ตัวอย่างงานติดตั้ง LED High Bay | โคมไฮเบย์ LED 150W รุ่น Series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT โรงงานขนมแม่เน้ย (ตอนที่ 2/2)

February 20, 2017 1 min read

ตัวอย่างงานติดตั้ง LED High Bay | โคมไฮเบย์ LED 150W รุ่น Series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT โรงงานขนมแม่เน้ย (ตอนที่ 2/2)

สำหรับในตอนที่ 2 เราจะมาดูกันว่า หลังจากที่ติดตั้ง โคมไฮเบย์ LED ขนาด 150W รุ่น Series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT จำนวน 97 โคม เป็นอย่างไร

 ด้วยจุดเด่นของ โคมไฟโรงงาน LED หรือ โคมไฮเบย์ LED รุ่น Series 3 ที่มาพร้อมขายึดโคมไฟ ทำให้การติดตั้งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ใช้เวลาติดตั้งน้อย ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

บริเวณจุดรับ-ส่ง สินค้า 1

ติดตั้ง โคมไฮเบย์ LED ขนาด 150W ที่ความสูงประมาณ 6 เมตร จำนวนเพียง 3 โคม แต่ให้แสงสว่างครอบคลุมพื้นที่ทำงานได้อย่างทั่วถึง ปลอดภัยต่อการขนถ่ายสินค้า และสามารถตรวจนับสินค้าก่อนจัดส่งได้อย่างชัดเจน

ติดตั้ง โคมไฟโรงงาน LED ขนาด 150W บริเวณ จุดขนถ่ายสินค้า ให้แสงสว่างครอบคลุมพื้นที่ทำงาน และมองเห็นสินค้าได้อย่างชัดเจน

ติดตั้ง โคมไฟโรงงาน LED | โคมไฮเบย์ LED ขนาด 150W บริเวณจุดโหลดสินค้า ณ โรงงานผลิตขนมแม่เน้ย จังหวัดสุราษฎ์ธานี

โคมไฟโรงงาน LED โคมไฟไฮเบย์ LED รุ่น series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT ติดตั้งง่าย อุปกรณ์ครบชุด

 บริเวณจัดเตรียมและตรวจนับสินค้าก่อนจัดส่ง

เป็นบริเวณสำหรับจัดเตรียม ตรวจนับ สินค้าก่อนทำการจัดส่ง มีขนาดพื้นที่ประมาณ 18x24 เมตร โดยติดตั้ง โคมไฮเบย์ LED ขนาด 150W รุ่น Series 3 ที่ระดับความสูง 7.5 เมตร จำนวน 9 โคม

ติดตั้งโคมไฟโรงงาน ประหยัดพลังงาน LED ขนาด 150W บริเวณตรวจนับสินค้าก่อนจัดส่ง

 ภายในโรงงาน

ติดตั้ง โคมไฟ LED High Bay 150W รุ่น Series 3 ที่ระดับความสูงประมาณ 9 เมตร

โรงงานผลิตขนมแม่เน้ย ติดตั้ง โคมไฮเบย์ LED  ประหยัดพลังงาน 150W รุ่น Series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT

ติดตั้ง โคมไฮเบย์ LED หรือ โคมไฟ led high bay ขนาด 150W ที่โรงงานผลิตขนมเค้ก

รายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้อง

โคมไฟโรงงาน LED โคมไฮเบย์ LED รุ่น Series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT

keywords: โคมไฮเบย์ LED 150W, โคมไฟโรงงาน LED 150W, LED High Bay 150W, ติดตั้งโคมไฟ LED


contact