ออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่างคลังสินค้าขนาดใหญ่ 16,000 ตารางเมตร ที่ต้องการแสงสว่างที่มากกว่าความสว่าง และต้องได้คุณภาพแสงที่สร้างความสุขให้คนทำงาน

August 31, 2023 2 min read

ออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่างคลังสินค้าขนาดใหญ่ 16,000 ตารางเมตร ที่ต้องการแสงสว่างที่มากกว่าความสว่าง และต้องได้คุณภาพแสงที่สร้างความสุขให้คนทำงาน

    โดยทั่วไปการออกแบบแสงสว่าง (lighting design) สิ่งแรกที่เราคำนึงถึง คือ ระดับความสว่างมาตรฐาน หรือ ค่าลักซ์ (lux) ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานแต่ละประเภท แต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่านั้น คือ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการทำงาน หรือการเคลื่อนไหวของคนทำงานในแต่ละพื้นที่มีลักษณะอย่างไร ระยะการมองเห็นขณะทำงานมากน้อยแค่ไหน มีการมองขึ้นไปด้านบนที่สูงที่ระดับกี่องศา เพื่อให้เราสามารถนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบแสงสว่างให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

 

คลังสินค้าแห่งนี้แบ่งพื้นที่หลักๆ เป็น 2 ส่วน คือ

    1. พื้นที่ที่มีชั้นแร็ควางสินค้าสูง ความสูงสำหรับติดตั้งโคมไฟ 17 เมตร
    2. พื้นที่จัดเก็บสินค้าทั่วไป ความสูงสำหรับติดตั้งโคมไฟ 5.5 ถึง 9.5 เมตร

ติดตั้งโคมไฮเบย์ led ในคลังสินค้า ที่ระดับความสูง 17 เมตร

    หลังจากได้เก็บข้อมูลลักษณะการทำงานของแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ทีมออกแบบแสงสว่าง Boviga ได้ทำการเลือกสินค้า จัดวางตำแหน่งโคมไฟเพื่อให้สะดวกในการติดตั้ง กำหนดลักษณะการกระจายแสง (beam angle) และระดับความสว่างที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน และคุณภาพแสงสว่างที่สร้างความสุขให้กับผู้ใช้งาน

 

การออกแบบแสงสว่างสำหรับ พื้นที่ที่มีชั้นแร็คสูงวางสินค้า

ออกแบบแสงสว่าง สำหรับคลังสินค้า ด้วยโคม ไฮเบย์ led high bay

    เนื่องจากลักษณะการทำงานที่ผู้ปฎิบัติงาน หรือ เจ้าหน้าที่ขับรถยกสินค้า ต้องมองขึ้นไปด้านบนเพื่อดูรายละเอียดของสินค้าบนชั้นแร็ค ทำให้มีโอกาสที่มุมการมองเห็นของผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ในองศาที่ทำให้มองเห็นแหล่งกำเนิดแสงหรือ LED โดยตรง ทำให้เกิดปัญหาแสงจ้าตา (glare)  ส่งผลให้ประสิทธิภาพการมองเห็นลดน้อยลง หรือ ตาพร่าชั่วขณะ ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัย หรือ อาจเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้

โคมสะท้อนแสงอลูมิเนียม ลดแสงจ้าตาสำหรับ โคม led highbay

    ในพื้นที่บริเวณนี้เราจึงแก้ไขปัญหาโดยการใส่โคมสะท้อนแสงอลูมิเนียม (aluminum reflector) เพื่อเพิ่มมุมบังแสงเพื่อหลีกเลี่ยงแสงจ้าตาจากแหล่งกำเนิดแสง และยังใช้เลนส์คุณภาพสูง เพื่อให้แสงสว่างครอบคลุมสินค้าที่อยู่บนชั้น rack และพื้นที่ทำงานด้านล่าง ทำให้สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

ติดตั้งโคมไฟ led high bay ไฮเบย์ led ขนาด 240W รุ่น series 8 แบรนด์ box bright

โคมไฟ ไฮเบย์ led ติดตัั้งคู่กับโคมสะท้อนแสงอลูมิเนียม aluminum reflector 

ติดตั้งโคมไฮเบย์ led high bay box bright 240W ให้ได้ค่าความสว่างตามมาตรฐานโรงงาน 

 

ออกแบบแสงสว่างสำหรับ พื้นที่จัดเก็บสินค้าทั่วไป

ติดตั้งโคมไฟ ไฮเบย์ led high bay 120W รุ่น series 8 แบรนด์ บ็อกซ์ ไบร้ท์

    พื้นที่บริเวณนี้จะมีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุด และมีความสูงหลายระดับ แต่ระดับความสว่างที่ต้องการเหมือนกัน คือ มากกว่า 300 lux ทีมออกแบบแสงสว่าง Boviga ได้ทำการออกแบบโดยนอกจากจะคำนึงถึงคุณภาพแสงแล้ว ยังคำนึงถึงความสะดวกในการบริหารจัดการ รวมถึงการซ่อมบำรุงรักษา

ออกแบบแสงสว่าง ติดตั้ง จำหน่าย โคมไฟ led ไฮเบย์ สำหรับ โรงงาน โกดัง คลังสินค้า

แม้ว่าความสูงจะมีหลายระดับ แต่ทีมออกแบบแสงสว่าง Boviga ได้เลือกใช้โคมไฟรุ่นเดียวกันทั้งหมด แต่มีการจัดวางตำแหน่งติดตั้งโคมไฟ และเลือกใช้เลนส์ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน โดยทุกพื้นที่ได้ระดับความสว่างที่ต้องการ มีความสะดวกในการติดตั้ง และสะดวกในการซ่อมบำรุงรักษาในอนาคต

สินค้าที่ติดตั้ง: โคมไฮเบย์ LED 120W รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGTH จำนวน 215 โคม   >> Click รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม <<

ออกแบบแสงสว่างสำหรับ คลังสินค้า ด้วยไฮเบย์ led แบรนด์ box bright ได้ค่าความสว่างมากกว่า 300 lux ติดตั้งง่าย แสงสว่างสบายตา โคมไฮเบย์ led คุณภาพสูง ขนาด 120W รุ่น Series 8 แบรนด์ box bright

ออกแบบแสงสว่างสำหรับโกดัง คลังสินค้า โรงงาน โดย boviga ด้วยโคมไฟ led จาก box bright

 

ผลการตรวจวัดระดับความสว่างหลังติดตั้งโคมไฮเบย์ LED

    จากผลการตรวจวัดระดับความสว่าง จะเห็นได้ว่าค่าที่ได้เป็นไปตามที่ทีมออกแบบแสงสว่าง Boviga ได้ทำการออกแบบ คือ มากกว่า 300 lux และได้มีการคำนวณเผื่อระดับความสว่างเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้โคมไฟ led high bay ได้ยาวนาน ช่วยลดต้นทุน และช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุด

ตรวจวัดระดับความสว่างหลังติดตั้งโคมไฮเบย์ LED รุ่น Series 8 แบรนด์ box bright

 

การติดตั้ง และข้อแนะนำในการติดตั้งโคมไฟ LED high bay

วิธีการติดตั้งโคมไฟ ไฮเบย์ LED

โคมไฮเบย์ หรือ โคมไฟโรงงาน นิยมติดตั้งโดยการยึดติดกับโครงหลังคา ซึ่งวิธีการขึ้นไปติดตั้งสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นถึงจุดติดตั้ง ลักษณะพื้นที่โดยรอบ และระยะเวลาที่ใช้ในการติดตั้ง โดยวิธีที่นิยมใช้มีด้วยกัน 4 วิธี คือ การตั้งนั่งร้าน, รถขากรรไกร, รถบูมลิฟท์ และรถกระเช้า

1. การตั้งนั่งร้าน (Scraffold)

การติดตั้ง โคมไฟโรงงาน หรือ โคมไฟสำหรับคลังสินค้า ด้วยวิธีการตั้งนั่งร้าน

การทำงานบนที่สูงเพื่อติดตั้งโคมไฮเบย์ด้วยวิธีการตั้งนั่งร้าน แนะนำใช้วิธีนี้สำหรับระดับความสูงไม่เกิน 10 เมตร และพื้นที่ด้านล่างเป็นพื้นที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง เช่น เครื่องจักร หรือ สิ่งของที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย

ข้อดีของวิธีนี้คือ ค่าใช้จ่ายไม่สูง สามารถเข้าถึงพื้นที่หน้างานได้สะดวกแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ด้านบนชั้น 2 ของอาคาร

ข้อจำกัด คือ การเคลื่อนย้ายไม่ยังจุดติดตั้งตำแหน่งอื่นจะต้องใช้ความระมัดระวังสูง  หรืออาจต้องรื้อนั่งร้านและตั้งใหม่ ถ้ามีสิ่งกีดขวางทำให้ไม่สามารถเข็นนั่งร้านไปยังจุดอื่นได้ นอกจากนี้การตั้งนั่งร้านบางกรณีจำเป็นต้องจัดให้มีการคำนวณออกแบบโดยวิศวกร

การตั้งนั่งร้าน สำหรับติดตั้งไฮเบย์ LED ภายในโรงงาน คลังสินค้า

 

2. รถขากรรไกร (X Lift)

ใช้รถขากรรไกรสำหรับติดตั้งโคมไฮเบย์ led highbay

ลักษณะพื้นที่หน้างานที่เหมาะสมสำหรับการใช้รถขากรรไกรจะเหมือนกับวิธีการตั้งนั่งร้าน แต่จะมีข้อจำกัดสำหรับการเข้าพื้นที่หน้างานที่มากกว่า เพราะต้องให้รถบรรทุกขนส่งรถขากรรไกรสามารถเข้าถึงพื้นที่หน้างานได้

ส่วนข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับวิธีการตั้งนั่งร้าน คือ มีความปลอดภัยสูงกว่า และการเคลื่อนย้ายไปทำงานยังจุดต่างๆ มีความรวดเร็วกว่า ทำให้ใช้ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า เพราะจำนวนโคมไฟที่ติดตั้งได้จะสูงกว่า 3-5 เท่า เมื่อเทียบกับการตั้งนั่งร้าน

สำหรับค่าใช้จ่ายของรถขากรรไกร นอกจากจะมีค่าเช่าแล้ว ยังมีค่ารถบรรทุกรับส่ง ทำให้มีค่าใช้จ่ายโดยรวมที่สูงกว่าการตั้งนั่งร้าน

ระดับความสูงสุดที่รถขากรรไกร X-lift สามารถเข้าถึงได้ คือ 16 เมตร (หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับรุ่นของรถ)

การใช้รถขากรรไกร หรือ x lift เพื่อทำงานบนที่สูง ติดตั้งโคมไฟ led high bay ไฮเบย์

การทำงานบนที่สูงสำหรับติดตั้งโคม led highbay ด้วยรถ x lift

 

3. รถบูมลิฟท์ (Boom Lift)

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบแสงสว่าง

เหมาะสำหรับพื้นที่ที่หน้างานมีสิ่งกีดขวาง หรือมีวัตถุที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ หรือการเข้าถึงตำแหน่งติดตั้งโคมไฟไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง ต้องมีระยะยื่นจากอีกตำแหน่งหนึ่ง

การขนส่งรถบูมลิฟท์จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกในการจัดส่ง ทำให้นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายในการเช่ารถบูมลิฟท์แล้ว ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งรถบูมลิพท์เพิ่มขึ้น

ระดับความสูงสุดที่รถบูมลิฟท์สามารถเข้าถึงได้ คือ 26 เมตร (หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับรุ่นของรถ)

ระยะยื่นของแขนรถออกสามารถยื่นได้ไกลถึง 18 เมตร (หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับรุ่นของรถ)

ใช้รถกระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์ สำหรับติดตั้งโคมไฟ ไฮเบย์ led high bay

 

4. รถกระเช้า (Skymaster)

ใช้รถกระเช้า สำหรับติดตั้งโคมไฟ ไฮเบย์ led high bay

ถ้าลักษณะพื้นที่หน้างานสามารถขับรถเข้าไปในพื้นที่ทำงานได้ การใช้รถกระเช้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะมีลักษณะการใช้งานจะคล้ายกับรถบูมลิฟท์ คือ สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางได้ แต่จะใช้พื้นที่ในการจอดรถกระเช้าเพื่อทำงาน หรือเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆ ต้องการพื้นที่ที่กว้างกว่าเมื่อรถบูมลิฟท์

ข้อดีของรถกระเช้าเมื่อเทียบกับรถบูมลิฟท์ คือ การขนส่งรถบูมลิฟท์จะต้องใช้รถบรรทุกในการเคลื่อนย้าย ทำให้ค่าขนส่งรถบูมลิฟท์มีค่าใช้จ่ายที่สูง  แต่รถกระเช้าสามารถเคลื่อยย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องใช้รถบรรทุกขนส่ง

ระดับความสูงสุดที่รถกระเช้าสามารถเข้าถึง คือ 27 เมตร (หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับรุ่นของรถ) 

 

ข้อแนะนำสำหรับการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED

โคมไฮเบย์ LED รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT มาพร้อมระบบป้องกันทางไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการป้องกันไฟฟ้ากระชากสูงชั่วขณะ (Surge protection)

การป้องกันจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการเดินสายดินมาที่โคมไฟ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของโคมไฟ LED และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

แนะนำติดตั้งสายดินกับโคมไฮเบย์ LED เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และความปลอดภัยในการใช้งาน 


contact