ผลงานการออกแบบและปรับปรุงแสงสว่าง บริเวณพื้นที่รอบอาคาร ด้วย โคมไฟ LED Flood Light รุ่น Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT

August 31, 2018 1 min read

ผลงานการออกแบบและปรับปรุงแสงสว่าง บริเวณพื้นที่รอบอาคาร ด้วย โคมไฟ LED Flood Light รุ่น Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT

ในตัวอย่างนี้เป็นผลงานการออกแบบแสงสว่างและติดตั้งโคมไฟ LED Flood Light โดยรอบนอกอาคารให้กับบริษัทเสรีพร็อพเพอร์ตี้ส์โฮลดิ้งจำกัด 

บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารถือเป็นพื้นที่สำคัญอีกหนึ่งจุดของอาคารต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมต่างๆเช่นสวนหย่อมสำหรับพักผ่อนทางเดินเท้าถนนและพื้นที่จอดรถเป็นต้นการออกแบบแสงสว่างสำหรับภายนอกอาคารนอกจากแสงสว่างที่ได้ต้องเพียงพอและปลอดภัยต่อการขับขี่รถยนต์และผู้ที่สัญจรไปมาแล้วความสวยงามของโคมไฟที่เลือกใช้และรูปแบบการติดตั้งก็เป็นจุดสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพื่อให้ภาพรวมของทัศนียภาพโดยรอบมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

เริ่มต้นสำรวจพื้นที่โดยรอบอาคาร

โคมไฟและเสาไฟเดิมมีสภาพทรุดโทรม ตามอายุการใช้งาน และแสงสว่างที่ได้จากโคมไฟไม่เพียงพอ ต่อการมองเห็นของยานพาหนะและผู้ที่สัญจรไปมา

โคมไฟเดิม ก่อน ติดตั้งโคมไฟ led flood light หรือ โคมไฟสาดแสง led

โคมไฟเดิม ก่อน ออกแบบแสงสว่างด้วยโคมไฟ led flood light แบรนด์ box bright

แผนงานการปรับปรุงแสงสว่าง

 1. ออกแบบแสงสว่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเลือกขนาดและจำนวนโคมไฟที่เหมาะสม
 2. เลือกรูปแบบการติดตั้งโคมไฟ LED Flood Light เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความสวยงามให้กับพื้นที่รอบอาคาร
 3. ซ่อมแซมและปรับปรุงเสาไฟให้มีความสวยงามและความปลอดภัยต่อการใช้งาน
 4. สำรวจและตรวจวัดค่าความสว่างโดยรอบอาคาร หลังทำการปรับปรุงแสงสว่าง

เราได้เลือกใช้ โคมไฟ LED Flood Light หรือที่เรียกทั่วไปว่า โคมไฟ สปอร์ตไลท์ LED แสง Warm White รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT  ในการปรับปรุงแสงสว่าง

โคมไฟ led flood light | โคมไฟ สาดแสง led | สปอร์ตไลท์ led รุ่น seriese 7 แบรนด์ box bright
จุดเด่นของโคมไฟ LED รุ่นที่เลือกใช้
 • ดีไซด์ของโคมไฟมีความสวยงาม
 • การออกแบบรองรับการเปลี่ยนอะไหล่ได้อย่างง่ายดาย โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้เอง
 • ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทำให้ทุกชิ้นส่วนมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าโคมไฟทั่วไป
 • ควบคุมมุมองศาการส่องสว่าง (beam angle) ด้วยเลนส์คุณภาพสูง ช่วยลดการสูญเสียของแสงไปยังจุดที่ไม่ต้องการ ทำให้สามารถลดกำลังไฟลงได้  30-40% เมื่อเทียบกับโคมไฟทั่วไป
 • ด้านหน้าโคมไฟเป็นกระจกนิรภัย แข็งแรง ทนทาน ช่วยปกป้องทุกชิ้นส่วนภายในโคมไฟได้อย่างดี
 • ตัวโคมไฟสามารถปรับมุมองศาได้ถึง 180 องศา ทำให้การติดตั้งมีความยืดหยุ่นสูง

 

ข้อมูลการจำลองแสงสว่าง

เราเลือกขนาดกำลังไฟของโคมไฟ LED จำนวน 2ขนาดคือขนาด 40W และ 80W

ทีมออกแบบได้เลือกใช้ โคมไฟ LED Flood Lightขนาด 40Wสำหรับการส่องสว่างพื้นที่ถนนขนาด 2เลนและมีระยะการส่องสว่างไม่เกิน 10เมตร

สำหรับโคมไฟ LEDขนาด 80W ทีมออกแบบต้องการนำมาส่องสว่างบริเวณลานจอดรถเพื่อลดจำนวนเสาไฟที่มีอยู่เดิมลงเพื่อให้ภูมิทัศน์โดยรอบมีความโล่งสบายตามากยิ่งขึ้น

 

รูปแบบการติดตั้งโคมไฟ LED

ขั้นตอนต่อไปเป็นการออกแบบรูปแบบการติดตั้งโคมไฟ LED Flood Lightรุ่น Series 7แบรนด์ BOX BRIGHTกับเสาไฟเดิมซึ่งทีมงานได้ทำการออกแบบเป็น 2ลักษณะคือ 

 1. คงโคมไฟเดิมไว้และติดโคมไฟ LEDบนเสาไฟ (แบบที่ 1-2)
 2. รื้อถอนโคมไฟเดิมออกและติดตั้งโคมไฟ LEDแทนที่ (แบบที่ 3-4)

ลูกค้าได้เลือกรูปแบบการติดตั้งแบบที่ 3สำหรับติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LEDขนาด 40Wจำนวน 1โคมต่อเสาและเลือกรูปแบบการติดตั้งแบบที่สำหรับติดตั้งโคมไฟ LEDขนาด 80Wจำนวน 2โคมต่อเสา

 

ออกแบบการติดตั้ง โคมไฟ สปอร์ตไลท์ led หรือ โคมไฟ led flood light ก่อนการติดตั้งจริง

เปรียบเทียบก่อนและหลัง ปรับปรุงแสงสว่างด้วย โคมไฟ LED Flood Light รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT

ก่อนการติดตั้งโคมไฟ led flood light รุ่น seires 8 แบรนด์ box bright

หลังปรับปรุงแสงสว่าง ด้วยโคมไฟ led flood light ขนาด 80W รุ่น series 8 แบรนด์ box bright คุณภาพเกินราคา

ดีไซด์สวยงามติดตั้งง่าย โคมไฟ สปอร์ตไลท์ led แบรนด์ box bright

บรรยากาศตอนกลางคืนหลังปรับปรุงแสงสว่าง

บรรยากาศบริเวณภายนอกอาคาร หลังติดตั้ง โคมไฟ led flood light แบรนด์ BOX BRIGHT

ค่าความสว่างที่วัดได้หลัง ติดตั้ง โคมไฟ led flood light ขนาด 40w และ 80w แบรนด์ box bright

 keywords: ออกแบบแสงสว่าง, โคมไฟ led flood light, สปอร์ตไลท์ led, box bright


contact