หลอดไฟ LED ช่วยลดอาการสายตาสั้น ?

April 05, 2019 1 min read

หลอดไฟ LED ช่วยลดอาการสายตาสั้น ?

สาเหตุของอาการสายตาสั้น

องค์การอนามัยโลก (WHO)ระบุว่าสายตาสั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นในระดับโลกโดยเฉลี่ยของประเทศท่ีพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนามีประชากรที่มีอาการสายตาสั้นเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาประชากรกว่า 80%ของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายมีอาการสายตาสั้นทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นผลจากอาการสายตาสั้นและอาการนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเจ็บป่วยทางตาเช่นจอประสาทตาเสื่อมต้อกระจก 

แล้วสาเหตุของอาการสายตาสั้นที่เกิดขึ้นนั้นมองว่าเกิดจากการที่ใช้สายตาเพื่อการอ่านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนที่มากเกินไปจริงๆแล้วสาเหตุนี้เป็นสาเหตุหลักของอาการสายตาสั้นจริงๆหรือ

การศึกษาที่ยาวนานเกินไปเป็นสาเหตุของอาการสายตาสั้น ?

ผลการวิจัยในห้องปฏิบัติการและศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มอาการสายตาสั้นในมนุษย์ชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันเด็กๆได้รับมอบหมายให้ทำการบ้านประจำวันละหลายชั่วโมงซึ่งสาเหตุของการสายตาสั้นไม่ได้เกิดจากการศึกษายาวนานหลายชั่วโมงแต่เป็นเพราะการขาดกิจกรรมกลางแจ้งแล้วการขาดกิจกรรมกลางแจ้งมีผลต่อการเกิดอาการสายตาสั้นได้อย่างไร ?

การทำกิจกรรมกลางแจ้งกับทำงานของสายตา


จากการศึกษาของนักวิจัยพบว่าแนวโน้มของอาการสายตาสั้นเกิดจากการตอบสนองของโดพามีนจอประสาทตา"ซึ่งมีองค์ประกอบของสาเหตุที่เกิดมาหลายทางเช่นการหยุดชะงักของนาฬิกาชีวิตของมนุษย์โดยสามารถอธิบายได้ว่าระบบประสาทการมองเห็นชั้นภายในของจอประสาทตา (Ratina)มีเซลล์รับแสง (ipRGCs)ที่มีความไวต่อแสงและหัวใจของการทำงานของ ipRGCsทำงานร่วมกับจังหวะของนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ดังนั้นแสงจึงเป็นเหมือนผู้กำหนดหลักในการทำงานของ ipRGCsการขาดกิจกรรมกลางแจ้งจึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของดวงตาในเด็กและยังส่งผลต่อการเกิดปัญหาสายตาสั้นอีกด้วย 

แล้วเทคโนโลยี LEDช่วยลดปัญหาสายตาสั้นได้อย่างไร ?

นักวิจัยได้ค้นพบว่าค่าความสว่างของแสงที่ 840-1450 lxที่มีความยาวคลื่นที่ 480 nmมีผลในทางบวกกับดวงตาและการตั้งค่า CCTของแสงให้เหมาะกับช่วงเวลาในแต่ละวันโดยช่วงเช้าใช้แสงที่ค่า CCTควรมีค่าตั้งแต่ 5000Kหรือมากกว่านั้นและในช่วงบ่ายใช้แสงที่มีค่า CCTประมาณ 2700-3300Kเพื่อให้แสงเป็นตัวช่วยปรับนาฬิกาชีวิตเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของเซลล์ประสาทในตาส่งผลให้การเกิดปัญหาสายตาสั้นลดลง 

ดังนั้นวิธีการทำดีที่สุดที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องสายตาสั้นนั้นคือการปรับแสงสว่างในบ้านให้ใกล้เคียงกับแสงจากธรรมชาติมากที่สุดและการให้มีความสว่างมากเพียงพอสำหรับกิจกรรมต่างๆที่ต้องทำภายในอาคารและออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเมื่อมีเวลาว่าง

ต้องการปรึกษาเรื่องการออกแบบแสงสว่าง สามารถปรึกษาได้ที่ line : @boviga , facebook.com/Boviga หรือโทร 02-408-4236

เข้าชมสินค้าของเรา https://www.bovigastore.com/

 

แหล่งที่มา : https://www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-16/issue-3/features/ssl-for-health/tunable-led-lighting-promises-to-reduce-the-incidence-of-myopia-magazine.html


contact