ออกแบบแสงสว่างสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ค่าความสว่างตามมาตรฐาน ด้วยโคมไฟ LED High Bay 300W รุ่น Series 8

July 16, 2018 1 min read

ออกแบบแสงสว่างสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ค่าความสว่างตามมาตรฐาน ด้วยโคมไฟ LED High Bay 300W รุ่น Series 8

ค่าความสว่างมาตรฐานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการกำหนดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงาน และความละเอียดการใช้สายตามากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น 

งานละเอียดเล็กน้อย

งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลาง สามารถมองเห็นได้และมีความแตกต่างของสีชัดเจน กำหนดค่าความสว่าง 300~400 ลักซ์ (lux) เช่น

  • งานบรรจุน้ำลงขวดหรือกระป๋อง
  • งานเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และล้างจาน
  • งานผสมและตกแต่งขนมปัง
  • งานทอผ้าดิบ

งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง กำหนดค่าความสว่าง 400~500 ลักซ์ (lux) เช่น

  • งานประจำในสำนักงาน เช่น งานพิมพ์ งานเขียน งานบันทึกข้อมมูล
  • งานออกแบบและเขียนแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • งานประกอบรถยนต์และตัวถัง
  • งานตรวจสอบแผ่นเหล็ก
  • การทำงานไม้ละเอียดบนโต๊ะหรือที่เครื่องจักร

 

สำหรับในตัวอย่างนี้เป็นงานตรวจสอบแผ่นโลหะ ซึ่งเป็นงานที่มีความละเอียดเล็กน้อยและสามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน จึงควรมีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 400~500 ลักซ์

งานติดตั้ง และ ออกแบบแสงสว่าง ในโรงงานอุตสาหกรรม โดย ใช้ โคมไฟ LED High Bay ไฮเบย์ LED 300W วัตต์ รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT

เราเลือกใช้ โคมไฟ ไฮเบย์แอลอีดี ( LED HIGH BAY ) ขนาด 300W รุ่น Series 8 ใหม่ แบรนด์ BOX BRIGHT ซึ่งเป็นรุ่นที่ออกแบบพิเศษ สำหรับใช้งานโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงของประเทศไทย โดยเฉพาะเมื่อต้องติตตั้งใกล้กับหลังคาเมทัลชีท ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ

การเลือกใช้ โคมไฟ ไฮเบย์ LED ที่ไม่เหมาะสม จะทำให้ค่าความสว่างลดลงอย่างรวดเร็ว นั้นหมายถึง อายุการใช้งาน โคมไฟ LED ที่สั้นลง ทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน

รูปภาพสินค้าจริง

รูปภาพสินค้าจริง โคมไฟ LED High Bay | ไฮเบย์ LED รุ่น Series 8 ใหม่ แบรนด์ BOX BRIGHT

 การออกแบบแสงสว่าง นอกจากค่าความสว่างต้องผ่านตามค่ามาตรฐานแล้ว การเลือกโทนสีของแสง หรือ Color Temperature ก็เป็นสิ่งสำคัญ

แม้ว่าค่าความสว่างจะได้ตามมาตรฐาน แต่แสงที่ออกจากโคมไฟ LED ไม่สบายตา จนเกิดความเมื่อยหล้าของสายตาในขณะทำงาน หรือ โทนสีของแสงสว่าง ไม่เหมาะสมเมื่อสะท้อนกับชิ้นงาน ทำให้มองเห็นตำหนิของชิ้นงานไม่ชัดเจน ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

สำหรับงานตรวจสอบโลหะ เราเลือกใช้โทนแสง 5000K ซื่งเป็นโทนแสงขาวถนอมตา ซึ่งให้แสงที่สบายตามากกว่าแสง 6500K ติดตั้งสลับกับโทนแสง 3000K ซึ่งเป็นแสง Warm White เพื่อเพิ่มความคมชัดของการมองเห็นตำหนิของชิ้นงาน และลดการสะท้อนเมื่อแสงตกกระทบชิ้นงาน

ทำการติดตั้งที่ระดับความสูง 10 เมตร จากพื้นถึง โคมไฟ ไฮเบย์ LED

 ติดตั้ง โคมไฟ LED High Bay ขนาด 300W แบรนด์ BOX BRIGHT ที่ระดับความสูง 10 เมตร

ทำการตรวจวัดค่าแสงสว่างโดยรอบพื้นที่ หลังทำการติดตั้ง โดยวัดค่าความสว่างที่ระดับความสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร ซึ่งเป็นระดับความสูงของการทำงาน (Workplane)

วัดค่าความสว่างมาตรฐาน หลัง ติดตั้ง โคมไฟ โรงงาน หรือ โคมไฟ ไฮเบย์ LED ขนาด 300W แบรนด์ BOX BRIGHT

ทำการวัดค่าความสว่างหลังจากการติดตั้งโคมไฟ LED High Bay โดยใช้เครื่อง Lux meter ตัวอย่างค่าที่วัดได้ คือ  688 และ 637 ลักซ์ (lux)

ค่าความสว่างที่ได้หลังติดตั้ง โคมไฟ LED high bay รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT ขนาด 300W

รายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้อง

โคมไฟ LED High Bay 300W รุ่น Series 8 แบรนด์  BOX BRIGHT 


contact