอดไฟ LED ช่วยลดอาการสายตาสั้น ?

สาเหตุของอาการสายตาสั้น

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า สายตาสั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นในระดับโลก โดยเฉลี่ยของประเทศท่ีพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนามีประชากรที่มีอาการสายตาสั้นเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ประชากรกว่า 80% ของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายมีอาการสายตาสั้น ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็นผลจากอาการสายตาสั้น และอาการนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเจ็บป่วยทางตา เช่น จอประสาทตาเสื่อม ต้อกระจก 

แล้วสาเหตุของอาการสายตาสั้นที่เกิดขึ้นนั้น มองว่าเกิดจากการที่ใช้สายตาเพื่อการอ่านหนังสือ หรือใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ที่มากเกินไป จริงๆแล้วสาเหตุนี้เป็นสาเหตุหลักของอาการสายตาสั้นจริงๆหรือ

การศึกษาที่ยาวนานเกินไป เป็นสาเหตุของอาการสายตาสั้น ?

ผลการวิจัยในห้องปฏิบัติการและศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มอาการสายตาสั้นในมนุษย์ชี้ให้เห็นว่า ในปัจจุบันเด็กๆได้รับมอบหมายให้ทำการบ้านประจำวันละหลายชั่วโมง ซึ่งสาเหตุของการสายตาสั้นไม่ได้เกิดจากการศึกษายาวนานหลายชั่วโมง แต่เป็นเพราะการขาดกิจกรรมกลางแจ้ง แล้วการขาดกิจกรรมกลางแจ้ง มีผลต่อการเกิดอาการสายตาสั้นได้อย่างไร ?

การทำกิจกรรมกลางแจ้งกับทำงานของสายตา


จากการศึกษาของนักวิจัย พบว่าแนวโน้มของอาการสายตาสั้น เกิดจากการตอบสนองของโดพามีนจอประสาทตา" ซึ่งมีองค์ประกอบของสาเหตุที่เกิดมาหลายทาง เช่น การหยุดชะงักของนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ โดยสามารถอธิบายได้ว่า ระบบประสาทการมองเห็นชั้นภายในของจอประสาทตา (Ratina) มีเซลล์รับแสง (ipRGCs) ที่มีความไวต่อแสงและหัวใจของการทำงานของ ipRGCs ทำงานร่วมกับจังหวะของนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นแสงจึงเป็นเหมือนผู้กำหนดหลักในการทำงานของ ipRGCs การขาดกิจกรรมกลางแจ้ง จึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของดวงตาในเด็ก และยังส่งผลต่อการเกิดปัญหาสายตาสั้นอีกด้วย 

แล้วเทคโนโลยี LED ช่วยลดปัญหาสายตาสั้นได้อย่างไร ?

นักวิจัยได้ค้นพบว่า ค่าความสว่างของแสงที่ 840-1450 lx ที่มีความยาวคลื่นที่ 480 nm มีผลในทางบวกกับดวงตา และการตั้งค่า CCT ของแสงให้เหมาะกับช่วงเวลาในแต่ละวัน โดยช่วงเช้า ใช้แสงที่ค่า CCT ควรมีค่าตั้งแต่ 5000K หรือมากกว่านั้น และในช่วงบ่ายใช้แสงที่มีค่า CCT ประมาณ 2700-3300K เพื่อให้แสงเป็นตัวช่วยปรับนาฬิกาชีวิต เป็นตัวกระตุ้นการทำงานของเซลล์ประสาทในตา ส่งผลให้การเกิดปัญหาสายตาสั้นลดลง 

ดังนั้น วิธีการทำดีที่สุด ที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องสายตาสั้นนั้น คือ การปรับแสงสว่างในบ้าน ให้ใกล้เคียงกับแสงจากธรรมชาติมากที่สุด และการให้มีความสว่างมากเพียงพอสำหรับกิจกรรมต่างๆที่ต้องทำภายในอาคาร และออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเมื่อมีเวลาว่าง

ต้องการปรึกษาเรื่องการออกแบบแสงสว่าง สามารถปรึกษาได้ที่ line : @boviga , facebook.com/Boviga หรือโทร 02-408-4236

เข้าชมสินค้าของเรา https://www.bovigastore.com/

 

แหล่งที่มา : https://www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-16/issue-3/features/ssl-for-health/tunable-led-lighting-promises-to-reduce-the-incidence-of-myopia-magazine.html